Holistische opleiding

Transformatie Leergang

Deze holistische basisleergang gaat uit van de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Op weg naar deze heelheid  leg je telkens verbinding tussen je ziel en je persoonlijkheid, ook in je dagelijkse leven. Veel aandacht wordt gegeven aan heling en transformatie, aan de hand van spirituele thema’s. Daardoor leer je jezelf kennen op alle niveaus van je mens zijn. Zo groei je stap voor stap naar een hoger bewustzijnsniveau en versterk je de verbinding met je ziel en de Bron. De middelen die we daarbij gebruiken zijn onder andere meditatie, creatieve expressie, reflectie en helende oefeningen. Deze inspirerende leergang volg je online, waarbij je individuele feedback ontvangt op je thuisopdrachten. Daarnaast zijn er twee online themabijeenkomsten per jaar. 

Verdiepings Leergang Mystieke Scholing

Deze holistische leergang is gericht op verdieping van de relatie met je hogere Zelf en verdere integratie tussen ziel en persoonlijkheid. Daardoor krijg je meer inzicht in jouw plek in- en bijdrage aan het grotere geheel. Steeds meer ga je leven vanuit de verbinding met de Bron, terwijl je handen en voeten gaat geven aan je leven en werk vanuit die verbinding. Je ontdekt welke uitingsvorm daarbij voor jou het beste past. Deze verdiepende leergang kun je online volgen, waarbij je individuele feedback ontvangt op je thuisopdrachten. Daarnaast zijn er drie online themabijeenkomsten per jaar. 

Masterclass holistisch begeleiden

De doorgemaakte innerlijke ontwikkeling vanuit de eerdere leergangen  kun je nu ook specifiek leren inzetten bij het begeleiden van anderen. Lees meer over holistische begeleiding. Deze Masterclass Holistisch Begeleiden is een intensief jaar, zowel qua inhoud en persoonlijke beleving als qua tijdsinvestering. Deelname vereist, naast het succesvol afsluiten van de voorgaande jaren, een HBO opleidingsniveau als basis. De Masterclass kun je deels online volgen, waarbij je individuele feedback ontvangt op je thuisopdrachten. Deels oefen je met je  medestudenten en met eigen cliënten. Deze Masterclass wordt afgesloten met een praktijktoets. 

Professionaliteit en registratie

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor geaccrediteerde Nobco coaches.
Geregistreerd bij CRKBO als erkend holistisch opleidingscentrum.
Docent: Marleen van Wegberg