Verdiepings Leergang

Na een goede afronding van de Transformatie Leergang is er de mogelijkheid om door te stromen naar de  Leergang Mystieke scholing. In deze verdiepende leergang wordt verder ingegaan op het geestelijke voedsel en de vaardigheden die nodig zijn om naar een hoger bewustzijn te groeien. De instrumenten voor deze innerlijke ontplooiing zijn meditatie, contemplatie en reflectie. We ontdekken, ervaren en bespreken de werking van kosmische wetten en de natuurwetten in onszelf als mens op Aarde. In de gezamenlijke bijeenkomsten delen we ervaringen en visie. Tussentijds ben je ook thuis weer bezig aan je ontwikkeling en stuur je thuisopdrachten in, waarop je individuele feedback ontvangt.

Verken de diepten van je geest

Je ervaart hierbij steeds vaker dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Je kunt daardoor je verlangens, emoties en weerstanden vanuit de persoonlijkheid steeds beter loslaten. De focus ligt nu op de geestelijke kant van je bewustzijn, waarbij je de aangereikte stof  vertaalt naar jezelf als mens op Aarde, maar ook als ziel in eenheid met haar goddelijke natuur. In deze eenheid voel je steeds vaker de verbinding met je hogere Zelf en geestverwanten en wordt deze energie leidend in jezelf. Vanuit deze verbinding ga je ook de hulp en leiding van de Grote Witte Broederschap ervaren en word je steeds meer dienstbaar aan de stroom van het Leven, op jouw unieke wijze.

Door deze mystieke scholing vind je middelen om het verborgene te onthullen, om innerlijke, sluimerende vermogens tot verdere ontplooiing te brengen.  Je stimuleert elkaar en schept je eigen ontwikkelingspad in samenwerking met anderen, waardoor je tot reflectie en verdieping komt. In de weerspiegeling herken je jezelf in anderen.  Samen ben je als vruchtbare grond waarop je kunt aarden, en je ontplooiing delen. Naast de afstemming op het hogere Zelf, is het delen met geestverwanten een onmisbare bron van inspiratie en verdieping.”

Thema’s in de Verdiepingsleergang

Deze Verdiepingsleergang bestaat uit 9 bijeenkomsten en 10 online lessen met meditaties en verdiepende oefeningen.

Kosten: € 880,00 pp.

MASTERCLASS HOLISTISCH BEGELEIDEN
Na het goed afronden van deze Mystieke Verdiepingsleergang door middel van het maken alle thuisopdrachten, is er de mogelijkheid om door te stromen naar de Masterclass Holistisch Begeleiden. Vanuit een innerlijk verlangen om anderen te begeleiden leer je dan jouw unieke kwaliteiten, geestelijke ontwikkeling en verworvenheden in te gaan zetten bij het professioneel begeleiden van anderen.

Brochure holistische leergangen 2021