Holistische opleidingen

Transformatie Leergang
Deze holistische basisleergang gaat uit van de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Op weg naar het vinden van deze eenheid in jezelf leg je telkens de verbanden naar je persoonlijkheid en je dagelijkse leven op Aarde. V
eel aandacht wordt gegeven aan persoonlijke groei en transformatie door middel van eigen ervaringen, aan de hand van spirituele thema’s. Je leert jezelf kennen op alle niveaus van je mens zijn en groeit stap voor stap naar een hoger bewustzijnsniveau. Hier versterkt de verbinding met je ziel en de Bron. De middelen die we daarbij gebruiken zijn meditatie, creatieve expressie, reflectie en contemplatie. Dit is een stevige basis voor zelfontwikkeling en spirituele groei, waarbij je bewustzijn van de verbinding met je hogere Zelf zich verruimt. 

Verdiepings Leergang Mystieke Scholing
Deze holistische verdiepingsleergang is gericht op verdieping van de relatie met je hogere Zelf en verdere integratie tussen ziel en persoonlijkheid, in verbinding met de Kosmos. Je krijgt meer inzicht in jouw plek in en bijdrage aan het grotere geheel. Steeds meer ga je leven vanuit de verbinding met de Bron van Liefde, maar blijft wel met twee voeten op deze planeet Aarde. Je gaat je leven en werk steeds vaker vormgeven vanuit die verbinding en ontdekt welke uitingsvorm daarbij voor jou het beste past.

Masterclass holistisch begeleiden
De doorgemaakte innerlijke ontwikkeling vanuit de eerdere leergangen  kun je nu ook specifiek leren inzetten bij het begeleiden van anderen. Lees meer over holistische begeleiding. Deze Masterclass is een intensief jaar, zowel qua inhoud en persoonlijke beleving als qua tijdsinvestering. Deelname vereist, naast het succesvol afsluiten van de voorgaande jaren, een HBO opleidingsniveau als basis. 

Professionaliteit en registratie
Aangesloten bij de beroepsvereniging voor geaccrediteerde coaches (EMCC/NOBCO).
Geregistreerd bij CRKBO als erkend holistisch opleidingscentrum.
Docent: Marleen van Wegberg

Zelfontwikkeling en persoonlijke groei
Mocht je vooral geïnteresseerd zijn in jezelf diepgaand ontwikkelen, anders om te gaan met je hoog sensitiviteit of het ontdekken van je levensbestemming, maar niet zozeer het verlangen voelen om anderen daarin te begeleiden, dan kun je ook alleen deelnemen aan de tweejarige Transformatieleergang en de Verdiepingsleergang Mystieke Scholing. 

Lees meer over transformatie in deze tijd