Numerologie cursus en Numerologie workshops

Deze inspirerende online Numerologiecursus bestaat uit vijf Numerologie workshops, waardoor je de getallen en jezelf steeds beter leert kennen. Iedere workshop biedt je weer meer inzichten en andere invalshoeken, waardoor je verdieping en zingeving gaat ervaren in het bezig zijn met de mystieke getallenleer.

We werken in deze cursus met een boeiend Numerologie boek (inbegrepen bij de basisworkshop) en aanvullend cursusmateriaal dat je per workshop ontvangt.
Begin je met jouw mystieke ontdekkingsreis langs de getallen, start dan bij voorkeur met de basis workshop ‘Ziel en Levensbestemming‘.
Daarna kun je zelf kiezen in welke volgorde je de workshops wilt volgen. De meeste mensen vinden het prettig om als tweede stap deel te nemen aan de workshop ‘Mijn persoonlijke Numeroscoop’.

Al onze Numerologie workshops zijn online te volgen in een virtuele bijeenkomst met maximaal 8 deelnemers via Zoom.  Naast een inleiding door de docent is er ruim tijd voor vragen en het uitwerken van praktisch voorbeelden.  Zo leer je ook van elkaar door het uitwisselen van informatie en ervaringen. In de tijd tussen de workshops in kun je thuis  individueel verder oefenen aan de hand van het Numerologieboek, dat ook veel uitgewerkte voorbeelden bevat, onder andere op basis van de geboortedata van bekende personen als Mahatma Ghandi,  Barack Obama en Nelson Mandela.

Hier vind je de verschillende workshops kort beschreven.

Basisworkshop  ‘Ziel en levensbestemming’ 

We maken in deze boeiende workshop met behulp van beelden een mystieke reis langs de getallen waarin je kennis maakt met hun verborgen betekenis, vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk.  Je leert de betekenis van de getallen, het patroon dat er achter schuil gaat en wat dit betekent voor ons leven als mens op aarde.  Je krijgt inzicht in de positieve kanten en de minder leuke kanten van getallen , maar ook wat ze je kunnen leren over jezelf. Er is ook een praktisch deel waarin je de potentie en kwaliteiten van jouw ziel, je levensbestemming en je levenslessen ontdekt. Zo krijg je nieuwe inzichten over jezelf, je levensomstandigheden en je relaties. Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open!

 Workshop ‘Je Persoonlijke Numeroscoop.
Nu vullen we je gehele Numeroscoop in aan de hand van de uitgebreide methode in het boek. Naast je geboortedatum nemen we nu ook de betekenis van de geboortenamen  mee en wat deze zeggen over je ziel en persoonlijkheid. Ook leer je hoe dit voor anderen te berekenen en duiden. Je gaat steeds meer de relaties zien tussen de verschillende getallen in je leven. We gaan dieper in op je levenslot-, levensdoel- en levensles getallen.  Je vindt de antwoorden op vragen als ‘Wat kom jij doen en leren in deze tijd, in dit leven op Aarde? Wat kun je bijdragen en hoe kun je je leven gaan vormgeven zoals het ten diepste bij jou past?’

Workshop ‘Alles over Meestergetallen.
In deze workshop gaan we dieper in op de  mystieke betekenis van de Meestergetallen en op de betekenis van deze getallen in deze tijd en in je persoonlijke leven.  Meestergetallen geven een grote potentie tot het groeien naar een hoger bewustzijn maar ook extra uitdagingen in het leven. Hoe kun je daar mee omgaan als mens?  Wat is er nodig om de grote potentie van een meestergetal ten volle te benutten? Waar moet je extra aandacht aan schenken?   Een  meesterlijke workshop in de context van het Aquariustijdperk, waarbij we ook weer oefenen aan de hand van praktisch voorbeelden van de deelnemers.

Workshop ‘Alles over relaties’

In deze inspirerende Numerologie workshop kijken we naar relaties in deze tijd, gerelateerd aan de betekenis van je persoonlijke getallen.
Aan de hand van praktische voorbeelden en nieuwe informatie ga je met andere ogen kijken naar  de relaties in je leven. Dit heeft niet alleen een betekenis voor relaties met liefdespartners, maar ook met kinderen, ouders of vrienden etc.
Deze workshop geeft je heldere inzichten en nieuwe mogelijkheden om je relaties te verbeteren of om anders om te gaan met de uitdagingen in je relaties!

Wat leer je in deze boeiende workshop?

Hoe je het getal van een relatie berekent en duidt
Wat de potentie van de relatie is
Wat de valkuil is en wat de aandachtspunten zijn
Hoe de partners van een relatie elkaar kunnen helpen bij het leren van levenslessen
Hoe je dit kunt relateren aan het levensdoelgetal van de personen in een relatie

Workshop ‘Heilige Geometrie‘,
In deze workshop werken we op basis van het geometrische systeem ‘De Goddelijke Driehoek,’ ons aangereikt door Pythagoras, aan jouw unieke invulling van deze oeroude methode. Zo ontvang je weer een aanvulling  op de inzichten die je in de vorige workshops hebt opgedaan vanuit een ander perspectief op je leven en levensomstandigheden. We zoomen dieper in op periodegetallen en vertalen de oeroude wijsheid van de ‘Goddelijke Driehoek’ naar jouw leven in het hier en nu, in dit Aquariustijdperk. Dit biedt weer verdieping en nieuwe inzichten in de mystieke kan t van jouw getallen en die van anderen.

Voor jezelf…
In deze boeiende workshops gaan de getallen voor je leven! Niet alleen ontdek  je de betekenis van  je eigen getallen aan de hand van je geboortedatum en namen, maar ook leer je  de geboortedata van anderen te berekenen en duiden.

…en ook voor anderen!
Dit maakt deze boeiende en uitgebreide Numerologie cursus ook zeer geschikt voor coaches, therapeuten en anderen die veel met mensen werken. Op basis van deze cursus en het bijbehorende, nieuwe Numerologie boek kun je zelf verder werken met het duiden van de getallen voor jezelf en voor anderen. Voor een groep hulpverleners kan een specifiek programma op maat worden aangeboden. Neem daarvoor contact met ons op.

Docent
Marleen van Wegberg. Coach en docent, CRKBO geregistreerd.
Numeroloog en auteur van het boek “Nieuwe Numerologie, een mystieke reis langs de getallen.  

Data: zie voor alle data van onze Numerologie workshops de agenda
Kleine groepen: We werken online met groepen van maximaal 7 deelnemers, waarbij veel ruimte is voor praktische oefening en vragen.
Boeken: Je kunt deze cursus volgend door je in te schrijven voor de verschillende workshops via de webshop.
De data vind je ook in de agenda. 

Boek nu een workshop

“Het getal is de essentie van alle dingen”
Pythagoras