Holistische opleidingen

Deze opleiding tot holistisch coach en therapeut gaat uit van de eenheid tussen lichaam, geest en ziel. De gedachte hierbij is dat fysieke klachten of energetische problemen hun oorzaak vinden in geestelijke processen en een leven dat niet (geheel)in overeenstemming is met de bestemming en waarden van de ziel. Vanuit deze invalshoek leer je eerst jezelf ontdekken, helen, ontwikkelen en leiden om vervolgens anderen te kunnen begeleiden op hun levenspad.We werken met modules aan de hand van thema’s in maandelijkse bijeenkomsten. Er zijn tussentijdse thuisopdrachten, waarop je individuele feedback ontvangt. Je leert in kleine groepen van zes tot negen personen. Dit geeft veel mogelijkheden tot interactie en leren van elkaar en met elkaar.

De Transformatie Leergang is de basis van onze opleiding holistisch coach en therapeut. In deze module wordt veel aandacht gegeven aan persoonlijke groei en transformatie door middel van eigen ervaringen in het dagelijkse leven, aan de hand van spirituele thema’s. Je leert jezelf kennen op alle niveaus van je menszijn en groeit stap voor stap naar een hoger bewustzijnsniveau, waardoor de verbinding met je ziel en de Bron versterkt. De middelen die we daarbij gebruiken zijn meditatie, creatieve expressie, reflectie, contemplatie en ademhalingswerk. Deze holistische leergang kan ook worden gevolgd als je geen coach of therapeut wilt worden of dat nog niet zeker weet. Het is een stevige basis voor zelfontwikkeling en spirituele groei.

De Verdiepings Leergang Mystieke Scholing is gericht op verdieping van de verbinding tussen persoonlijkheid, ziel en hogere Geestkracht. Je onderzoekt jouw plek in en bijdrage aan het grotere geheel met behulp van spirituele oefeningen, chakrawerk en meditatie.  Het werken met thema’s uit de christelijke gnostische traditie verdiept je zelfinzicht en vergroot je innerlijke wijsheid. Je gaat steeds meer leven vanuit de verbinding met de Bron van Liefde, maar ook met twee voeten op deze aarde.

In de Masterclass holistisch begeleiden kun je de doorgemaakte ontwikkeling inzetten voor het begeleiden van anderen. In dit intensieve opleidingsjaar wordt veel aandacht geschonken aan communicatieve- en coachingsvaardigheden, intuïtieve ontwikkeling en energiewerk. Je leert je eigenheid en talenten als mens inzetten ten behoeve van het begeleiden van anderen. De therapeutische toepassing  vind je in gesprek- en meditatietechnieken en creatieve expressie, de module Energetische Handelingen (healing) en het passend inzetten van je innerlijke vermogens in een begeleidingstraject  reading). Lees meer over holistische begeleiding.

Deze Masterclass is een intensief jaar, zowel qua inhoud en persoonlijke beleving als qua tijdsinvestering. Deelname vereist, naast het succesvol afsluiten van de voorgaande jaren, een HBO opleidingsniveau als basis. Er zijn zij-instroommogelijkheden voor degenen die aantoonbaar werkzaam zijn als coach, therapeut of psycholoog en verdieping wensen.

Professionaliteit en registratie
Aangesloten bij de beroepsvereniging voor geaccrediteerde coaches  (EMCC/NOBCO) als Practitionar Coach. Geregistreerd bij CRKBO als erkend opleidingscentrum.

Bel of mail ons gerust vrijblijvend voor alle informatie over de leergangen. We kunnen je ook uitgebreide informatie over de leergangen, de kosten en tijdsinvestering toemailen.

Zelfontwikkeling en persoonlijke groei
Mocht je vooral geïnteresseerd zijn in jezelf diepgaand ontwikkelen of om anders om te gaan met je hoogsensitiviteit, maar niet zozeer het verlangen voelen om anderen daarin te begeleiden, dan kun je ook alleen deelnemen aan de tweejarige Transformatieleergang en de Verdiepingsleergang Mystieke Scholing. Een intakegesprek is altijd noodzakelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op.

NB In 2018 gaat weer een Transformatie Leergang van start op 17 maart. Deze groep is inmiddels vol. De volgende groep  start weer begin 2018!