Opleiding holistisch coach/therapeut

In deze vierjarige geaccrediteerde HBO opleiding holistisch coach/therapeut gaan we uit van de eenheid van lichaam, ziel en geest in een mens. We voelen ons doorgaans het meest gelukkig en gezond als er een balans is tussen de krachten van het lichaam en de persoonlijkheid en de krachten van ziel en geest. Vanuit deze optiek ontstaan fysieke klachten en energetische uitputting, belemmerende patronen of depressie door het niet (geheel) leven in overeenstemming met de waarden of bestemming van de ziel. In deze holistische opleiding leren we  eerst onszelf te leiden om deze innerlijke balans te vinden of te herstellen, waarna we ook kunnen leren om anderen te begeleiden op dit pad.

De basis van deze opleiding is de Transformatieleergang.
Een weg van bewustwording waarbij je stap voor stap je persoonlijkheid in overeenstemming brengt met je ziel en geest. Je  leert om jezelf te leiden en tegelijkertijd ontwikkel je jouw innerlijke gaven die verbonden zijn met je ziel en levensbestemming. Na een goede afronding van de Transformatieleergang (na 2 jaar of na het volgen van instroommodule voor degenen die aantoonbaar al werkzaam zijn als coach, psycholoog of begeleider van individuen*) kun je doorstromen naar:

De Verdiepingsleergang Mystieke scholing
In deze boeiende leergang  (het derde leerjaar) wordt dieper ingegaan op het geestelijke voedsel en de vaardigheden die je nodig hebt om je Hogere Zelf verder te ontplooien en te leven in overeenstemming met de Kosmische Wetten. Na een goede afronding van deze leergang kun je doorstromen naar de:

Masterclass Holistisch Begeleiden
In deze Masterclass (het vierde leerjaar) je anderen te begeleiden vanuit het licht (bewustzijn) in jezelf. Zo kun je een heldere spiegel voor anderen worden, waardoor een cliënt meer inzicht in wie hij is en wat hem drijft. Holistisch begeleiden vraagt in essentie om vooral heel veel in je zelf los te laten en jezelf echt openstellen voor de ander. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Het vraagt om bewust leren afstemmen op de ander en de stilte in onszelf door veel oefening in de praktijk, reflectie op het begeleiden en het ontvangen van de noodzakelijke handreikingen tot transformatie en meditatie.

Van een professioneel holistisch coach/therapeut wordt ook gevraagd dat hij/zij zijn cliënt begeleidt in het vinden van betekenis, in het verstaan van de tekens van deze tijd. Je begeleidt altijd iemand in een bepaalde context, de tijdsgeest, de geest van dit Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in de wereld, met al zijn problemen en uitdagingen.

In deze Masterclass leer je vooral te gaan vertrouwen op je eigen ontwikkelde zielkwaliteiten. Toch zijn daarbij ook bepaalde coachings- en therapeutische vaardigheden, zoals het leren werken met meditatie, energiewerk, innerlijk kindwerk, de Helende Reis en creatieve expressie van belang om het beste uit jezelf en de ander te halen. Dit is een intensief opleidingsjaar met een stevig praktijkdeel, waarin je anderen gaat begeleiden en tussen de gezamenlijke bijeenkomsten ook samen uitwisselt met je medecursisten. Na een goede afronding ontvang je het certificaat Holistisch Coach en kun je zelfstandig werken in een eigen praktijk.

Aanvullend kan ook de module Energetische Handelingen vanuit Psychosofia  worden gevolgd. Dit biedt die je extra mogelijkheden om via energie- en lichaamswerk je cliënten aanvullend te ondersteunen. Aan deze module kun je deelnemen na de Transformatie Leergang te hebben afgerond.

Als opleidingsinstituut zijn we geregistreerd bij CRKBO. We werken uitsluitend met kleine groepen (maximaal acht studenten per groep) en aanvullende, individuele begeleiding per mail. Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op voor meer informatie: 06-33888814. Hier kun je onze Brochure holistische leergangen 2018  inzien en downloaden.