Opleiding Holistisch Coach

De basis van de holistische opleidingen

Wanneer je geen tot weinig ervaring hebt met coachen, begin je bij ons met de basis leergang Holistisch Coach van vier dagen. Je leert om in je eigen kracht te staan, je eigen centrum en eigen ruimte te ervaren, ofwel je binnenwereld beleven en van daaruit helemaal aanwezig kunnen zijn. Je leert jezelf op een dieper niveau kennen en vanuit die ervaring en ontwikkelingsweg leer je om anderen te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op hun vragen om zichzelf écht te leren kennen. Deze boeiende holistische  leergang geeft je verdieping in jezelf en draagt bij aan een gevoel van zingeving en voldoening. Je leert om dicht bij jezelf blijven in een open en aandachtige verbinding met de coachee. Je coacht niet op gedragsverandering maar op het ontdekken van wie de coachee werkelijk is, diep van binnen. Van daaruit kan wezenlijke en blijvende verandering ontstaan.

Wat kun je als Holistisch Coach?

  • Waardevrij waarnemen en zonder oordeel luisteren
  • Ruimte geven en een veilige omgeving creëren
  • Gevoelens, behoeften en wensen helder krijgen
  • Verbindende communicatie toepassen
  • Je eigen ‘gevoelige kwaliteiten’ passend inzetten
  • De ander tot zelfinzicht en zelfsturing aan te zetten
  • Bewustmaken van de eigen mogelijkheden
  • De ander dichterbij zichzelf brengen
  • De ander vrijlaten om eigen, bewuste keuzes te maken

Praktijkgericht

In deze inspirerende leergang werken we in kleine groepen en praktijkgericht. Uitgangspunt is dat wat in de verschillende dagen wordt aangereikt in het kader van het verruimen van luisterende kwaliteiten en verbindende communicatie direct toegepast kan worden bij je dagelijkse werkzaamheden en in het leven van alledag. Deze leergang wordt gegeven vanuit een holistisch perspectief, dat wil zeggen dat lichaam, persoonlijkheid en geest als onlosmakelijk verbonden worden gezien en van invloed zijn op elkaar. Daarbij zijn niet alleen onze uiterlijke zintuigen van belang bij het écht luisteren, maar kunnen we ook onze innerlijke zintuigen aanscherpen en inzetten, met verrassende resultaten!

Doel vanuit een holistische visie

Het doel van de begeleiding is bewustwording van reeds aanwezige vermogens en kwaliteiten en daarbij passende levenshouding en handelen in het dagelijkse leven. De aangereikte lessen richten zich niet zozeer op gedragsverandering, maar op het bewust aanwezig zijn en handelen in het hier-en-nu. Bewustwording én expressie van gevoelens en behoeften vormen een rode draad van deze leergang waarbij de eenvoud, luchtigheid en de helderheid van directe ervaring zeer effectief is gebleken.

Vier inspirerende dagen

Deze leergang wordt in vier dagen aangeboden. Door praktische oefeningen worden je luisterende kwaliteiten en communicatieve vaardigheden telkens een stapje dieper ontwikkeld. Deelname aan deze dagen vraagt om een holistische mensvisie,  een open houding en de bereidheid tot delen en zelfreflectie. Telkens is er een deel theorie, maar vooral ook veel oefenen met elkaar. Ook tussentijds oefen je met medestudenten. Na betrokken deelname aan deze vier dagen én de tussentijdse oefeningen en reflecties ontvang je het certificaat ‘Holistisch Coach.

We starten weer in september 2023.

Ja ik doe mee!

Het vervolg
Na deelname aan deze Holistische Basis Leergang kun je jezelf verder ontwikkelen de Masterclass Holistisch Coachen .

Wij leiden al meer dan 20 jaar mensen op tot Holistisch Coach en zijn aangesloten bij het NOBCO en geregistreerd bij CRKBO.
Docent: Marleen van Wegberg