Opleiding holistisch coach

Onze holistische coachopleiding bestaat uit verschillende leergangen, met telkens een andere focus op persoonlijke- en geestelijke ontwikkeling. Uitgangspunt bij alle leergangen is de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Mede afhankelijk van je mogelijkheden kun je een leerweg kiezen, die het beste aansluit bij wie je bent en wat je wilt. Onderstaand vind je de informatie over onze inspirerende holistische basisleergang die opleidt tot Luistercoach. Van daaruit kun je jezelf verder ontwikkelen. 

Achtergrond

Je hebt vast ervaren hoe lastig ‘echt luisteren’ soms is in de praktijk van alledag, binnen je organisatie of in relaties, overal waar mensen met elkaar communiceren. Maar misschien heb je ook kunnen ontdekken hoe waardevol het kan zijn om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen in jezelf. Echt luisteren leidt tot verbinding, verdieping in jezelf, werkelijke ontmoeting en gedeelde vreugde. Zeker als je werkt in de zorg, het onderwijs of in andere maatschappelijke functies is het zinvol om te gaan ervaren dat beter luisteren leidt tot meer begrip voor anderen én voor jezelf, juist in lastige situaties. Maar hoe kun je dichtbij jezelf blijven én er met open hart en een luisterend oor ook voor anderen zijn?

De basis ben je zelf

De basisleergang leid je op tot holistisch Luistercoach. Na het volgen van deze boeiende holistische leergang kun je doorstromen naar de Masterclass Holistisch Coach. In deze eerste leergang ontdek je dat de basis voor luisteren en communiceren vanuit een ‘open hart’ wordt gevonden ín jezelf en niet buiten jezelf. In je eigen kracht staan, je eigen centrum en eigen ruimte ervaren, ofwel je binnenwereld beleven en van daaruit helemaal aanwezig kunnen zijn. Vanuit die ervaring leer je om anderen te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op hun vragen en tot verdieping in zichzelf te komen.

Wat kun je als holistisch coach?

  • Waardevrij waarnemen en zonder oordeel luisteren
  • Ruimte geven en een veilige Luisteromgeving creëren
  • Gevoelens, behoeften en wensen helder krijgen
  • Verbindende communicatie toepassen
  • De ander tot zelfinzicht en zelfsturing aan te zetten
  • Bewustmaken van de eigen mogelijkheden
  • De ander dichterbij zichzelf brengen
  • Aanzetten tot wezenlijke veranderingen
  • De ander vrijlaten om eigen, bewuste keuzes te maken

Inspirerend en praktijkgericht

In deze inspirerende basisleergang werken we in kleine groepen en praktijkgericht. Je leert veel over wat holisme inhoudt maar ook wordt dat wat in de verschillende dagen wordt aangereikt in het kader van het verruimen van luisterende kwaliteiten direct toegepast kan worden bij je dagelijkse werkzaamheden, bij het begeleiden van anderen én in het leven van alledag. Deze leergang wordt gegeven vanuit een holistisch perspectief, dat wil zeggen dat lichaam, persoonlijkheid en geest als onlosmakelijk verbonden worden gezien en van invloed zijn op elkaar. Daarbij zijn niet alleen onze uiterlijke zintuigen van belang bij het écht luisteren, maar kunnen we ook onze innerlijke zintuigen aanscherpen en inzetten, met verrassende resultaten!

Drie themadagen

Deze leergang wordt in drie boeiende dagen aangeboden, waarin door het verkennen van verschillende thema’s en praktische oefeningen je luisterende kwaliteiten en communicatieve vaardigheden telkens een stapje dieper worden ontwikkeld. Deelname aan de workshops vraagt om een open houding, de bereidheid tot delen en zelfreflectie. Telkens is er een stukje theorie, maar vooral ook veel praktisch oefenen met elkaar. Ook tussentijds oefen je met medestudenten.

Na betrokken deelname aan deze drie dagen én de tussentijdse oefeningen en reflecties ontvang je het certificaat ‘Luistercoach’. Daarna kun je je jezelf verder ontwikkelen tot Holistisch Mastercoach. We starten weer met een nieuwe groep in september 2023.  Alle bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats. Na het volgen van deze Holistische basis Leergang kun je de Masterclass Holistisch Coachen gaan volgen.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op! 
In de agenda vind je de data van de leergangen en intervisie bijeenkomsten. Locatie: Wijk bij Duurstede.
Kosten: €660,00 voor drie lesdagen met tussentijdse thuisopdrachten, oefeningen en meditaties.  

Professionaliteit en registratie

We zijn aangesloten bij de beroepsvereniging  NOBCO.
Geregistreerd bij CRKBO als holistisch opleidingscentrum.


Docent: Marleen van Wegberg, ervaren coach en docent, oprichter van Holistisch Centrum voor Mensontwikkeling. 

Interesse in jezelf diepgaand ontwikkelen vanuit een holistisch perspectief?