Holistische Coach Opleiding

Achtergrond

Je hebt vast ervaren hoe lastig ‘echt luisteren’ soms is in de praktijk van alledag, binnen je organisatie of in relaties, overal waar mensen met elkaar communiceren. Maar misschien heb je ook kunnen ontdekken hoe waardevol het kan zijn om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen in jezelf. Echt luisteren leidt tot verbinding, verdieping in jezelf, werkelijke ontmoeting en gedeelde vreugde. Zeker als je werkt in de zorg, het onderwijs of in andere maatschappelijke functies is het zinvol om te gaan ervaren dat beter luisteren leidt tot meer begrip voor anderen én voor jezelf, juist in lastige situaties. Maar hoe kun je dichtbij jezelf blijven én er met open hart en een luisterend oor ook voor anderen zijn?

De basis

Deze boeiende holistische leergang leidt je op tot holistisch Luistercoach. Na het volgen van deze basisleergang kun je verder doorstromen naar de Masterclass Holistisch Coach. De basis voor luisteren en communiceren vanuit een ‘open hart’ wordt gevonden ín jezelf en niet buiten jezelf. In je eigen kracht staan, je eigen centrum en eigen ruimte ervaren, ofwel je binnenwereld beleven en van daaruit helemaal aanwezig kunnen zijn. Vanuit die ervaring leer je om anderen te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op hun vragen en tot verdieping in zichzelf te komen.

Wat kun je als holistisch Luistercoach?

 • Waardevrij waarnemen en zonder oordeel luisteren
 • Ruimte geven en een veilige luisteromgeving creëren
 • Gevoelens, behoeften en wensen helder krijgen
 • Verbindende communicatie toepassen
 • Je eigen ‘gevoelige kwaliteiten’ passend inzetten
 • Dicht bij jezelf blijven in verbinding met de ander
 • De ander tot zelfinzicht en zelfsturing aan te zetten
 • Bewustmaken van de eigen mogelijkheden
 • De ander dichterbij zichzelf brengen
 • De ander vrijlaten om eigen, bewuste keuzes te maken

 Wat doe je juist niet?

 • Verantwoordelijkheid overnemen
 • Adviezen geven
 • Je eigen inzicht of idee overbrengen
 • Jouw oplossingen aanreiken
 • Jouw bevindingen of conclusies delen

Praktijkgericht

In deze inspirerende leergang werken we in kleine groepen en praktijkgericht. Uitgangspunt is dat wat in de verschillende dagen wordt aangereikt in het kader van het verruimen van luisterende kwaliteiten en communiceren vanuit je hart direct toegepast kan worden bij je dagelijkse werkzaamheden en in het leven van alledag. Deze leergang wordt gegeven vanuit een holistisch perspectief, dat wil zeggen dat lichaam, persoonlijkheid en geest als onlosmakelijk verbonden worden gezien en van invloed zijn op elkaar. Daarbij zijn niet alleen onze uiterlijke zintuigen van belang bij het écht luisteren, maar kunnen we ook onze innerlijke zintuigen aanscherpen en inzetten, met verrassende resultaten!

Doel vanuit een holistische visie

Het doel van de begeleiding is bewustwording van reeds aanwezige vermogens en kwaliteiten en een daarbij
passende en gewenste levenshouding. Een levenshouding die past bij wie je bent. De aangereikte methodes richten zich niet zozeer op het verminderen van klachten of het afschermen van de lasten, bijvoorbeeld externe prikkels, maar richten zich juist op handelen in het hier-en-nu in
het kader van bewust-er-zijn. Bewust-er-zijn is juist het tegenovergestelde van je afsluiten. Er zijn in volle aanwezigheid van alles dat er is in jezelf en in de omgeving. Bewustwording én expressie van gevoelens en behoeften vormen de rode draad van deze leergang waarbij de eenvoud, luchtigheid en de helderheid van directe ervaring zeer effectief is gebleken.

Drie workshops/themadagen

Deze leergang wordt in drie dagen aangeboden, waarin door het verkennen van verschillende thema’s en praktische oefeningen je luisterende kwaliteiten en communicatieve vaardigheden telkens een stapje dieper worden ontwikkeld. Deelname aan de workshops vraagt om een open houding, de bereidheid tot delen en zelfreflectie. Telkens is er een stukje theorie, maar vooral ook veel praktisch oefenen met elkaar. Ook tussentijds oefen je met medestudenten. Na betrokken deelname aan deze drie dagen én de tussentijdse oefeningen en reflecties ontvang je het certificaat ‘Luistercoach’. Daarna kun je je jezelf verder ontwikkelen tot Holistisch Mastercoach.

We starten met een nieuwe, kleine groep in september 2023. 

Het vervolg
Na het volgen van deze Holistische basis Leergang kun je de Masterclass Holistisch Coachen gaan volgen.

Wie liefheeft, kan luisteren; maar het is een grote zeldzaamheid als je iemand vindt die echt luistert. De meesten van ons zijn op resultaten uit, we willen een bepaald doel bereiken, we zijn altijd en eeuwig iets aan het overwinnen en veroveren, en dus is er geen sprake van luisteren. Alleen als je echt luistert, hoor je wat de woorden zingen.’    
~Krishnamurti