Inspiratieweek 2017

Ook dit jaar (2017) gaan we in september met deelnemers aan de holistische leergangen gezamenlijk een inspirerende vakantieweek vormgeven. Deze keer aan de kust van ons mooie Zeeuwse land.  Het thema is: “De vrouwelijke energie in deze nieuwe tijd”. Op het programma staat onder andere:

Intuïtief schilderen (oa. Zendrup)
Dagelijks Yoga
Dagelijkse meditatie
Werken met symbolen en archetypen
Reiki uitwisselen
Transformatiespel spelen
Muziek maken
Creatief en gezond koken

Elke mens is in essentie zowel mannelijk als vrouwelijk, in essentie zijn wij onze ziel. De ziel kan kiezen voor een mannelijk of een vrouwelijke vorm en maakt gebruik van beide energieën in alle ervaringen en handelen. Als we geloven dat we als vrouw alleen over vrouwelijke energie beschikken en als man alleen over mannelijke energie dan amputeren we een deel van onszelf en dwingen we onszelf in een rol die leidt tot innerlijke verwonding. Vrouwen werden eeuwenlang gedwongen zich te identificeren met hun vrouw zijn, in termen van partnerschap, moederschap en dat werd geassocieerd met emotioneel en irrationeel zijn. Mannen werden net zo goed in een keurslijf gedwongen; ze moesten echt man zijn dus hun emoties wegdrukken, hun hart sluiten (in oorlogen bijvoorbeeld) en prestaties leveren op gebieden die ze vaak niet zelf gekozen hadden. Het vrouwelijke en het mannelijke zijn archetypen. Als ziel zijn we in al onze levens zowel man als vrouw geweest en hebben we als man en als vrouw allerlei ervaringen opgedaan die in onze ziel zijn bewaard en waarvan we ons deels bewust kunnen zijn. Als mens hebben we beide energieën in ons en kunnen we dus beiden aanspreken. We kunnen verandering aanbrengen in oude patronen en het spel van de mannelijke en vrouwelijke energie op een hoger plan brengen door zelf niet onbewust in oude rollen te vervallen en dus bewustzijn te creëren op onze gedachtepatronen, emoties en handelen in het dagelijkse leven. “

Je kunt je helaas niet meer opgeven voor deze week. Als je deelneemt of hebt deelgenomen aan onze holistische leergangen kun je je wel al aanmelden voor een volgende nog te plannen Inspiratieweek in 2018. We zijn van plan om dan weer een mooie locatie in Frankrijk te zoeken.