Agenda

Masterclass Holistisch Begeleiden- CRKBO geregistreerd

Na afronding van de Transformatie Leergang of de Verdiepingsleergang Mystieke scholing kun je deel nemen aan deze Masterclass Holistisch Begeleiden, waarin je leert om anderen te begeleiden vanuit je eigen ontwikkelde (ziels) kwaliteiten,  kennis en ervaring in de eerdere holistische leergangen. Als holistisch begeleider stem je af op het stiltepunt in jezelf in de verbinding met de… lees verder

Transformatie Leergang data 2018 en 2019

De diepgaande Transformatie Leergang is de basis van onze holistische opleidingen. In deze leergang ga je belemmerende, innerlijke patronen transformeren naar helpende patronen, waardoor je scheppende kracht vrijkomt. Aan de hand van ervaringen in je dagelijkse leven in relatie tot universele thema ‘s krijg je zicht op je zielskwaliteiten, creatieve vermogens en levensbestemming. Je gaat… lees verder

Numerologie workshop-mystieke getallenleer

Inspirerende workshop over de mystieke leer der getallen, waarin we aan de hand van je geboortedatum en namen jouw persoonlijke getallen berekenen. Je leert je zielsgetal, levensdoelgetal en de getallen van je levenslessen te berekenen en duiden. Je persoonlijke getallen geven de blauwdruk van je leven aan, zoals die als een zaadje in je ziel is… lees verder

Themamiddag: ‘Mens zijn in het Aquariustijdperk’

Een inspirerende bijeenkomst waarin de uitwisseling over het thema ‘Mens zijn in het Aquariustijdperk’ met elkaar centraal staat. Een passende meditatie is ook onderdeel van deze middag. Lees meer over deze middag Van 13.00 tot 16.00 uur. Bijdrage:€ 35,00 pp.. incl. koffie en thee. Deelnemers aan de holistische leergangen betalen € 25,00 pp. Te voldoen bij aanmelding.… lees verder

Retraiteweek ‘Mens zijn in het Aquariustijdperk’

Ook in 2019 is er de mogelijkheid om als deelnemers aan de holistische leergangen gezamenlijk een inspirerende retraiteweek vorm te geven. Het thema is: “Mens zijn in het Aquariustijdperk” Wat betekent het om mens te zijn in deze tijd? Kunnen we de verbinding met onze essentie nog voelen in de hectiek en chaos van alledag?… lees verder