Privacy Policy

Privacy statement

Centrum voor Mensontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Centrum voor Mensontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van informatie en producten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten aan u te leveren
 • Centrum voor Mensontwikkeling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Centrum voor Mensontwikkeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Reden voor het bewaren van deze gegevens met bewaartermijnen: NAW gegevens, zolang deze wettelijk voor de belastingdienst bewaart dienen te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Centrum voor Mensontwikkeling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Centrum voor Mensontwikkeling maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Privacy Policy generated by WPLegalPages