Helende Reis

Wat is een Helende Reis?
Een Helende Reis is een reis door je lichaam en geest, waarbij je op zoek gaat naar de oorzaak van belemmeringen in je leven. Dat kunnen lichamelijke blokkades zijn, maar ook emotionele- of mentale belemmeringen. Het is een diepgaande, meditatieve sessie om steeds terugkerende problematiek in je leven te verwerken en ruimte te maken voor vernieuwing in lichaam en geest. Een Helende Reis sessie is vaak onderdeel van een holistisch coachproces maar kan ook in een individuele sessie op zich worden gedaan.

Hoe werkt het?
O
nder deskundige begeleiding maak je in een lichte trance een reis door je lichaam, dat al jouw herinneringen in zich bewaart. Soms heb je bepaalde emoties uit je jeugd of van later niet goed kunnen verwerken. Dat kunnen hele heldere herinneringen zijn, maar ook situaties die je op bewust niveau vergeten bent, maar die wel in je onderbewuste zijn opgeslagen.

In de Helende Reis word je geholpen contact te maken met die emoties, die onderliggende pijn of verdriet aangeven. Je kunt nu op veilige en rustige wijze deze emoties ervaren en uiten, zodat de pijn uit je lichaam voelbaar wordt en kan worden verwerkt. Hierdoor komt er ruimte om gebeurtenissen op een heel andere manier te ervaren, te verwerken en uiteindelijk los te laten. Soms is er een mogelijkheid tot vergeving van jezelf of anderen aanwezig. Oude pijn en trauma kan dan worden losgelaten waardoor lichaam en geest ruimte kunnen maken voor wezenlijke verandering in je leven. Je energie gaat weer beter stromen en je ervaart meer levenslust en daadkracht!

Verloop
Een Helende Reis is een innerlijke ontdekkingsreis, waarbij alles wat bij jou naar bovenkomt het pad is waarlangs jouw reis verloopt. Daarom verloopt deze reis voor iedereen anders en vormt je innerlijke wijsheid de weg naar heling. Doorgaans zijn een a twee consulten nodig om alle opgeslagen emoties of fysieke pijn op een diepgaand niveau te verwerken. Vaak is het wenselijk om door middel van een Integratiesessie de vrijkomende ruimte in je energiesysteem vast te houden en opnieuw vorm te geven. Na een tijdje kunnen we evalueren welk effect de Helende Reis heeft gehad in je leven en wat er nog nodig is om dit effect te versterken of te integreren in je leven.  Soms is een tweede reis nodig om diepere lagen te ontdekken, verwerken en loslaten.

Mogelijkheden voor een Helende Reis

De emotionele reis
In de emotionele reis gaan we door emotionele lagen heen, één voor één. Uiteindelijk komen we bij de diepste kern, de ware bron. Centraal staat het uiten van emoties en het vergeven van de mensen die de negatieve emoties oproepen. We raken zo stap voor stap bevrijd van deze emotionele blokkades, waardoor ook de daaruit voortvloeiende fysieke en mentale symptomen kunnen gaan verdwijnen.

De fysieke reis
In de fysieke reis vormen lichamelijke klachten het uitgangspunt. We starten vanaf de plekken waar fysieke problemen worden ervaren en gaan onderzoeken welke specifieke emoties hiermee samenhangen. Vervolgens kijken we welke herinneringen er aan deze emoties ten grondslag liggen. Deze worden getransformeerd, zodat de ziekmakende lading die hieraan gekoppeld is, verdwijnt. In deze reis staat het uiten en loslaten van (negatieve, belemmerende) emoties centraal.

De ontdekkingsreis
Deze reis combineert op een creatieve wijze, verschillende soorten reizen. Voor wie vage, verschillende, soms tegenstrijdige klachten of problemen heeft, is dit een goede ingang. Op deze manier komen we als het ware spelenderwijs, terecht bij de dingen die momenteel het belangrijkste zijn om als eerste te worden opgelost. Ook bij deze reis vormt het duurzaam oplossen van (diepliggende) emotionele blokkades, door het uitspreken en uiten van de emoties en het vergeven van de betrokkenen, een essentieel onderdeel om tot verandering te komen.

 

Boek een Helende Reis