Nieuwetijdskinderen

Voor alle nieuwetijdskinderen is het zinvol om te leren omgaan met de hogere energetische trillingen waarin zij leven. Holistische begeleiding en energiewerk zijn zeer geschikt om deze gevoelige kinderen beter in balans te brengen en om zich te leren beschermen tegen overheersende energieën van anderen. Door ervaringen te delen en (energetische) oefeningen te doen gaan deze bijzondere kinderen groeien in hun kwaliteiten, leren om bij zichzelf te blijven en komen ze meer in hun kracht te staan.

Natuurgerichte geneeswijzen
Wij begeleiden deze kinderen en hun ouders met behulp van natuurgerichte geneeswijzen en holistische/energetische coaching. Uitgangspunt daarbij is de specifieke energie en daaruit voortvloeiende behoeften van het kind zodat het beter, met meer plezier en vanuit zijn of haar eigen wijsheid aan de samenleving kan deelnemen.

Wij benadrukken het waardevol zijn van deze kinderen en het (h)erkennen van hun intuïtieve weten. Dan hoeft het kind geen signaalgedrag meer te vertonen en kan hij zijn wie hij is. Wij kijken hoe kan worden aangesloten bij de interesses en kwaliteiten van het kind en hoe een balans kan worden gevonden tussen het intuïtief bewustzijn en het logische denken dat nodig is om je in deze wereld thuis te voelen.

Een energetische disbalans kan worden hersteld door energetische behandelingen, aura-oefeningen en grondingsoefeningen. De chakra’s en energiestromen worden gebalanceerd zodat het kind evenwichtiger wordt. Ook kunnen wij het kind uitleg en oefeningen geven om zich beter te beschermen tegen te veel indrukken en negatieve energie van buitenaf voor het verkrijgen van rust in lichaam en geest. Veel hooggevoelige kinderen reageren goed op aanvullende behandeling met een Bachbloesemremedie of Edelsteentherapie.

De rol van de ouders
Ook ouders moeten leren omgaan met de gevoelige energie van deze kinderen. Als ouders zelf niet goed in hun vel zitten of er spanningen zijn in de relatie voelen Nieuwetijdskinderen dit energetisch haarfijn aan. Zij kijken en voelen door het gedrag van de ouders heen en raken verward als de ouders hier niet open over zijn of als er vaak onenigheid is.

Daarom is het belangrijk dat ouders eerlijk en authentiek zijn en hun verbale gedrag overeenkomt met wat zij voelen, denken en doen. Anders worden hooggevoelige kinderen angstig, krijgen ze slaapproblemen, vertrouwen zij niet meer op hun grote intuïtie en raken ze uit balans. Wij kunnen ouders ondersteunen bij het veranderen van hun gedragspatronen en het begeleiden van hun gevoelige kinderen.

Bel ons vrijblijvend voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.