Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat er onvolkomenheden in voorkomen. Als u opmerkingen heeft of onjuistheden tegenkomt, maak dan svp gebruik van ons contactformulier om ons hierop te attenderen.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website is voor risico van de gebruiker. Wij spannen ons in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarbij deze website als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De informatie op of via deze website, inclusief deze disclaimer, kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.