Geregistreerde Onderwijsinstelling

Centrum voor Mensontwikkeling en Spiritualiteit is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling. Vandaar dat onze algemene onderwijsbeginselen zijn geformuleerd. Het is mogelijk dat het volgen van een workshop, cursus of leergang meetelt als studiepunt bij je opleiding of nascholing. Je kunt dit navragen bij je eigen onderwijsinstelling of beroepsvereniging.

Doel

Alle workshops, cursussen en leergangen hebben als algemene onderwijsdoelstelling het overdragen van psychologische en spirituele kennis, gericht op het realiseren van het volledige persoonlijke potentieel. Daarbij wordt geput uit zowel authentieke oosterse- en westerse spirituele bronnen, als psychologische kennis, ervaring en innerlijk weten.

Middel

Als middelen worden gebruikt het geven van onderricht over bewustzijn en werkelijkheid via mondelinge- en schriftelijke overdracht, het oefenen van diverse vaardigheden in het trainen van de geest en het optimaal communiceren met anderen en onszelf (o.a. door meditatie), het uitwisselen van ervaringen van deelnemers onderling en het geven van ondersteuning bij het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden en ontwikkelde kwaliteiten.

Resultaat

Als eindresultaat heeft de deelnemer inzicht in de basisbeginselen van de holistische visie op geest, ziel, lichaam en werkelijkheid en is in staat om onderscheid te maken tussen diverse niveaus van bewustzijn. Hij kent de belangrijkste basistechnieken in het onderzoeken van geest en werkelijkheid (meditatie) en weet deze toe te passen in zowel persoonlijke- als professionele situaties. De deelnemer herkent in zichzelf ten opzichte van de beginsituatie een toename van autonome eigenwaarde en authenticiteit en een vergroot mededogen ten opzichte van zichzelf en anderen.

Na het afronden van het vierde leerjaar, de Masterclass Holistisch Begeleiden, is de deelnemer in staat om anderen zelfstandig en professioneel te begeleiden bij persoonlijke ontwikkeling, vanuit een holistische invalshoek.

Holistische visie