Holistische visie en missie

Holistische visie

Wij leven en werken  vanuit een holistische visie en missie, waarbij iedere mens uniek is en zelf richting en betekenis aan zijn leven kan geven. Als mens kunnen we er bewust voor kiezen onze levensweg te gaan in harmonie met onze essentie en met anderen.  Lichaam en geest van een mens vormen daarbij een eenheid en zijn de basis voor zelfontwikkeling. groei en bloei. 

De essentie van een holistische benadering is het afstemmen op innerlijke idealen en kwaliteiten, waarbij bewustwording en transformatie van innerlijke belemmeringen of het helen van trauma’s de weg is tot authenticiteit en uniciteit. Deze kwaliteiten kunnen dan vorm gaan krijgen in de wereld door het maken van bewuste keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen in het dagelijkse leven.

Mens-ontwikkeling betekent dat we ervan uitgaan dat alles wat we wezenlijk zijn er al is in onszelf.  Overbodige ballast kan stap voor stap worden afgelegd waardoor ruimte ontstaat om ons leven vorm te geven zoals we dat ten diepste wensen. Het leidende principe daarbij is het diepe verlangen naar zingeving en eenheid dat in ieder mens aanwezig is. Vanuit deze visie nodigen we je uit om de weg naar binnen te gaan. Om je innerlijke bron van inspiratie en creativiteit te ontdekken in te gaan zetten om een zinvolle bijdrage aan de wereld leveren.

Accreditatie
We zijn aangesloten bij het NOBCO.
Geregistreerd bij CRKBO.