Holistische visie en missie

Holistische visie

 

Wij leven en werken  vanuit een holistische visie en missie, waarbij iedere mens uniek is en zelf richting en betekenis aan zijn leven kan geven. Als mens kunnen we er bewust voor kiezen onze levensweg te gaan in harmonie met onze essentie én met anderen.  We zijn immers niet alleen op deze wereld, maar zijn een betekenisvol onderdeel van het grotere geheel. Ook lichaam, persoonlijkheid en geest vormen een eenheid en zijn de basis voor zelfontwikkeling, heling en transformatie.

We begeleiden je eerst naar binnen, en dan pas weer naar buiten: Je zelf voelen, je eigen centrum en eigen ruimte ervaren,  in je eigen kracht en waarden durven te gaan staan. Ofwel je binnenwereld beleven en van daaruit aanwezig te zijn in de buitenwereld. Fysieke- en geestelijke klachten zien we als een gevolg van een gebrek aan zingeving en/of een niet helemaal in overeenstemming leven met je innerlijke kwaliteiten en diepste verlangen. 

De essentie van een holistische benadering is het gaan afstemmen op deze innerlijke waarden en kwaliteiten, waarbij bewustwording en transformatie van innerlijke belemmeringen of het helen van trauma’s de weg is tot authenticiteit en uniciteit.  Soms hoort ook het accepteren van de lastige kanten van onszelf en onze beperkingen met mededogen onder ogen zien bij deze reis. Ware kwaliteiten kunnen dan vorm gaan krijgen in de wereld door het maken van bewuste keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen zijn en handelen in het dagelijkse leven.

Mens-ontwikkeling betekent dat we ervan uitgaan dat alles wat we wezenlijk zijn er al is in onszelf. Overbodige ballast kan stap voor stap worden afgelegd, waardoor ruimte ontstaat om ons leven vorm te geven zoals we dat ten diepste wensen. Het leidende principe daarbij is het diepe verlangen naar zingeving en eenheid dat in ieder mens aanwezig is. Vanuit deze visie nodigen we je uit om deze weg naar binnen te gaan. 

Onze missie

Onze missie is om je weer helemaal jezelf te laten zijn en je zelf die uitingsvorm in de wereld te laten zien die optimaal bij jou past. Om je innerlijke bron van inspiratie en creativiteit te ontdekken, in te gaan zetten en om zo een zinvolle bijdrage aan deze wereld leveren.

De middelen die we gebruiken bij onze holistische aanpak zijn onder andere:

  • Coaching
  • Therapie
  • Lichaamswerk
  • Helende Reis
  • Creatieve expressie
  • Meditatie & Mindfulness
  • Yoga
  • Klanken en muziek
  • Opleiding

Accreditatie
We zijn aangesloten bij het NOBCO voor coachende activiteiten.
Geregistreerd bij CRKBO als holistisch opleidingsinstituut.