Holistische visie en missie

Holistische visie: eenheid tussen lichaam~ziel~geest

Wij werken vanuit een holistische visie en missie, waarbij iedere mens uniek is en zelf richting en betekenis aan zijn leven kan geven. Als mens kunnen we er bewust voor kiezen onze levensweg te gaan in harmonie met onze essentie en met anderen.  Lichaam, ziel en geest van een mens vormen daarbij een eenheid en zijn de basis voor zelfontwikkeling.

De essentie van onze holistische benadering is het afstemmen op innerlijke idealen en zielskwaliteiten, waarbij bewustwording en transformatie van innerlijke belemmeringen de leidraad is om authentiek en heel te worden. Dan kan je wezenlijke essentie vorm gaan krijgen in de wereld. We werken van binnen naar buiten,  vanuit je kern naar het maken van bewuste keuzes en het handelen in het dagelijkse leven.

Mens-ontwikkeling betekent voor ons dat we ervan uitgaan dat alles wat we wezenlijk zijn er al is in onszelf. Dat het overbodige in ons stap voor stap weggehaald kan worden om als mens authentiek te kunnen zijn en ons leven vorm te geven zoals we dat ten diepste wensen. Het leidende principe daarbij is het diepe verlangen naar liefde en eenheid dat in ieder mens aanwezig is. Vanuit deze visie nodigen we je uit om de weg naar binnen te gaan.

Onze missie is je weer dichter bij je innerlijke kracht en bezieling te brengen en je leven en werk vorm te geven vanuit die essentie.
Om je innerlijke bron van inspiratie en creativiteit te ontdekken en desgewenst je innerlijke gaven in te kunnen zetten om een zinvolle bijdrage aan de wereld leveren.

Accreditatie
We zijn aangesloten bij het NOBCO als Practionar Coach.
Geregistreerd bij CRKBO.