Holistische rouwbegeleiding

Holistische rouwbegeleiding gaat uit van het herstellen van de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Rouw ontstaat als een reactie op het verlies van een situatie of een persoon die een grote betekenis had in het leven van de nabestaande. We kunnen hierbij niet alleen denken aan concrete verliessituaties door sterven, maar ook aan het verlies van gezondheid, van werk, van levensperspectief, van zingeving of van andere waardevolle zaken waaraan iemand zich gehecht heeft zoals een onvervulde kinderwens.

Verlies en rouw staat voor afscheid nemen in de meest letterlijke zin van het woord; jezelf afscheiden van een situatie of van iemand van wie werd gehouden. Dit soort ingrijpende gebeurtenissen dwingen meestal tot heroriëntering op het leven. Mensen die rouwen gaan door een transformatieproces heen, waarbij ze hun leven weer een nieuwe richting moeten geven en tegelijkertijd moeten leren omgaan met de emoties die rouw met zich meebrengt.

Hoeveel verdriet en pijn je als nabestaande ook hebt, er komt voor de meeste mensen een dag dat je gaat proberen om het verlies een plaatsje te geven. Dit betekent níet dat je iemand of iets dan niet meer mist of dat je probeert om een dierbare te vergeten. Het betekent wél dat je probeert om je leven in te richten zonder de (of het) geliefde om je heen. Dat je het verdriet niet wegstopt, maar uit en gaat integreren in je leven. Dan komen er nieuwe ervaringen die als het ware als een pleister om de pijn heen gaan zitten, waardoor de wond verzacht. Het verlies verandert dan niet, maar hoe je ermee kunt omgaan wel.

Soms is er door persoonlijke omstandigheden, karakter of beperkingen een tijd te weinig aandacht en ruimte geweest voor rouw, waardoor iemand vastloopt in zijn dagelijkse functioneren, in werk of zelfs aan angsten en depressies gaan lijden en/of fysieke klachten gaan ervaren. Dan is professionele rouwbegeleiding wenselijk om anders om te leren gaan met het verlies. Doel van onze holistische rouwbegeleiding is:

  • Heling en verwerking door middel van het uiten van emoties en gevoelens.
  • Nieuwe ervaringen en vaardigheden opdoen in rouwverwerking, waardoor het verlies beter onder ogen kan worden gezien.
  • Meer inzicht verkrijgen in waar men zich bevindt in het rouwproces en wat daarin nog  te doen is.
  • Meer innerlijke rust gaan  ervaren doordat het verlies een plek krijgt en beter kan worden verdragen.
  • Meer vreugde in het leven gaan ervaren door weer nieuwe zaken op te pakken of uitdagingen aan te gaan.
  • De eenheid tussen lichaam, ziel en geest te herstellen of versterken.

Middelen die we in onze holistische rouwbegeleiding al naar gelang wat nodig is kunnen gebruiken zijn: het maken van een rouwdagboek, passende meditaties, beeldende vormgeving, een Helende Reissessie, energetische ondersteuning of mediamieke afstemming.

Het begeleiden van een (vastgelopen) rouwproces is intensief en heeft tijd en aandacht nodig, waarbij een aantal fasen te onderscheiden zijn. Doorgaans zijn dan ook een aantal consulten nodig waarbij ook thuis wordt gewerkt aan verwerking van het verlies.

 

Voor meer informatie neem svp contact met ons op.