Holistische coaching

Bij holistische coaching en therapie wordt relatie gelegd tussen tussen lichaam, persoonlijkheid, ziel en geest. Deze innerlijke krachten zijn niet te scheiden maar kunnen we wel onderscheiden zodat meer helderheid in onszelf ontstaat. Vaak overheerst een van de krachten van de persoonlijkheid waardoor we uit balans raken. Vanuit deze dominante kracht maken we telkens dezelfde keuzes en herhalen patronen zich, waardoor we het gevoel  krijgen vast te zitten, niet in onze kracht te staan. We kunnen ook energieverlies, fysieke klachten en uitputtingsverschijnselen ervaren. Als we ons bewust worden van belemmerende patronen kunnen we de oorzaken daarvan opsporen en andere keuzes maken. Zo kunnen we gaan ontdekken wie we diep van binnen werkelijk zijn en daarmee in overeenstemming leven.

Bestemming en het grotere geheel
Holistische coaching/therapie is zinvol als het gaat om werkgerelateerde keuzes, bij algemene persoonlijke vraagstukken zoals omgaan met hooggevoeligheid en bij zingevingsvragen. We begeleiden je om je weer bewust te worden van wie je werkelijk bent en wat je mogelijkheden zijn om je leven vorm te geven overeenkomstig je wens en bestemming.  Een holistische visie houdt ook in dat we als individu onderdeel uitmaken van een groter geheel en we zicht kunnen krijgen op onze plek daarin. Dat we onze levenslessen bewust kunnen leren en er ook voor kunnen  kiezen om bij te dragen een het grotere geheel.

Wat kan de aanleiding zijn voor holistische coaching en therapie?

  • Je wilt meer zicht op je levensbestemming, het doel van je leven
  • Je wilt rust in je hoofd en in je hart
  • Je wilt je energieniveau blijvend verhogen
  • Je wilt de verbinding met je ziel(skwaliteiten) versterken
  • Je wilt anders omgaan met je hooggevoeligheid.
  • Je wilt anders omgaan met angst of andere emoties
  • Je wilt je relatie(s) veranderen of verdiepen
  • Je wilt je leven weer op de rit krijgen na verlies van een dierbare
  • Je wilt je leven anders vormgeven na een burn-out, ziekte of ontslag of na echtscheiding
  • Je wilt anders omgaan met onbegrepen, vaak chronische klachten zoals fibromyalgie

Nieuw perspectief
Holistische coaching zet aan tot zelfvertrouwen en is gericht op verandering, zelf verantwoordelijkheid en zelfsturing.  We gaan als eerste naar de essentie: Wie ben ik ten diepste, wat wil ik, wat kan ik en wat zijn mijn mogelijkheden? Hoe verhoud ik mij tot het grotere geheel? We relateren alle nieuwe inzichten aan de praktijk van het dagelijkse leven. We bieden je een nieuw perspectief aan  dat meer mogelijkheden laat zien van waaruit je overwogen en bewuste keuzes kunt maken.

Energetische healing
Soms is het in dat proces nodig om pijn en trauma’s te herkennen, verwerken en los te laten. We bieden dan ook energetische behandelingsmogelijkheden ter ondersteuning aan.

Kosten
Tenzij anders aangeven per specialisatie (oa. Spirituele Lifescan) zijn de kosten voor een holistisch consult of energetische behandeling € 60,- per uur. Een consult neem meestal 1,5 uur in beslag. Vaak kan een holistisch consult ter extra ondersteuning worden gecombineerd met een vorm van energiewerk. De kosten van een holistisch consult worden niet vergoed door een zorgverzekering.

Individueel of in groepsverband
Ook kun je bij ons terecht voor holistische leergangen, waarin je leert je zelf te ontwikkelen tot meesterschap en desgewenst anderen te begeleiden. Ons volledige aanbod op dit gebied staat aangegeven in de kolom links van deze pagina.

Voor organisatie gerelateerde trajecten maken we een ontwikkelings- of re-integratieplan op maat.
Neem gerust even contact met ons op met je vragen of voor meer informatie. Over onze holistische opleiding en leergangen kunnen we uitgebreide informatie mailen.

Accreditatie
NOBCO/EMCC practitionar coach en holistisch therapeut. Gespecialiseerd in begeleiding en opleiding van hoogsensitieve mensen (HSP) en bij verlies of zingevingsvragen. Geregistreerd bij CRKBO als holistisch opleidingscentrum.