Holistische coaching

Bij holistische coaching en therapie wordt relatie gelegd tussen tussen lichaam, persoonlijkheid, ziel en geest. Deze innerlijke krachten zijn niet te scheiden maar kunnen we wel onderscheiden zodat meer helderheid in onszelf ontstaat. Vaak overheerst een van de krachten van de persoonlijkheid waardoor we uit balans raken. Hierdoor maken we telkens dezelfde keuzes en herhalen patronen zich, waardoor we het gevoel  krijgen vast te zitten, niet in onze kracht te staan.

We kunnen ook energieverlies, fysieke klachten en uitputtingsverschijnselen ervaren. Als we ons bewust worden van belemmerende patronen kunnen we de oorzaken daarvan opsporen en andere keuzes maken. Dan ga je ontdekken wie je diep van binnen werkelijk bent en kun je daarmee in overeenstemming gaan leven. Zo kom je weer in je flow!

Bestemming en het grotere geheel
Holistische coaching/therapie is zinvol als het gaat om werkgerelateerde keuzes, bij algemene persoonlijke vraagstukken zoals omgaan met hooggevoeligheid en bij zingevingsvragen. We begeleiden je om je weer bewust te worden van wie je werkelijk bent en wat je mogelijkheden zijn om je leven vorm te geven overeenkomstig je wens en bestemming.  Een holistische visie houdt ook in dat we als individu onderdeel uitmaken van een groter geheel en we inzicht kunnen krijgen in onze plek in de samenleving en de kosmos.

Wat kan de aanleiding zijn voor holistische coaching en therapie?

  • Je wilt meer zicht op je levensbestemming
  • Je wilt je energieniveau blijvend verhogen en vormgeven in je leven
  • Je wilt de verbinding met je ziel(skwaliteiten) versterken
  • Je wilt anders omgaan met je hooggevoeligheid.
  • Je wilt anders omgaan met angst of andere emoties
  • Je wilt je relatie(s) veranderen of verdiepen
  • Je wilt je leven weer op de rit krijgen na verlies van een dierbare
  • Je wilt je leven anders vormgeven na een burn-out, ziekte of ontslag
  • Je wilt anders omgaan met onbegrepen, vaak chronische klachten

Nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden
Holistische coaching zet aan tot zelfvertrouwen en is gericht op heling van lichaam en geest.  We gaan als eerste naar de essentie: ‘Wie ben ik ten diepste, wat wil ik, wat kan ik en wat zijn mijn mogelijkheden? Hoe verhoud ik mij tot het grotere geheel?’
We relateren alle nieuwe inzichten en ontwikkeling aan de praktijk van het dagelijkse leven. Zo ontstaat een nieuw perspectief en meer mogelijkheden om te zijn wie je bent en je essentie vorm te gaan geven in je leven, zoals dat bij jou past.

Kosten
€90,00 voor een consult van 90 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door een zorgverzekering.

Accreditatie
NOBCO/EMCC practitionar coach en holistisch therapeut. Gespecialiseerd in begeleiding en opleiding van hoogsensitieve mensen (HSP) en bij verlies of zingevingsvragen. Geregistreerd bij CRKBO als holistisch opleidingscentrum.

We bieden ook een Holistisch Transformatie Programma aan.