Numerologie: de mystieke wetenschap der getallen

De Numerologie, de oeroude wetenschap der getallen, geeft ons de formules die ons inzicht verschaffen in de ordening van het heelal, vanaf het kleinste atoom tot het zonnestelsel, zowel op macrokosmisch als op microkosmisch niveau. Tussen deze twee niveaus vormen getallen sleutels die ons inzicht geven in de evolutie vanaf het begin der schepping, van zowel de mensheid en van individuen tot kosmische processen in zonnestelsels. Getallen stellen op macrokosmisch niveau universele beginselen voor, waardoor alles dat bestaat zich ontplooit en blijft voortgaan in cyclische patronen. Je kunt deze vergelijken met een algoritme; het algoritme van de schepping. De tien getallen of principes zijn focuspunten van hoog trillende energie met een krachtige aantrekkende werking, op basis waarvan de zichtbare schepping kon ontstaan. Op microkosmisch (persoonlijkheids- en ziele) niveau geven ze kenmerken, kwaliteiten, vermogens en gebeurtenissen weer.

Fasen in bewustzijnsontwikkeling

De esoterische numerologie geeft inzicht in de verborgen, geestelijke betekenis van alles dat is gecreëerd. Elke getal heeft een eigen, innerlijke betekenis die tevens de relatie duidelijk maakt met de intelligentie van het heelal dat er de basis van vormt. De dynamiek van getallen heeft het vermogen om ons hele wezen te raken en is dus niet alleen verbonden met de onze mentale vermogens maar grijpt ook ons wezen, onze diepste essentie, onze ziel aan. In de Numerologie worden de letters van de geboortenamen van een persoon vertaald naar getallen. Klinkers zijn in dat verband gerelateerd aan ons spirituele pad en innerlijke ontwikkeling. Medeklinkers zijn verbonden met onze persoonlijkheid en ons lichaam en de materiële, uiterlijke kant van het leven.

De enkelvoudige getallen 1 tot en met 9 symboliseren fasen of stappen die een idee, een ontwikkeling maar ook een menselijke ziel moet doorlopen voordat zij werkelijkheid kan worden in de wereld van de vorm, in wezen een proces van openbaring. Zijn getallen gerelateerd aan een persoon dan geven zij de fasen van zijn bewustzijnsontwikkeling aan als een innerlijke weg die zich uiteindelijk ook in de buitenwereld laat zien.

Terug naar de eenheid

Centraal in de esoterische leringen vanaf de oudheid tot in het huidige Aquariustijdperk staat de eenheid van alles. De schepping is ontstaan vanuit de eenheid. Alles dat bestaat in de schepping is en blijft verbonden met elkaar en keert ook weer terug naar die oorspronkelijke eenheid. Eenheid  wordt ook wel de Eerste Oorzaak genoemd en is de reden voor het ontstaan  van de schepping. Het klinkt misschien merkwaardig, maar het doel van de schepping is om weer naar terug te keren naar de eenheid, waarbij door alle ervaringen die worden opgedaan op die reis een hoger bewustzijnsniveau wordt bereikt, zodat het totale bewustzijn van de eenheid uiteindelijk toe neemt. Alle cycli van ontwikkeling zowel op het spirituele- als op het aardse, materiële vlak vloeien hier uit voort.

Verborgen patronen

Als we de aard van getallen leren kennen kunnen we ze gebruiken om inzicht te krijgen in verborgen motivaties en patronen, dieper liggende oorzaken en onbewuste verlangens of drijfveren en kwaliteiten van de ziel in ontwikkeling. Ziele-energie verpakt in een menselijk jasje, heeft ook als inherent verlangen terug te willen keren naar de eenheid van waaruit hij oorspronkelijk is geëmaneerd. Op zijn evolutionaire reis heeft de ziel veel ervaren en doorleefd wat hem de mogelijkheid biedt om te groeien in bewustzijn, een steeds hogere trilling van energie te bereiken, waardoor hij langzamerhand weer samenvalt met de geest en uiteindelijk met de energie van de Bron. Getallen laten daarbij zien in welke fase we zijn als mens. Wat we nog moeten leren, welke valkuilen er zijn en de potentie die we hebben om te groeien in bewustzijn en weer terug te keren naar de eenheid.

Bron: Mystieke reis langs de getallen. Vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk

Meer weten over jouw persoonlijke blauwdruk aan de hand van je getallen? 

Numerologie cursus