Vrouwelijke energie in deze tijd

Het licht van de vrouwelijke energie in deze tijd is zacht en helend, en toch doortastend. Ze is ferm en kan goed grenzen stellen. De hernieuwde vrouwelijke energie is geworteld in de aarde en in de persoonlijkheid van degene die haar draagt. De vrouwelijk energie is lange tijd in een strijd verwikkeld geweest met de mannelijke energie en heeft in deze machtsstrijd vaak het onderspit gedolven.

Toch is het niet de bedoeling dat de vrouwelijke energie in deze tijd de strijd weer aangaat. Het gaat er nu om dat de vrouwelijke energie uitstijgt boven de oude strijd en met een groot gevoel van eigenheid haar eigen weg vindt en haar plek inneemt in samenwerking met mannelijke energie, maar ook heel onafhankelijk; als een autonome drager van wijsheid. 

Zij is in verbinding met de aarde en een bewuste medeschepper van een nieuwe eenheid in manifestatie. Van Liefde en Wijsheid in  de aardse dualiteit. Deze vrouwelijke energie brengt je terug naar eenheidsbewustzijn in je geïncarneerde vorm als mens op aarde. 

Lees meer