Spirituele ontwakingsverschijnselen

In deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk gaan we als individuele mens en als mensheid door een transformatieproces waarin we steeds verder wakker worden in de geestelijke dimensie van ons bestaan. Als mens hebben we ook een fysiek lichaam dat zeker in deze turbulente tijden een energetisch effect ervaart van dit proces. Door de dagelijkse infusie van energieën met een hogere trillingen vanuit de kosmos vindt ook een een transmutatieproces  in het fysieke lichaam plaats. De evolutie van de mensheid en de aarde bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Alle chaos die we ervaren in de wereld heeft daarmee te maken en heeft ook een energetisch effect op ons omdat alles in energie met elkaar is verbonden. We kunnen ons nu rusteloos, vermoeid, uitgeput zelfs en emotioneel kwetsbaar voelen door alles dat op ons afkomt vanuit de kosmos en de wereld.  Het is met name nu belangrijk is dat je je lichaam en daardoor ook je geest ondersteunt bij deze veranderingen.

Niet voor niets ervaren veel mensen allerlei symptomen die te maken hebben met verandering van het bewustzijn. Hieronder geven we een opsomming van een aantal symptomen die zich kunnen voordoen. Sommige zul je misschien herkennen, andere niet.  Vervolgens geven we een aantal praktische tips die je kunnen ondersteunen in je spirituele ontwakingsproces.

1. Veranderende slaappatronen: Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Voor anderen is de slaapbehoefte verminderd.

2. Activiteit ter hoogte van het kruinchakra: Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggengraat. Dit is een opening van de kruinchakra die zich opent voor hogere energieën.

3. Golven van emoties: Plotse huilbuien : opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding; een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel.

4. Oude trauma’s of pijn komen naar boven: Oude pijnen en wonden borrelen naar boven en de mensen met wie je deze thema’s dient uit te werken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.

5. Veranderingen in gewicht: De ene persoon wint enorm aan gewicht, terwijl de andere veel gewicht verliest. Dit heeft te maken met het loslaten/vasthouden van emotionele patronen. Lichamelijk gewicht is namelijk grotendeels verbonden met onze hormoonhuishouding die op zijn beurt door de emoties wordt gestuurd.

6. Veranderingen in eetpatronen : Soms vreemde voedselkeuzes. Je kunt zin krijgen in dingen die je anders nooit zou eten. Misschien voel je een afkeer naar vlees. Eetgewoonten zijn ook verbonden met de emotionele schommelingen waar je doorheen gaat.

7. Voedsel-intoleranties en allergieën : Hoe meer je je opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger je energiesysteem zal worden. Je lichaam vertelt je wat het niet langer nodig heeft of wat je niet langer dient.

8. Veranderingen van het gezichtsvermogen : Soms een wazig gezichtsvermogen, het zien van een schittering, kleuren of aura’s rond voorwerpen, planten, dieren en mensen. Als je je ogen sluit, zie je niet langer duisternis maar een soort roodheid. Sommigen zien geometrische figuren, lichtflitsen, heldere kleuren of beelden van voorwerpen als ze hun ogen sluiten. Kleuren worden meer “levendig” waargenomen.

9. Wijzigingen van het gehoor: Je kunt zeer gevoelig zijn voor geluiden. Ze lijken soms veel scherper, bijna ondraaglijk binnen te komen. Andere symptomen zijn het horen van vreemde klanken, pieptonen of elektronische patronen. Sommigen horen zoiets als het ruisen van water, het gezoem van bijen, huilende of rinkelende geluiden. Weer anderen horen vreemde stemmen in hun dromen, alsof er iemand naast hen staat. Je oren zijn zich aan het aanpassen aan hogere frequenties.

10. Verhoogde smaak- en tastgewaarwordingen: Sommigen kunnen de chemische additieven in voedsel ruiken en proeven als een vieze smaak. Je ruikt en proeft scherper en kan meer genieten van voedsel dat meer levenskracht bevat. Het lijkt alsof je een groter “bereik” hebt. Zelfs de geur van bloemen een eindje verderop kan dan worden waargenomen.

11. Energie-uitbarstingen via de huid: Huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, ook weer verbonden aan de emotionele schommelingen die je ervaart. Naarmate je je emotionele lichaam uitzuivert (vergeving, loslaten van oude wrok, boosheid of frustraties, enz…) zal je merken dat de huid rustiger zal worden.

12. Periodes van intense energie: die ervoor zorgen dat je uit je bed kan springen en in volle actie kan schieten. Deze kunnen dan weer opgevolgd worden door momenten van grote lethargie of vermoeidheid. Deze periodes zijn meestal gerelateerd aan de infusies van hogere frequenties in een bepaalde periode.

13. Veranderingen tijdens het bidden of mediteren: Velen ervaren dat ze zich niet zo gemakkelijk meer kunnen focussen tijdens het mediteren. Anderen laten het “verplicht” mediteren geleidelijk los omdat het leven zelf meer en meer een levende, spontane meditatie wordt.

14. Plotse warmte- of koude-opwellingen  Plots voel je een hitte opkomen van kop tot teen. Anderen krijgen het opeens onverklaarbaar koud (kippenvel). Het zijn vaak manifestaties van intense energieën die het lichaam binnenstromen.

15. Fysieke klachten of ongemakken:

  • Hoofdpijn
  • Nekpijn
  • Rugpijn
  • Griepachtige symptomen
  • Veranderingen in de spijsvertering
  • Spierspasmen of -krampen
  • Verhoogde hartslag ; borstpijnen
  • Stijfheid of pijn van de ledematen
  • Ontstekingen

16. Er jonger uit gaan zien : Met het loslaten van oude emoties en beperkende geloofsovertuigingen uit het verleden, voel je je letterlijk lichter in je vel. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en je begint er jonger en vitaler uit te zien.

17. Levendige dromen : Soms zijn de dromen zo “werkelijk” dat je verward wakker wordt. Je kan zelfs lucide dromen hebben die je zelf stuurt en controleert. Sommige dromen kunnen mystieke boodschappen bevatten. In sommige gevallen zul je weten dat je eigenlijk niet “droomt” maar dat dat je een ervaring had in andere dimensies of sferen.

18. Gebeurtenissen die je leven een heel andere wending geven : Sterfgevallen, scheiding, job-verandering, ziekten en dramatische omstandigheden. Soms komen ze wel allemaal tegelijkertijd voor. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op je Zelf. Het zijn ook signalen die je willen openen voor gevoelens van liefde en compassie.

19. Een verlangen om los te breken uit beperkende structuren : Een sterke drang je los te maken van “saaie”, beperkende jobs, mensen of situaties. Je hebt een enorme behoefte aan “tijd voor jezelf” en het zoeken van jouw passie. Je wil creatief zijn en je niet langer aan banden willen leggen door anderen. Meer behoefte aan introspectie en alleen-zijn en minder interesse in allerlei sociale activiteiten, feestjes, etc…

20. Creatieve uitbarstingen : Je krijgt allerlei beelden en ideeën door, dikwijls in een hoog tempo. Het lijkt soms dat je geen tijd genoeg hebt om al je ideeën uit te werken.

21. Je hebt het gevoel dat de tijd sneller gaat: Je gewaarwording van “tijd” is veranderd vanwege de hogere vibraties.

22. Gevoelens van wanhoop: Naarmate je verbinding maakt met het eenheidsbewustzijn kunnen golven van wanhoop je overvallen als je teveel aandacht schenkt aan de conflicten en disharmonie in de wereld. Dan is het goed te bedenken dat een een noodzakelijke tijd is om als mensheid te groeien naar een hogere niveau van bewustzijn. een hogere dimensie. Uit de chaos verrijst de Phoenix.

23. Gevoelens van ongeduld: Naarmate je kennis en wijsheid groeit, weet en zie je meer dan diegene die nog niet ontwaakt zijn. Je zou ze graag willen helpen, maar stoot tegen enorm veel weerstand en ongeloof. Ook ervaar je ongeduld omdat je je intenties of doelen zo snel mogelijk verwezenlijkt wil zien. Geef je over aan de de stroom van het leven, waarin alles op zijn tijd komt.

24. Het gevoel dat je hier niet thuishoort: Je begint je zo “anders” te voelen dat je soms het idee krijgt dat er niemand anders is die jou begrijpt. Je bent een voorloper op de grote massa en dat geeft je soms het gevoel een “buitenstaander” te zijn. Soms krijg je een sterk verlangen om terug naar “thuis” te gaan. Dit gevoel verdwijnt naarmate je de relatie met je Zelf op de eerste plaats zet en bereid bent jezelf op aarde te manifesteren.

25. Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik : Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief maar zijn op dieper niveau altijd positief bedoeld.

26. Lichamelijke desoriëntatie: Soms kun je je zweverig voelen. Je zal ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft je lichaam soms achter. Breng meer tijd door in de natuur om de nieuwe energie in jezelf beter te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.

27. Gesprekken met je Zelf : Je kunt merken dat je vaker met je ‘hogere’ Zelf praat. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met jouw wezen en je ervaart nog maar het topje van de ijsberg ten aanzien van deze gesprekken. Ze zullen toenemen, vloeiender gaan verlopen, meer samenhangend zijn en meer inzichten geven. Je bent niet gek aan het worden, je gaat de Nieuwe Energie binnen.

28. Gevoelens van eenzaamheid: die gerelateerd zijn aan het feit dat je gidsen zich terugtrekken. Ze zijn bij je geweest op al je reizen in al je incarnaties. Maar nu is het tijd dat ze zich terugtrekken om ruimte te maken, zodat jij die plaats kunt opvullen met je hogere Zelf. Dit gaat ook voorbij. De leegte binnenin je zal opgevuld worden met de liefde en energie van je eigen Christus Bewustzijn.

29. Visioenen, nummers en symbolen waarnemen : Het zien van allerlei symbolen of getallen die plotseling opduiken in je bewustzijn of in de externe wereld. Velen zien bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als ze “toevallig” op hun digitale klok of horloge kijken, of andere getallen zoals 22, 33, 555, enz… Deze getallen dienen als onderbewuste trigger voor een dieper ontwaken. Ze bevatten verborgen betekenissen die op onderbewust niveau wordt ontvangen.( zie ook Numerologie)

30. Diepere communicatie met planten en dieren : Doordat de liefde en de innerlijke rust meer toeneemt, worden dieren minder bang voor je of trek je ze zelfs aan. Planten beantwoorden je liefde en aandacht meer dan ooit. Sommige dieren of planten hebben een boodschap voor je. Je bent misschien op weg een planten- en dierenfluisteraar te worden maar in ieder geval kun je op hartsniveau een verbinding hebben met dieren.

31. Snellere manifestatie van je intenties : Door de frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid.

32. Hartritme-stoornissen : omwille van een verdere opening van het hartchakra. Het hart brengt zichzelf in een nieuwe balans na een emotionele opruiming. Meestal zijn deze stoornissen onschuldig.

33. Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens : Onderdrukte herinneringen aan voorbije of parallelle levens kunnen plotseling opduiken in functie van de algehele integratie van je deelpersoonlijkheden.

34. Minder praktisch zijn: De linkerkant van je hersenen die staat voor orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties en beoordelingen wordt op lager pitje gezet om de rechter hersenhelft te stimuleren. De rechterkant staat voor psychische vermogens, ruimtelijk zien, het voelen van compassie, het zien van kleuren en energieën, intuïtief weten. Dit resulteert soms in geheugenstoornissen, woorden niet meer zo goed kunnen vinden, het onvermogen om nog lang te kunnen lezen, moeilijkheden met de lineaire vormen van communicatie (geschreven of gesproken). Soms voel je je wat afgestompt en heb je helemaal geen zin in discussies of welles/nietes gesprekken. Aan de andere kant lijk je meer aangetrokken te zijn tot video’s, magazines met foto’s, prachtige kunstwerken, muziek, schilderen, dansen, kleuren en andere vormen van kunstzinnige expressie.

35. Verlies van je passie: Je kan je soms volledig ongepassioneerd voelen, waarbij je weinig of geen zin hebt om iets te ondernemen. Gebruik deze tijd om ‘niet-iets’ te doen (‘do no-thing’). Ga geen gevecht met jezelf aan omdat ook dit voorbij zal gaan. Het lijkt op het opnieuw opstarten van je computer. Het is nodig om jezelf even ‘uit te zetten’ voor een korte tijd om de nieuwe geavanceerde software te installeren, oftewel de nieuwe Christusenergie.

36. Ontgiftings-symptomen: Op dit ogenblik zal het fysiek lichaam het meest beïnvloed worden en voelen velen fysieke symptomen van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en symptomen van ontgifting. Daarna zal dit alles kalmeren en zal het lichaam het nieuwe energiesysteem gewoon worden en er voordeel beginnen uit te halen. Je laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysiek lichaam zou moeten functioneren en staat de veranderingen toe zodat je een hogere vibratie en meer licht en energie kan vasthouden.

47. Kundalini-ervaringen: Kundalini is een Sanskriet woord, dat “opgerold” betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de kundalini-energie sterke golven van vreugdevolle energie ervaren door het lichaam. Maar soms kan dit ook pijnlijke sensaties in rug, bekken of benen veroorzaken.

Tips voor een andere levensstijl
Zowel geest als lichaam ondergaan een diepgaande metamorfose. Daarom is het uiterst zinvol een levensstijl te creëren waarin je het lichaam de kans geeft om alle oude belastingen los te laten. Zowel op geestelijk maar zeker ook op lichamelijk vlak kun je jezelf in dit transformatieproces zeer goed ondersteunen, zelfs in dien mate dat de hogere energieën sneller in je fysieke lichaam kunnen stromen  en je veel lichter, vreugdevoller en vrijer in het leven kunt staan. We willen je nu graag een aantal  nuttige en praktische adviezen aanreiken die je in staat stellen om niet enkel je geest maar ook je fysieke voertuig te ondersteunen bij deze kwantum-sprong in bewustzijn.

1. Kies voor levenskrachtige voeding

Eet zoveel mogelijk voedsel dat onverwerkt is en nog veel oorspronkelijke levenskracht bevat. Biologisch/organische producten bevatten minder bestrijdingsmiddelen en zware metalen dan andere producten. Welk voedsel je ook tot je neemt, weet dat je altijd de energetische waarde ervan kan verhogen door middel van je zegening of liefdevolle aandacht , maar niets gaat boven die voeding die de pure levenskracht van de aarde in zich draagt.Indien je er voor kiest om vlees te eten, kies dan vlees van dieren die met respect zijn grootgebracht en die zonder kunstmatige hormonen of groeibevorderaars zijn behandeld. De meeste dieren die met waardigheid worden behandeld, zijn afkomstig van particulieren. Weet dat de dierenwereld zichzelf steeds in Liefde aan de mens geeft. Voor je vlees tot je neemt, neem even een moment van stilte om de ziel van het dier te bedanken. Hiermee transmuteer je ook de eventuele angsttrillingen en andere onreinheden die nog in het vlees aanwezig zijn.
Maar nog beter voor een zuivere trilling van energieveld: eet geen vlees!

2. Drink veel puur water

Veel transmutatiesymptomen zijn simpel te wijten aan het feit dat het fysieke lichaam te weinig gehydrateerd is, dat wil zeggen dat er te weinig vocht in het lichaam circuleert om de afvalstoffen mee te binden. Water is een supergeleider om alles wat niet in je lichaam thuishoort uit je systeem te verwijderen. Kies voor een waterfilter-systeem dat in staat is vrijwel alle opgeloste stoffen, zware metalen, chloor- en fluorverbindingen en bacterieresten te kunnen verwijderen. Verder kan men de energiewaarde verhogen door kristallen (bergkristal en rozenkwarts) aan water toe te voegen.

3. Doe dagelijks aan lichaamsbeweging

Dagelijkse lichaamsbeweging zal je lichaam verder ondersteunen in het afvoeren van toxines. Het heeft veel voordelen. De zuurstoftoevoer naar de cellen verbetert daardoor. Het aantal haarvaatjes (capillaire vaten) in de spieren wordt groter en maakt de aan- en afvoer van voedingsstoffen respectievelijk afvalstoffen gemakkelijker. Lichaamsbeweging heeft ook een goede uitwerking op het bloed. Het bloedvolume neemt toe. Door de verhoging van de bloedcirculatie en de ademhaling en een betere stoelgang, is er een betere uitscheiding van afvalstoffen.

4. Adem goed door

Door te ademen vervoer je zuurstof door je lichaam en verwijder je afvalstoffen, zoals koolzuur, door uit te ademen. Als je niet goed uitademt raak je de afvalstoffen maar voor een deel kwijt. Deze overgebleven afvalstoffen hopen zich in je lichaam op waardoor je vermoeid raakt en je levenslust afneemt. Als je gespannen of angstig bent, heb je een ‘hoge’ ademhaling.  Op deze manier moet je je veel inspannen en krijg je relatief weinig lucht. De buikademhaling is een natuurlijke manier van ademen die weinig moeite kost en veel lucht oplevert. Bij een goede ademhaling adem je tot in je onderste chakra’s (in je buikgebied) en ontstaat er een krachtiger binding die je beter aardt en gecentreerd houdt. De buikademhaling is een natuurlijke ademhaling die als vanzelf ontstaat in een toestand van rust en ontspanning, bv bij meditatie.

5. Vind een vorm van energiewerk die bij je past

Om je energie meer in balans te brengen kun je de levensenergie sterker door je heen laten stromen door energiewerk zoals T’ai Chi,  Yoga, Reiki of Shambala. Bij de laatste twee maak je tevens gebruik van eeuwenoude symbolen die energie aantrekken en bundelen en op een op jouw lichaam afgestemde wijze laat stromen. Samen met een vorm van mediteren is energiewerk een waardevolle aanvulling op de genoemde ademhalingsoefeningen.

Bron: De transformatie Leergang

Lees meer over het Aquariustijdperk

Hulp nodig bij de overgang naar het Aquariustijdperk?