Spirituele ontwakingsverschijnselen

In deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk gaan we als individuele mens en als mensheid door een enorm transformatieproces, waarin we steeds verder ontwaken in de geestelijke dimensie van ons bestaan. Als mens hebben we een fysiek lichaam dat zeker in deze turbulente tijden een energetisch effect ervaart van dit proces. Door de dagelijkse infusie van energieën met een hogere trillingen vanuit de Kosmos vindt ook een een transmutatieproces  in het fysieke lichaam plaats.

De evolutie van de mensheid en de aarde bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Alle chaos die we ervaren in de wereld heeft daarmee te maken en heeft ook een energetisch effect op ons omdat alles in energie met elkaar is verbonden. We kunnen ons nu rusteloos, vermoeid, uitgeput zelfs en emotioneel kwetsbaar voelen door alles dat op ons afkomt vanuit het collectieve energieveld  waarin we verkeren. Het is met name in deze tijd belangrijk is dat je je lichaam maar ook ook je geest ondersteunt in deze grote veranderingen.

Niet voor niets ervaren veel mensen allerlei symptomen die te maken hebben met verandering van het bewustzijn. Hieronder geven we een opsomming van een aantal symptomen die zich kunnen voordoen. Sommige herken je wellicht, andere niet of minder. Door herkenning en acceptatie kun je misschien zien dat deze symptomen een doel hebben in het proces van ontwaken in het bewustzijn van wie je werkelijk bent en wat dat betekent voor je leven zoals het nu is.

Vervolgens geven we je ook een aantal praktische tips die je kunnen ondersteunen in je spirituele ontwakingsproces en de gevolgen ervan in je leven.

1. Veranderende slaappatronen
Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Voor anderen is de slaapbehoefte verminderd of meer verdeeld over de dag.

2. Activiteit ter hoogte van het kruinchakra
Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggengraat. Dit is een opening van de kruinchakra die zich opent voor hogere energieën.

3. Golven van emoties
Plotse huilbuien, opeens kwaad of droevig worden zonder zichtbare aanleiding, een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in blijdschap.

4. Oude trauma’s of pijn komen naar boven
Onverwerkte pijn en trauma’s kunnen naar boven komen en de mensen met wie je deze thema’s uit kunt werken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.

5. Veranderingen in gewicht
De ene persoon wint enorm aan gewicht, terwijl de andere veel gewicht verliest. Dit heeft te maken met het loslaten/vasthouden van emotionele patronen. Lichamelijk gewicht is namelijk grotendeels verbonden met onze hormoonhuishouding die op zijn beurt door de emoties wordt gestuurd.

6. Veranderingen in eetpatronen
Soms vreemde voedselkeuzes. Je kunt zin krijgen in dingen die je anders nooit zou eten. Misschien voel je een afkeer van vlees. Eetgewoonten zijn ook verbonden met de emotionele schommelingen waar je doorheen gaat.

7. Voedsel-intoleranties en allergieën
Hoe meer je je opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger je energiesysteem zal worden. Je lichaam vertelt je zo wat het niet langer nodig heeft of wat je niet langer dient.

8. Veranderingen van het gezichtsvermogen
Soms een wazig gezichtsvermogen, het zien van een schittering, kleuren of aura’s rond voorwerpen, planten, dieren en mensen. Als je je ogen sluit, zie je niet langer duisternis maar een soort roodheid. Sommigen zien geometrische figuren, lichtflitsen, heldere kleuren of beelden van voorwerpen als ze hun ogen sluiten. Kleuren worden meer “levendig” waargenomen.

9. Wijzigingen van het gehoor
Je kunt zeer gevoelig zijn voor geluiden. Ze lijken soms veel scherper, bijna ondraaglijk binnen te komen. Andere symptomen zijn het horen van vreemde klanken, pieptonen of elektronische patronen. Sommigen horen zoiets als het ruisen van water, het gezoem van bijen, huilende of rinkelende geluiden. Weer anderen horen vreemde stemmen in hun dromen, alsof er iemand naast hen staat. Je oren zijn zich aan het aanpassen aan hogere frequenties.

10.Verhoogde smaak- en tastgewaarwordingen
Sommigen kunnen de chemische additieven in voedsel ruiken en proeven als een vieze smaak. Je ruikt en proeft scherper en kan meer genieten van voedsel dat meer levenskracht bevat. Het lijkt alsof je een groter “bereik” hebt. Zelfs de geur van bloemen een eindje verderop kan dan worden waargenomen.

11. Energie-uitbarstingen via de huid
Huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, ook weer verbonden aan de emotionele schommelingen die je ervaart. Naarmate je je emotionele lichaam uitzuivert (loslaten van oude wrok, boosheid of frustraties, enz…) zal je merken dat de huid rustiger zal worden.

12. Periodes van intense energie
Deze zorgen ervoor dat je soms uit je bed kan springen en in volle actie kan schieten. Maar ook worden opgevolgd worden door momenten van grote lethargie of vermoeidheid. Deze periodes zijn meestal gerelateerd aan de infusies van hogere frequenties en de energieën van angst en onveiligheid in de wereld om ons heen.

13. Veranderingen tijdens het bidden of mediteren
Je kunt ervaren dat je niet zo gemakkelijk meer kunt focussen tijdens het mediteren of bidden. Het leven zelf kan ook meer en meer een levende, voortdurende meditatie worden als je voortdurend aandachtig en waakzaam bent in je denken en handelen.

14. Plotse warmte- of koude-opwellingen
Plots voel je een hitte opkomen van kop tot teen. Anderen krijgen het opeens onverklaarbaar koud (kippenvel). Het zijn vaak manifestaties van intense energieën die het lichaam binnenstromen.

15. Fysieke klachten of ongemakken:

  • Hoofdpijn
  • Nekpijn
  • Rugpijn
  • Griepachtige symptomen
  • Veranderingen in de spijsvertering
  • Spierspasmen of -krampen
  • Verhoogde hartslag ; borstpijnen
  • Stijfheid of pijn van de ledematen
  • Ontstekingen

16. Er jonger uit gaan zien
Met het loslaten van oude emoties, beperkende overtuigingen en schuldgevoelens voel je je letterlijk lichter. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en je begint er jonger en vitaler uit te zien.

17. Levendige dromen
Soms zijn de dromen zo “werkelijk” dat je verward wakker wordt. Je kan zelfs lucide dromen hebben die je zelf stuurt en controleert. Sommige dromen kunnen mystieke boodschappen bevatten. In sommige gevallen zal je weten dat je eigenlijk niet echt droomt. maar een ervaring had in andere dimensies of sferen.

18. Gebeurtenissen die je leven een heel andere wending geven
Sterfgevallen, scheiding, job-verandering, ziekten en dramatische omstandigheden. Soms komt dit allemaal gelijktijdig voor. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op je werkelijke Zelf. Het zijn ook signalen van je ziel die je willen openen voor gevoelens van liefde en compassie.

19. Een verlangen om los te breken uit beperkende structuren
Een sterke drang je los te maken van “saaie”, beperkende jobs, mensen of situaties. Je hebt een enorme behoefte aan “tijd voor jezelf” en het zoeken van jouw passie. Je wil creatief zijn en je niet langer aan banden willen leggen door anderen. Meer behoefte aan introspectie en alleen-zijn en minder interesse in allerlei sociale activiteiten, feestjes, etc…

20. Creatieve uitbarstingen
Je krijgt allerlei beelden en ideeën door, dikwijls in een hoog tempo. Het lijkt soms dat je geen tijd genoeg hebt om al je ideeën uit te werken.

21. Je hebt het gevoel dat de tijd sneller gaat
Je gewaarwording van “tijd” is veranderd vanwege de hogere vibraties.

22. Gevoelens van wanhoop
Naarmate je verbinding maakt met het eenheidsbewustzijn kunnen golven van wanhoop je overvallen als je teveel aandacht schenkt aan de conflicten en disharmonie in de wereld. Dan is het goed te bedenken dat een een noodzakelijke tijd is om als mensheid te groeien naar een hogere niveau van bewustzijn. een hogere dimensie. Uit de chaos verrijst de Phoenix.

23. Gevoelens van ongeduld
Naarmate je kennis en wijsheid groeit, weet en zie je meer dan diegene die nog niet ontwaakt zijn. Je zou ze graag willen helpen, maar stoot tegen enorm veel weerstand en ongeloof. Ook ervaar je ongeduld omdat je je intenties of doelen zo snel mogelijk verwezenlijkt wil zien. Geef je over aan de de stroom van het leven, waarin alles op zijn tijd komt.

24. Een gevoel dat je hier niet thuishoort
Je begint je soms zo anders te voelen dat je het idee krijgt dat er niemand anders is die jou begrijpt. Je bent een voorloper op de grote massa en dat geeft je soms het gevoel een “buitenstaander” te zijn. Soms krijg je een sterk verlangen om terug naar ‘huis’ te gaan. Dit gevoel verdwijnt naarmate je de relatie met je Zelf op de eerste plaats zet en bereid bent jezelf op aarde te manifesteren.

25. Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik
Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief maar zijn op dieper niveau altijd positief bedoeld. Deze situaties ‘vallen je toe’ om je te helpen herinneren wie je bent.

26. Lichamelijke desoriëntatie
Soms kun je je zweverig voelen. Je zal ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft je lichaam soms achter. Breng meer tijd door in de natuur om de nieuwe energie in jezelf beter te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.

27. Gesprekken met je Zelf
Je kunt merken dat je vaker met je ‘hogere’ Zelf praat. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met jouw wezen en je ervaart nog maar het topje van de ijsberg ten aanzien van deze gesprekken. Ze zullen toenemen, vloeiender gaan verlopen, meer samenhangend zijn en meer inzichten geven. Je bent niet gek aan het worden, je gaat de Nieuwe Energie binnen.

28. Gevoelens van eenzaamheid
Zijn gerelateerd aan het feit dat je gidsen zich terugtrekken. Ze zijn bij je geweest op al je reizen in al je incarnaties. Maar nu is het tijd dat ze zich terugtrekken om ruimte te maken voor je hogere Zelf als innerlijke leiding. Het gevoel van leegte binnenin je zal opgevuld worden met de liefde en energie van je eigen hogere zelf, in verbinding met de Bron.

29. Visioenen, nummers en symbolen waarnemen
Het zien van allerlei symbolen of getallen die plotseling opduiken in je bewustzijn of in de externe wereld. Velen zien bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als ze “toevallig” op hun digitale klok of horloge kijken, of andere getallen zoals 22, 33, 555, enz… Deze getallen dienen als onderbewuste trigger voor een dieper ontwaken. Ze bevatten verborgen, mystieke betekenissen die op onderbewust niveau wordt ontvangen.

30. Diepere communicatie met planten en dieren
Doordat de liefde en de innerlijke rust meer toeneemt, worden dieren minder bang voor je of trek je ze zelfs aan. Planten beantwoorden je liefde en aandacht meer dan ooit. Sommige dieren of planten hebben een boodschap voor je. Je bent misschien op weg een planten- en dierenfluisteraar te worden maar in ieder geval kun je op hartsniveau een verbinding ontwikkelen met dieren.

31. Snellere manifestatie van je intenties
Door de frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid.

32. Hartritme-stoornissen
Omwille van een verdere opening van het hartchakra kun je stoornissen in het ritme ervaren. Het hart brengt zichzelf in een nieuwe balans na een emotionele opruiming. Meestal zijn deze stoornissen onschuldig en van tijdelijke aard.

33. Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens
Onderdrukte herinneringen aan voorbije of parallelle levens kunnen plotseling opduiken in functie van de algehele integratie van je deelpersoonlijkheden. Het doel van je ziel hierbij is om heel te worden.

34. Minder praktisch zijn
De linkerkant van onze hersenen die staat voor orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties en beoordelingen wordt tijdelijk op lager pitje gezet om de rechter hersenhelft te stimuleren. De rechterkant staat voor psychische vermogens, ruimtelijk zien, het voelen van compassie, het zien van kleuren en energieën, intuïtief weten. Dit resulteert soms in geheugenstoornissen, woorden niet meer zo goed kunnen vinden, het onvermogen om nog lang te kunnen lezen, moeilijkheden met de lineaire vormen van communicatie (geschreven of gesproken). Soms voel je je wat afgestompt en heb je helemaal geen zin in discussies of welles/nietes gesprekken. Aan de andere kant lijk je meer aangetrokken te zijn tot video’s, magazines met foto’s, prachtige kunstwerken, muziek, schilderen, dansen, kleuren en andere vormen van kunstzinnige expressie.

35. Verlies van je passie
Je kan je soms volledig zonder motivatie of passie voelen, waarbij je weinig of geen zin hebt om iets te ondernemen. Gebruik deze tijd om ‘niet-iets’ te doen (‘do no-thing’). Ga geen gevecht met jezelf aan omdat ook dit voorbij zal gaan. Het lijkt op het opnieuw opstarten van je innerlijke computer. Het is nodig om jezelf even ‘uit te zetten’ voor een korte tijd om de nieuwe geavanceerde software te installeren, oftewel de nieuwe Christusenergie.

36. Ontgiftings-symptomen
In deze  tijd wordt ons fysieke lichaam zwaar belast en kun je pijn in de lage rug, knieën, verstoorde spijsvertering of hoofdpijnen ervaren. Dit zal kalmeren (zie onderstaande tips), het lichaam zal regenereren en wennen aan de hogere frequenties die door ons heen stromen. Je laat oude patronen en overtuigingen los staat de veranderingen in een aan je lichaam toe, zodat je een hogere vibratie en meer licht en energie kan vasthouden.

47. Kundalini-ervaringen
Kundalini is een Sanskriet woord, dat “opgerold” betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de kundalini-energie sterke golven van vreugdevolle energie ervaren door het lichaam. Maar soms kan dit ook pijnlijke sensaties in rug, bekken of benen veroorzaken.

Tips voor een andere levensstijl


Zowel geest als lichaam ondergaan een diepgaande metamorfose als je geestelijk ontwaakt. Daarom is het uiterst zinvol een nieuwe levensstijl te creëren, waarin je het lichaam de kans geeft om alle oude belasting en patronen los te laten. Zowel op geestelijk maar zeker ook op lichamelijk vlak kun je jezelf in dit transformatieproces zeer goed ondersteunen, zelfs in dien mate dat de hogere energieën sneller in je fysieke lichaam kunnen stromen  en je veel lichter, vreugdevoller en vrijer in het leven kunt staan. We willen je nu graag een aantal  nuttige en praktische adviezen aanreiken die je in staat stellen om niet enkel je geest maar ook je lichaam te ondersteunen bij deze kwantumsprong in bewustzijn.

1. Kies voor levenskrachtige voeding

Eet zoveel mogelijk voedsel dat onverwerkt is en nog veel oorspronkelijke levenskracht bevat. Biologisch/organische producten bevatten minder bestrijdingsmiddelen en zware metalen dan andere producten. Welk voedsel je ook tot je neemt, weet dat je altijd de energetische waarde ervan kan verhogen door middel van je zegening of liefdevolle aandacht, maar niets gaat boven die voeding die de pure levenskracht van de aarde in zich draagt. Als je er voor kiest om vlees te eten, kies dan vlees van dieren die met respect zijn grootgebracht en die zonder kunstmatige hormonen of groeibevorderaars zijn behandeld. Maar nog beter voor een zuivere trilling van je energieveld: eet geen vlees!

2. Drink veel puur water

Veel transmutatiesymptomen zijn simpel te wijten aan het feit dat het fysieke lichaam te weinig gehydrateerd is, dat wil zeggen dat er te weinig vocht in het lichaam circuleert om de afvalstoffen mee te binden. Water is een supergeleider om alles wat niet in je lichaam thuishoort uit je systeem te verwijderen. Kies voor een waterfilter-systeem dat in staat is vrijwel alle opgeloste stoffen, zware metalen, chloor- en fluorverbindingen en bacterieresten te kunnen verwijderen. Verder kan men de energiewaarde verhogen door kristallen (bergkristal en rozenkwarts) aan water toe te voegen.

3. Doe dagelijks aan lichaamsbeweging

Dagelijkse lichaamsbeweging zal je lichaam verder ondersteunen in het afvoeren van toxines. Het heeft veel voordelen. De zuurstoftoevoer naar de cellen verbetert daardoor. Het aantal haarvaatjes (capillaire vaten) in de spieren wordt groter en maakt de aan- en afvoer van voedingsstoffen respectievelijk afvalstoffen gemakkelijker. Lichaamsbeweging heeft ook een goede uitwerking op het bloed. Het bloedvolume neemt toe. Door de verhoging van de bloedcirculatie en de ademhaling en een betere stoelgang, is er een betere uitscheiding van afvalstoffen.

4. Adem goed door

Door te ademen vervoer je zuurstof door je lichaam en verwijder je afvalstoffen, zoals koolzuur, door uit te ademen. Als je niet goed uitademt raak je de afvalstoffen maar voor een deel kwijt. Deze overgebleven afvalstoffen hopen zich in je lichaam op waardoor je vermoeid raakt en je levenslust afneemt. Als je gespannen of angstig bent, heb je een ‘hoge’ ademhaling.  Op deze manier moet je je veel inspannen en krijg je relatief weinig lucht. De buikademhaling is een natuurlijke manier van ademen die weinig moeite kost en veel lucht oplevert. Bij een goede ademhaling adem je tot in je onderste chakra’s (in je buikgebied) en ontstaat er een krachtiger binding die je beter aardt en gecentreerd houdt. De buikademhaling is een natuurlijke ademhaling die als vanzelf ontstaat in een toestand van rust en ontspanning, bv bij meditatie.

5. Vind een vorm van energiewerk die bij je past

Om je energie beter in balans te houden en goed te aarden kun je mediteren, T’ai Chi en Yoga beoefenen. Een vorm van energiewerk is een waardevolle aanvulling op anders eten, drinken, ademen en bewegen. Een combinatie van deze tips geeft je weer energie en levenslust en help je om te kunnen zijn wie je werkelijk bent. 

6. Zoek begeleiding als voelt dat je die nodig hebt
Alle verandering is moeilijk en heeft tijd nodig. Vind een vorm van coaching die aansluit bij een proces van geestelijke ontwaken en ook oog heeft voor de fysieke- en energetische gevolgen ervan. Lichaam en geest vormen immers een onlosmakelijk geheel en beïnvloeden elkaar voortdurend.

Bron: De transformatie Leergang

Lees meer over het Aquariustijdperk

Hulp nodig bij de overgang naar het Aquariustijdperk?