Inwijding in het mystieke huwelijk

In de Apocalyps, de Griekse naam voor de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament,  een mysterieboek bij uitstek, wordt op symbolische wijze over ons lichtlichaam gesproken als ‘de heilige stad Jeruzalem’, de stad van de ‘heilige vrede’. Alvorens deze stad zich in ons kan ontvouwen en het mystieke huwelijk kan plaatsvinden, dienen volgens deze mystieke tekst eerst onze aardse kleren gereinigd te worden.

“En ieder van hen werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten wachten…” “Zalig zij die hun klederen wassen. Zij zullen toegang hebben tot de levensboom en door de poorten de heilige stad binnengaan.”

Door de zuivering van onze stoffelijke- en fijnstoffelijke ‘klederen’ (ons stoffelijke lichaam en de subtiele energielichamen) worden onze zintuigen gereinigd van verlangens en emoties, waardoor we toegang krijgen tot ‘de heilige stad Jeruzalem’, de stad van vrede, de stad van licht, het ‘verheerlijkte lichaam’ of lichtlichaam. Deze ‘stad’ daalt van boven, via het uitgezuiverde kruinchakra, als ‘de vernieuwde hemel’, op ‘de vernieuwde aarde’ neer, met als fundament de uitgezuiverde lager gelegen chakra’s. Het is een mystieke aanduiding die werd gebruikt om een ander bewustzijnsniveau aan te geven; het Christusbewustzijn.

Als de zee van verlangens en emoties in onze menselijke persoonlijkheid is geluwd, vindt in het lichaam geen weerspiegeling meer plaats en wordt ons lichtlichaam steeds meer helder. Als een bruid huwt dan onze getransformeerde ziel (Leven) met de bruidegom, de universele Geest van Liefde en Licht. Dit wordt ook wel het mystieke huwelijk genoemd, een innerlijk samensmelten van tegenstellingen tot eenheid. Deze innerlijke stad kent geen dualisme meer van dag en nacht, van licht en duister, van zon en maan, maar wordt van binnenuit verlicht door het Christusbewustzijn. Als mens leggen we een lange inwijdingsweg af om onze ‘aardse klederen’, onze persoonlijkheid te zuiveren, zodat de Hemel, de universele geestkracht in ons gezuiverde lichaam, de Aarde,  kan neerdalen. Dit ontwikkelingsproces vraagt om voortdurende aandacht en het bewust kiezen voor een andere levenswijze, vanuit onze zielswaarden en in afstemming met het goddelijke in onszelf.

Bron: Verdiepingsleergang Mystieke Scholing (les 10)

Lees meer over het mystieke huwelijk