Geestelijke betekenis van onthechten

““Onthechting” wordt vaak opgevat als synoniem voor ontbering. Velen menen dat ze zullen sterven als ze zich dingen ontzeggen. En het klopt dat ze zullen sterven: als ze niet hebben begrepen dat onthechting uitsluitend dient om toegang te hebben tot meer verheven regionen om iets beters te verkrijgen, zullen ze sterven.
In spirituele zin betekent onthechten het op een hoger niveau brengen van een behoefte, een neiging, een genot. Wij gaan door met onszelf te voeden, met te beminnen, met het hebben van verschillende activiteiten, maar met zuiverder elementen, met een meer onbaatzuchtig doel. Onthechting is dus niet gelijk aan de dood, maar staat integendeel gelijk aan het leven. Wie dit niet doorheeft, stagneert. Juist deze stagnatie leidt naar de dood. Als je daarentegen bepaalde onthoudingen aanvaardt, zet je grovere energie om in een meer subtielere energie; je sterft niet, maar je wordt er juist rijker van.”


~ Omraam Mikhael Aivanhov