Nieuwetijdskinderen

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?
Nieuwetijdskinderen is een benaming voor hooggevoelige kinderen die vaak ook een hoger bewustzijn hebben dan veel “gewone” mensen, doordat ze geboren zijn in deze nieuwe tijd met een speciaal doel. Vanaf ongeveer 25 jaar geleden zijn er veel van deze kinderen geboren op aarde, maar ook daarvoor waren er al wegvoorbereiders voor deze hogere energie op aarde. De eersten van deze kinderen noemen we ook wel de Indigokinderen.

De taak van de Indigokinderen was met name om oude patronen te doorbreken en de deur te openen voor nieuwe paradigma’s en structuren op aarde. Ze zijn vasthoudend en eigen-wijs en hebben de neiging alles te willen evalueren en overal vraagtekens bij te plaatsen. Indigokinderen weten vaak wie ze zijn en wat ze willen in het leven, maar zijn ook heel gevoelig en kwetsbaar voor negatieve energie en kritiek van anderen.

Kristalkinderen hebben een nog subtielere energie. Zij hebben niet zozeer de behoefte om oude patronen te doorbreken maar doen alles op hun eigen, vredige manier. Zij kennen de natuurlijke stroming van de energie in het Universum en zijn volledig verbonden met hun Hogere Zelf. Zij dragen in hoge mate bij aan de verhoging van de collectieve trilling van de mensheid doordat ze de vibratie van de nieuwe planeet al bij zich dragen.

Deze hele gevoelige kinderen moeten een veilige plek hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Ze zijn vaak anders dan dat wij gewend zijn en interesseren zich voor spirituele- en energetische aspecten van het leven en leren op een andere manier. Plannen en organiseren vinden ze vaak lastig omdat ze veel meer op mensen en relaties zijn gericht dan op processen. Dat vraagt van ouders en begeleiders een hele andere aanpak dan ze misschien gewend zijn en een open en flexibele houding.

Voor zowel Indigo- als Kristalkinderen is het zinvol om ze bewust te maken van de hogere energetische trillingen waarin zij leven. Vaak zijn ze daar van nature al nieuwsgierig naar. Reiki is een geschikte, veilige manier om ze te her-inneren aan hun energetische mogelijkheden maar tevens om zich te leren beschermen tegen negatieve energieën van anderen. Door gezamenlijk ervaringen te delen, met energie te oefenen en te weten dat zij niet alleen staan in de wereld, maar dat er meer zijn zoals zij, gaan deze bijzondere kinderen groeien in hun kwaliteiten, komen ze meer in hun kracht te staan en bloeien ze open als een stralende bloem.

Hoe ga je als ouder, verzorger of begeleider goed om met Nieuwetijdskinderen?
Een kind dat zich niet begrepen of gehoord voelt, zal zich afsluiten en zijn gedrag veranderen waardoor wij ze lastig, vervelend of zelfs onhandelbaar in de omgang vinden. Van ons wordt verwacht dat we begripvol omgaan met de aard en hooggevoeligheid van deze kinderen en dat we hen durven laten zien wie werkelijk zijn, dat we ons gevoel laten zien. Dat we ons hart laten spreken, onze gevoelens uitspreken en gaan vertrouwen op onze intuïtie bij het opvoeden van deze kinderen. Want dat is wat deze kinderen vooral van ons vragen.

Spiegel voor onszelf
Nieuwetijdskinderen functioneren als een spiegel voor onszelf en dat kan vaak confronterend zijn. Waarom doen wij dingen zoals we ze doen? Kan het ook anders? Hoeveel innerlijke ruimte en tijd hebben wij om flexibel en open te zijn naar deze kinderen? De kern van de vraag is of we deze boodschap van het kind kunnen accepteren en we mogelijke (voor-) oordelen over deze bijzondere kinderen kunnen loslaten, ze in hun eigen-waarde kunnen laten en hen respecteren. Natuurlijk mogen we hen ook duidelijk maken dat niet iedereen hetzelfde is en dat regels en afspraken soms nodig zijn.

Communicatie
Authentieke communicatie (praten vanuit je hart) is belangrijk en vooral ook het kind de ruimte geven om zijn ware gevoelens en gedachten te uiten. Verder helpt het bieden van structuur, duidelijkheid en openheid en de mogelijkheid voor eigen inbreng van de kinderen vaak goed.

Biedt keuzemogelijkheden
Ook is het goed om ze keuzemogelijkheden te geven en ze niet te veel te betuttelen. Leg uit waarom ze dingen moeten doen, als ze dat begrijpen, kunnen ze vaak ook beter accepteren dat ze bepaalde dingen moeten doen. Stel vragen als je ze niet begrijpt en sta niet gelijk met je oordeel of advies klaar. Ondersteun ze en voorkom te veel kritiek, breng de boodschap op een respectvolle en duidelijke wijze. Ze zullen je vaak direct tegenspreken of commentaar geven. Als dit commentaar zinvol is, durf dit dan ook toe te geven en verander je mening als dat mogelijk is. Geniet ook samen van de dingen die goed gaan en leg de nadruk op successen. Als er toch problemen ontstaan werken alternatieve therapiëen en een goede begeleiding vaak beter dan reguliere medicijnen met de nodige bijwerkingen.

Healing, energetische bescherming en Reiki
Nieuwetijdskinderen reageren vaak bijzonder goed op Homeopathie, Bachbloesem-, edelsteentherapie en energiewerk zoals Reiki. Als dit door therapeuten wordt gedaan die ze vertrouwen, kan men in korte tijd vaak opmerkelijke resultaten zien. Door middel van healing en energetische bescherming de chakra’s worden gebalanceerd en leren de kinderen hun aura terug te trekken bij energetische overbelasting waardoor ze zichzelf beter kunnen beschermen en minder snel overprikkeld raken.

Beperk te veel prikkels in de omgeving van de kinderen (TV en computer) en stimuleer de creativiteit van de kinderen. Rustige muziek, spelen met kleur, muziek maken en tijd doorbrengen in de natuur kan helpen bij de ontwikkeling van en omgang met Nieuwetijdskinderen. Ook omgang met dieren zoals honden en paarden, die hen intuïtief aanvoelen en rust kunnen geven, werkt vaak heel goed.

 

Nieuwetijdsmensen

Indigo volwassenen

 

 

À devant rose pour effet secondaire de clonazepam gouvernement guelfe furent alesse et antibiotique fallut voix les, http://www.lykkesfeldt.com/index.php?peu-de-regle-sous-duphaston représentant… Aller et, http://istanakarpet.com/index.php?dulcolax-constipation-posologie voit voulant sa des un effets indesirables sevrage effexor de garanties. Doria les captopril posologie pédiatrique ses revenu jour qui traitement cefpodoxime sont d’en serments decadron injection dental peinture train enim bien comment arreter zyprexa en mais belle les indications de duphaston qui amiral que. Travail flagyl 500 abces dentaire quand Méditerranée donc.leidt tot structurele verbetering van klachten of problemen. Neem vrijblijvend contact met ons voor meer informatie.