Inwijding in het Aquariustijdperk

Nu in deze chaotische overgangstijd naar het Aquariustijdperk gaan steeds meer mensen  inzien dat wij  voor een moeilijke keuze komen te staan: veranderen of onze eigen ondergang blijven creëren. Steeds meer mensen ervaren het opbreken van de oude denkpatronen en het ontluiken van een nieuwe dimensie van bewustzijn in zichzelf. Zij beginnen de lessen die we nu opnieuw mogen leren onder ogen te zien en kiezen er bewust voor om de mystieke weg te gaan als mens midden in de maatschappij.

In tegenstelling tot vroegere tijden waarbij een mysticus zich terugtrok uit de wereld om zich te wijden aan God is het in deze tijd juist de bedoeling dat wij ons bevrijden van de wereld van schijn en illusie terwijl we er toch midden in verblijven. Wij kunnen gaan beseffen dat we geen macht hoeven te hebben over de buitenwereld, maar dat ze ons de gelegenheid biedt om uitdrukking te geven aan de vreugde en de liefde als essentie van het bestaan. Als we gaan erkennen dat wij allemaal in energie zijn verbonden met elkaar, gaan we ook inzien dat alleen handelen vanuit eenheid en liefde ons als mensheid kan leiden tot de al lang geleden voorspelde “Gouden Dageraad’ van een nieuwe tijd.

De eerste Straal van Macht

In de huidige tijd wordt de werking van de eerste Straal van Wil of Macht sterker en daarvan ervaren we de effecten in deze wereld.  Om een tegenwicht te bieden aan egoïstische krachten die uit zijn op de controle over anderen en materiële macht kunnen we als individuele, bewuste mens onze vrije wil aanwenden door keuzes te maken voor compassie en eenheid.  Waar kiezen wij voor, waardoor laten we ons leiden? Dat is de wezenlijke vraag waar het nu vooral om gaat.

Onze vrije wil

Dankzij deze vrije wil die ons is geschonken kunnen we op zoek gaan en richting geven aan onze zoektocht door de duisternis naar het licht. Een pad van inwijding in de mysteriën van het leven en de geheimen van de Kosmos. Zeker een uitdagende reis, met valkuilen, afleidingen en omwegen naar een diepere vervulling en een Liefde die niet afgedwongen kan worden. Deze vervulling kan zich langzamerhand innerlijk gaan openbaren als wij ons laten leiden door het verlangen naar het dieper leren kennen en verstaan van onszelf in plaats van doelen of afleiding te zoeken in de buitenwereld.

Door de duisternis naar het Licht

Dan trekken we dwars door de duisternis van onze verwarring, emoties en eigenbelang heen en gaan wij de ‘lastige aspecten’ in onszelf niet meer ontkennen, maar doorleven en zien als vruchtbare aarde om tot meer inzicht te komen. Om te groeien als een bewuste mens, die de buitenwereld gaat ervaren als een reflectie van zijn innerlijke wereld en daarom de vrede zoekt in zichzelf en niet in de buitenwereld. Een mysticus op het pad van inwijding laat zich in deze tijd leiden door zijn innerlijke waarden en de hogere Geestkracht die hij in zichzelf ervaart, terwijl hij toch toegewijd is aan zijn naasten en de wereld.

Bronnen:Boek

Meer over Aquarius