Een moderne mysticus

Mystici in deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk gaan in het dagelijkse leven onopgemerkt hun levensweg, maar trekken zich ook regelmatig terug om hun innerlijke wereld te verkennen. Zij leren de sluiers weg te nemen die over het bewustzijn zijn komen te liggen en kijken achter de wereld der verschijnselen. Behalve aards voedsel hebben zij ook geestelijk voedsel nodig om zich vervuld te kunnen voelen. De huidige mysterieschool is een plaats om tot rust te komen én een plek waar je stap voor stap je persoonlijkheid leert verfijnen, beheersen en integreren met je hogere Zelf. De middelen voor deze innerlijke ontplooiing zijn: meditatie, contemplatie, concentratie en creatieve expressie. Op het uiterlijke vlak vervult de studie van kosmische beginselen en universele wetten dezelfde rol.

Midden in het leven

Het mystieke leven is niet geïsoleerd van het gewone bestaan. Het is één pool van de werkelijkheid, één kant van de dualiteit op deze aarde. De moderne mysticus leeft niet in een hutje op de berg, maar staat midden in de maatschappij. Waarmee hij in het gewone leven te maken krijgt, heeft raakvlakken met het mystieke werk en vice versa. De onderwerpen die in de scholing aan de orde komen spelen een rol in de ontwikkeling van iedereen die zijn leven op een naar binnen gerichte manier inricht.  Als mystieke leerling slijp je een aantal facetten van je innerlijke diamant, je ziel, dat stralender wordt naarmate de sluiers verdwijnen.  Leren op je Zelf te vertrouwen en doorzettingsvermogen zijn nodig op deze inspirerende inwijdingsweg.

Veranderend bewustzijn

Er is tussen de dagelijkse wereld en de wereld van de mystieke leerling meestal nog geen volledige eenheid. Dit is een langdurig ontwakingsproces, waarin wel steeds vaker de gewenste eenheid wordt gevoeld en het bewustzijn van eenheid en liefde gaat groeien. Ook zien we dat onze maatschappij er langzaam van doordrongen raakt dat een mens een ander doel heeft dan zich in een tijdsbestek van zeventig tot tachtig jaar zoveel mogelijk te verrijken, vol te stoppen met kennis en zich niet te bekommeren om het welzijn van zijn omgeving. Dat deze manier van leven geen vervulling geeft, maar ook een destructieve invloed heeft op al het leven op deze planeet Aarde.  De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben de leringen van de mysteriescholen op ten minste één punt bevestigd: dat alle wereldburgers en deze planeet waarop ze leven met elkaar in diepe verbondenheid verkeren. Dat wat we anderen en de Aarde aandoen, uiteindelijk weer terugkeert naar onszelf.

Terug naar universele liefde

Talrijke problemen op het vlak van techniek, klimaat en het milieu hebben ons geleerd dat de kennis van de wetenschap zoals wij de kennen te eenzijdig is en tekort schiet als het gaat om een zinvol bestaan en welvaart voor alles en iedereen op deze planeet. Veel mensen realiseren zich dat nu en willen terug naar een liefdevolle omgang met elkaar, met de natuur en met moeder Aarde. Dit verlangen is altijd de eerste stap geweest naar grootschalige en wezenlijke transformaties in bewustzijn en handelen. We zijn als mensheid in de materie geplaatst, niet om er slaven van te zijn of haar te misbruiken, maar als middel om onze hoogste vermogens te ontwikkelen en ons bewustzijn te doen ontwaken en vergroten. Deze hoopvolle ontwikkeling kan in de toekomst  leiden tot een hernieuwde verbroedering en eenheid tussen de buitenwereld en de oude wijsheid die mysteriescholen nog immer bewaren en bewaken, geduldig wachtend op de tijd dat het bewustzijn van de mensheid er weer rijp voor is.

Kosmische evolutie

We worden ons er steeds meer van bewust dat elk wezen een onderdeel, een cel is in het grote organisme van de kosmos.  Iedere menselijke cel draagt bij aan ons fysieke lichaam en ook iedere mens/ziel is op zijn beurt een wezenlijk onderdeel van het ‘kosmische lichaam’, het allesomvattende stelsel van planeten, sterren en andere hemellichamen die tezamen de kosmos vormen.  Hieruit vloeit voort dat alles wat we in onszelf ontwikkelen en transformeren naar meer universele liefde, tegelijkertijd bijdraagt aan de evolutie van de mensheid en de kosmos naar een hoger bewustzijnsniveau.

Lees meer over het Aquariustijdperk

Groeien naar eenheidsbewustzijn?