De tijdsgeest van Aquarius

Esoterische teksten over dit onderwerp geven aan dat het Aquarius tijdperk de komst van Liefde en Wijsheid op aarde inluidt, welke overeenkomt met een cyclus waarin de mensheid, individueel en collectief, geleidelijk aan de nobelste idealen tot uitdrukking gaat brengen. Mededogen en spiritualiteit wordt het uitgangspunt van dit tijdperk. Het Aquarius- of Waterman tijdperk wordt vooraf gegaan door een periode waarin de mensheid geconfronteerd wordt met zijn onwetendheid en gebrek aan compassie en dat alvorens het allerbeste in de menselijke natuur tot uiting komt eerst een periode van strijd tussen ‘goed en kwaad’ plaatsvindt.

Chaos is nodig om tot inkeer te komen

Volgens de oude geschriften over dit tijdperk is de periode van chaos waar de wereld momenteel door gaat, slechts een noodzakelijke overgangstijd om ons te doen inzien dat de materiële waarden die wij eeuwenlang hebben gekoesterd geen vervulling en geluk brengen maar juist afgescheidenheid en een onleefbare planeet. Vanuit deze ervaringen en dit  inzicht zou een nieuwe mensheid op kunnen gaan staan, met nieuwe waarden en met alles wat dat aan positiefs te bieden heeft: vrede, broederschap, materiële welvaart en geestelijk welzijn. Daarin is de werking van het Meestergetal 55  voelbaar werkzaam en herkenbaar in deze tijd.

Meestergetal 55

De meesterlijke energie van dit getal maakt het mogelijk dat een ontwikkeling ontstaat voor een steeds groter deel van de mensheid naar het Christusbewustzijn, het bewustzijn van liefde en eenheid van alles dat leeft. Dit bewustzijn draagt een verlossende en bevrijdende (5) kracht in zich, die de aarde en haar bewoners kan leiden (grondgetal 1(0)) naar het nieuwe tijdperk van vrede en broederschap en de vijfde dimensie, verbonden met de Hiërarchie, het spirituele vijfde rijk van de Grote Witte Broederschap. Als het bewustzijn van de mensheid in totaliteit hoog genoeg is, kan het vijfde rijk neerdalen op Aarde en breekt de al lang geleden voorziene “gouden dagenraad” voor de mensheid aan. Op dit moment is de tijd er rijp voor om die vrijkomende potentie van de 55 aan te gaan spreken en te gaan waarmaken als mensheid door het hogere bewustzijn van eenheid en compassie (het grondgetal 10) vorm te gaan geven in de wereld.

Bron

Meer over Numerologie

Transformatie Leergang