De tijdsgeest van Aquarius

Esoterische teksten over dit onderwerp geven aan dat het Aquarius tijdperk de komst van Liefde en Wijsheid op aarde inluidt, welke overeenkomt met een cyclus waarin de mensheid, individueel en collectief, geleidelijk hogere idealen tot uitdrukking gaat brengen. Mededogen wordt het uitgangspunt van dit tijdperk. Het Aquarius- of Waterman tijdperk wordt vooraf gegaan door een periode waarin we worden geconfronteerd  met onwetendheid, een strijd om de macht en gebrek aan compassie, een periode van strijd tussen ‘goed en kwaad’.

Chaos is nodig om tot inkeer te komen
Volgens de oude geschriften over dit tijdperk is de periode van chaos waar de wereld momenteel door gaat een noodzakelijke overgangstijd om ons te doen inzien dat de materiële waarden die wij eeuwenlang hebben gekoesterd geen vervulling en geluk brengen maar juist afgescheidenheid, oorlogen en een onleefbare planeet. Vanuit deze ervaringen en dit  inzicht zou een nieuwe mensheid op kunnen gaan staan, met nieuwe waarden en met alles wat dat aan positiefs te bieden heeft: vrede, broederschap, materiële welvaart en geestelijk welzijn. Daarin wordt de werking van het Meestergetal 55 voelbaar werkzaam en herkenbaar in deze tijd.

Meestergetal 55

De meesterlijke energie van dit getal maakt het mogelijk dat een ontwikkeling ontstaat voor een steeds groter deel van de mensheid naar het Christusbewustzijn, het bewustzijn van liefde en eenheid van alles dat leeft. Dit bewustzijn draagt een verlossende en bevrijdende (5) kracht in zich, die de aarde en haar bewoners kan leiden (grondgetal 1(0)) naar het nieuwe tijdperk van vrede en broederschap en de vijfde dimensie, verbonden met de Hiërarchie, het spirituele vijfde rijk van de Grote Witte Broederschap. Als het bewustzijn van de mensheid in totaliteit hoog genoeg is, kan het vijfde rijk neerdalen op Aarde en breekt de al lang geleden voorziene ‘Gouden dageraad’ voor de mensheid aan.

Crisis en kans
Zeker in deze tijd van crisis is de tijd er rijp voor om die vrijkomende potentie van de 55 aan te gaan spreken en te gaan waarmaken als mensheid door het hogere bewustzijn van eenheid en compassie (het grondgetal 10) vorm te gaan geven in de wereld. Dit betekent dat liefde en mededogen nu voorop moeten staan in ons denken en handelen. Klaar staan voor anderen, rekening houden met elkaar, zorg voor de zieken en minder bedeelden die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Maar zie deze crisis ook als een kans om het roer om te draaien op allerlei vlakken. Om niet meer de economische groei te laten prevaleren boven menselijk en dierlijk welzijn, klimaat en natuur. We zien nu dat het ook anders kan, dat is misschien het grote inzicht dat deze corona crisis ons geeft, ondanks alle ellende. Het kan. We kunnen weer terugkeren naar een milieuvriendelijke (voedsel) productie, kleinschalige projecten, meer tijd voor onszelf en voor elkaar. Sterker nog, het is noodzakelijk om dit soort rampen te voorkomen. Het is aangetoond dat dit virus kon overslaan en muteren naar een besmettelijke en dodelijke variant voor mensen vanuit onze consumptie van dieren, en zich zo heeft kunnen verspreiden over de hele wereld door  grootschalige handel gedreven door materiële belangen.

Laten we de belangrijke inzichten die nu ontstaan en de verbondenheid en betrokkenheid die er nu is voor elkaar vasthouden, laat dit het begin zijn van de nieuwe tijd die ons wakker roept. Laat de liefde voor alles dat leeft voorop staan! Het kan en moet anders.  Het is NU tijd!

Bron

Meer over Numerologie

Transformatie Leergang