De tijdsgeest van Aquarius

Verborgen kennis wordt  geopenbaard

Om meer voeling met en inzicht in de aard en symbolische  werking van getallen te krijgen, is het van belang om aandacht te schenken aan de achtergronden en ontwikkelingen door de tijd heen. In dit voortgaande proces in verschillende beschavingen en tijden, zien we hoe getallen worden geïnterpreteerd en gebruikt om kennis voor ingewijden symbolisch door te geven, zodat deze voor buitenstaanders niet herkenbaar was. Nu, in deze overgangstijd van het Vissen- naar het Aquariustijdperk, is het tijd om deze verborgen kennis meer openbaar te maken, zodat we er als individuele mens en als mensheid toepassing aan kunnen geven.

Tijdperk van Liefde en Wijsheid

Esoterische teksten over dit onderwerp geven aan dat  het Aquarius tijdperk de komst van Liefde en Wijsheid op aarde inluidt, welke zou overeenkomen met een cyclus waarin de mensheid, individueel en collectief, geleidelijk de nobelste idealen tot uitdrukking zou gaan brengen. Humanisme en spiritualiteit zouden de basisprincipes van dit tijdperk zijn. Het Aquarius- of Waterman tijdperk zou vooraf worden gegaan door een periode waarin de mensheid geconfronteerd wordt met zijn onwetendheid en gebrek aan compassie en dat alvorens het allerbeste in de menselijke natuur tot uiting komt, eerst het ergste kwaad tot uitdrukking zou komen.

Chaos is nodig om tot inkeer te komen

Volgens de oude geschriften over dit tijdperk zou de periode van chaos waar de wereld momenteel door gaat, slechts een noodzakelijke overgangstijd zijn om ons te doen inzien dat de materiële waarden die wij eeuwenlang hebben gekoesterd geen vervulling en geluk brengen maar juist afgescheidenheid, ellende en een onleefbare planeet. Vanuit deze ervaringen en dit  inzicht zou een nieuwe mensheid op kunnen gaan staan, op alle vlakken geregenereerd, met alles wat dat aan positiefs te bieden heeft: vrede, broederschap, materiële welvaart en geestelijk welzijn. Daarin is de werking van het Meestergetal 55  voelbaar werkzaam en herkenbaar in deze tijd.

Meestergetal 55

De meesterlijke energie van dit getal maakt het mogelijk dat een ontwikkeling ontstaat voor een steeds groter deel van de mensheid naar het Christusbewustzijn, het bewustzijn van liefde en eenheid van alles dat leeft. Dit bewustzijn draagt een verlossende en bevrijdende (5) kracht in zich, die de aarde en haar bewoners kan leiden (grondgetal 1(0)) naar het nieuwe tijdperk van vrede en broederschap en de vijfde dimensie, verbonden met de Hiërarchie, het spirituele vijfde rijk van de Grote Witte Broederschap. Als het bewustzijn van de mensheid in totaliteit hoog genoeg is, kan het vijfde rijk neerdalen op Aarde en breekt de al lang geleden voorziene “gouden dagenraad” voor de mensheid aan. Op dit moment is de tijd er rijp voor om die vrijkomende potentie van de 55 aan te gaan spreken en te gaan waarmaken als mensheid door het hogere bewustzijn van eenheid en compassie (het grondgetal 10) vorm te gaan geven in de wereld.

Bron

Meer over Numerologie