Numerologie boek

vul uw geboortedatum in (dd-mm-jjjj)

Binnenkort verschijnt een nieuw Numerologie boek over de mystieke getallenleer!  Dit boek begeleidt je in een mystieke reis langs de getallen vanaf de Oudheid tot in deze Aquariustijd. Daarnaast leer je op een heldere wijze en stap voor stap hoe je jouw persoonlijke getallen kunt duiden en hoe je dat ook voor anderen kunt doen. Dit boeiende Numerologie boek is hier nu al te bestellen en wordt vanaf 1 oktober 2018 geleverd.

Op deze mystieke reis langs de getallen vanaf de Oudheid tot in het heden nemen we je mee langs een grotendeels verborgen geschiedenis die vaak in het geheim werd doorgegeven in de vroegere mysteriescholen. Wat is de verborgen betekenis van getallen in de Kabbala, in de Bijbel en in andere oude geschriften? Wat leerde Pythagoras aan zijn leerlingen? Hoe onthullen getallen het proces van de schepping van de aarde en het leven van de mensheid in de dualiteit? Kunnen we het geheim van de getallen in ons persoonlijke leven ontsluieren en onszelf verrijken met de immense, verborgen kennis die in getallen besloten ligt?

Alles wat vanaf de oudste tijden in Egypte in de vorm van symbolen en rituelen werd onderwezen, is telkens wanneer de mensheid er aan toe was om de zin ervan in te zien, stukje bij beetje onthuld. In deze Aquariustijd kunnen we steeds dieper gaan ontdekken dat de oude getallenleer een ingenieus, mystiek en symbolisch systeem is. Getallen zijn als het ware bakens van Licht die ons kunnen leiden op onze levensweg, dwars door de chaos en verwarring die we heden ten dage kunnen ervaren heen. In deze tijd ervaren we ook hoe de invloed van een nieuw meestergetal ons hierbij kan ondersteunen.

Dit nieuwe Numerologie boek geeft een intrigerend verslag van een mystieke reis, die we ook innerlijk kunnen maken omdat de oude mysteriën ook nu nog diep doorwerken in ons menselijke bewustzijn. Met behulp van uniek overgeleverd materiaal worden antwoorden gevonden op onder andere bovenstaande vragen. Ook wordt een helder beeld gegeven van de praktische toepassing van de getallenleer in het hier en nu, mede aan de hand van de levens van inspirerende personen als Mahatma Ghandi, Barack Obama, Nelson Mandela, Michael Jackson en Angelina Jolie.”

Door dit boek ontdek je ook je eigen getallen en hun betekenis ! Het zijn je sleutels tot zelfrealisatie en het vinden van je bestemming. Het boek is heel geschikt voor coaches, therapeuten en anderen die veel met mensen werken omdat je via een unieke methode leert de getallen voor anderen snel te berekenen en duiden. Dit geeft helder inzicht in een persoon en zijn levensthema’s. Het boek slaat een brug tussen de oeroude, verborgen wijsheid van getallen en het hedendaagse leven in dit Aquariustijdperk.

We gebruiken dit boek ook in de inspirerende Numerologiecursus die start op 12 oktober a.s. Je kunt je hiervoor nog aanmelden.

Verkoopprijs van dit boek tot 1-1-2019: € 19,50.
Verzendkosten: € 2,50

Bestellen kan via Contact onder vermelding van je naam en volledige adres. Maak gelijktijdig het bedrag + verzendkosten over. Je ontvangt het boek dan z.s.m. na 1-10-2018. 

“Dit boeiende Numerologie boek slaat een brug tussen oeroude wijsheid en de overgangstijd waarin we nu leven”.

 

 

#Numerologieboek# numerologiecursus#