Nieuw Numerologie boek

Nieuw Numerologie boek: “Een mystieke reis langs de getallen.Vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk”. 

Op deze mystieke reis langs de getallen vanaf de Oudheid tot in het heden neemt de auteur je mee langs een grotendeels verborgen geschiedenis die vaak in het geheim werd doorgegeven in de vroegere mysteriescholen. Wat is de verborgen betekenis van getallen in de Kabbala, in de Bijbel en in andere oude geschriften? Wat leerde Pythagoras aan zijn leerlingen? Hoe onthullen getallen het proces van de schepping van de aarde en het leven van de mensheid in de dualiteit?  Hoe kunnen we het geheim van de getallen in ons persoonlijke leven ontsluieren? Oude wijsheid wordt herontdekt en gerelateerd aan eigentijdse ontwikkelingen en toegepast in het leven van alledag.

Aquariustijdperk

Alles wat vanaf de oudste tijden in Egypte in de vorm van symbolen en rituelen werd onderwezen, is telkens wanneer de mensheid er aan toe was om de zin ervan in te zien, stukje bij beetje onthuld. In deze Aquariustijd kunnen we steeds dieper gaan ontdekken dat de oude getallenleer een ingenieus, mystiek en symbolisch systeem is. Getallen zijn als het ware bakens van Licht die ons kunnen leiden op onze levensweg, dwars door de chaos en verwarring die we heden ten dage kunnen ervaren heen. In deze tijd ervaren we ook hoe de invloed van het nieuwe meestergetal 55 ons hierbij kan ondersteunen om te groeien naar compassie en eenheid.

Innerlijke reis maar ook praktische toepassing in het heden

Dit nieuwe Numerologie boek geeft een intrigerend verslag van een mystieke reis, die we ook innerlijk kunnen maken omdat de oude mysteriën ook nu nog diep doorwerken in ons menselijke bewustzijn. Met behulp van uniek overgeleverd materiaal worden antwoorden gevonden op onder andere bovenstaande vragen. Ook wordt een helder beeld gegeven van de praktische toepassing van de getallenleer in het hier en nu, mede aan de hand van de levens van inspirerende personen als Mahatma Ghandi, Barack Obama, Nelson Mandela, Michael Jackson en Angelina Jolie.”

Sleutels tot zelfrealisatie

Door dit boeiende boek ontdek je ook je eigen getallen en hun betekenis! Het zijn je sleutels tot zelfrealisatie en het vinden van je bestemming. Je getallen vertellen over je ziel, je persoonlijkheid, levenslessen, levensdoel en je relaties.  Het boek is heel geschikt als handboek voor coaches, therapeuten en anderen die veel met mensen werken omdat je via een unieke methode leert de getallen voor anderen snel te berekenen en duiden. Dit geeft helder inzicht in een persoon en zijn levensthema’s. Het boek slaat een brug tussen de oeroude, verborgen wijsheid van getallen en het hedendaagse leven in dit Aquariustijdperk. Uitgebreid wordt ingegaan op verborgen de betekenis van meestergetallen en de werking van een nieuw meestergetal in deze tijd.

Lees hier de onafhankelijke recensie van Biblion: 

Verkoopprijs van dit boek: € 20,00
Bijdrage in de verzendkosten: € 3,50 binnen Nederland.

 

Let op: het bestelformulier gaat uit van het boek + verzendkosten binnen Nederland. Dit bedrag is dus niet correct voor het buitenland. Voor België is het totale bedrag incl. verzending € 31,50.

Bestel het boek

We gebruiken dit boek ook in onze inspirerende Numerologie cursus.

Fragment uit het Numerologie boek, over de aard der getallen

“Dit intrigerende nieuwe Numerologie boek slaat een brug tussen oeroude wijsheid en de overgangstijd waarin we nu leven”.