Numerologie boek

 “Een mystieke reis langs de getallen.Vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk”.

Op een boeiende, mystieke reis langs de getallen vanaf de Oudheid tot in het huidige Aquariustijdperk neem ik je mee langs een grotendeels verborgen geschiedenis die vaak in het geheim werd doorgegeven in de vroegere mysteriescholen. Wat is de verborgen betekenis van getallen in de Kabbala, in de Bijbel en in andere oude geschriften? Wat leerde Pythagoras aan zijn leerlingen? Hoe onthullen getallen het proces van de schepping van de aarde en het leven van de mensheid in de dualiteit?  In dit nieuwe boek relateer ik oude wijsheid aan eigentijdse ontwikkelingen en toepassing in het leven van alledag.

Aquariustijdperk
Alles wat vanaf de oudste tijden in Egypte in de vorm van symbolen en rituelen werd onderwezen, is telkens wanneer de mensheid er aan toe was om de zin ervan in te zien, stukje bij beetje onthuld. In deze Aquariustijd kunnen we steeds dieper gaan ontdekken dat de oude getallenleer een ingenieus, mystiek en symbolisch systeem is. Getallen zijn  bakens van Licht die ons leiden op onze levensweg, dwars door de chaos en verwarring die we in deze tijd  ervaren heen. 

Praktische toepassing in ons leven
Dit boeiende Numerologie boek geeft een intrigerend verslag van een mystieke reis, die we ook innerlijk kunnen maken omdat de oude mysteriën ook nu nog diep doorwerken in ons menselijke bewustzijn. Met behulp van uniek overgeleverd materiaal worden antwoorden gevonden op onder andere bovenstaande vragen. Er zijn veel uitgewerkte voorbeelden van de praktische toepassing van de getallenleer in het hier en nu. Mede aan de hand van de levens van inspirerende personen als Mahatma Ghandi, Barack Obama, Nelson Mandela, Michael Jackson en Angelina Jolie.

Sleutels tot zelfrealisatie
In dit Numerologie boek ontdek je ook je eigen getallen en hun betekenis! Het zijn je sleutels tot zelfrealisatie en het vinden van je bestemming. Je getallen vertellen over je ziel, je persoonlijkheid, levenslessen, levensdoel en je relaties. Het biedt ook helder inzicht in de omstandigheden in je leven en de keuzes die passend voor je zijn om als authentiek mens te leven in deze Aquariustijd.

Handboek voor coaching en holistische begeleiding
Dit boek is uitstekend geschikt als handboek voor coaches, therapeuten en anderen die veel met mensen werken omdat je via een unieke methode leert de getallen voor anderen snel te berekenen en duiden. Dit geeft helder inzicht in een persoon en zijn levensthema’s en hoe daarmee om te gaan als holistisch begeleider van anderen.

Kosten €20,00, excl. verzendkosten.

 

 

Bestel het boek

Lees hier de onafhankelijke recensie van Biblion: