Opleiding Holistisch Coach

Onze opleiding tot Holistisch Coach bestaat uit twee leergangen, met telkens een andere focus op je ontwikkeling en groeimogelijkheden. Uitgangspunt bij alle leergangen is de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Verdieping, zingeving en spiritualiteit zijn de verbindende thema’s tussen deze aspecten van onze menszijn.

Bewust bezig zijn met zingeving en welbevinden is een gezonde leefgewoonte en draagt bij aan een gevoel van welzijn en voldoening. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in hun leven aandacht hebben voor zingeving en levensbeschouwing doorgaans een betere (psychische) gezondheid hebben en meer geestelijke veerkracht ontwikkelen.  

De basis ben je zelf

In deze boeiende Holistische Basisleergang van vier dagen ontdek je dat de basis voor luisteren en coachen vanuit een ‘open hart’ wordt gevonden ín jezelf en niet buiten jezelf. In je eigen kracht staan, je eigen centrum en eigen ruimte ervaren, ofwel je binnenwereld beleven en van daaruit helemaal aanwezig kunnen zijn bij de ander. Vanuit deze ervaring leer je om anderen te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op hun vragen en tot verdieping in zichzelf te komen.

Lees meer over holistische coaching

Wat kun je als holistisch basiscoach?

  • Waardevrij waarnemen en zonder oordeel luisteren
  • Ruimte geven en een veilige Luisteromgeving creëren
  • Gevoelens, behoeften en wensen helder krijgen
  • Verbindende communicatie toepassen
  • De ander tot zelfinzicht en zelfsturing aan te zetten
  • Bewustmaken van de eigen mogelijkheden
  • De ander dichterbij zichzelf brengen
  • Aanzetten tot wezenlijke veranderingen
  • De ander vrijlaten om eigen, bewuste keuzes te maken

Holistisch en praktijkgericht

Deze boeiende leergang wordt gegeven vanuit een holistisch perspectief, dat wil zeggen dat lichaam, persoonlijkheid en geest als onlosmakelijk verbonden worden gezien en voortdurend van invloed zijn op elkaar. Daarbij zijn niet alleen onze uiterlijke zintuigen van belang, maar maar worden ook intuïtieve zintuigen ontwikkeld, met verrassende resultaten! In deze inspirerende basisleergang werken we in kleine groepen en praktijkgericht. Naast het holistische perspectief dat wordt geboden ga je de aangeboden oefeningen direct toepassen met elkaar in de bijeenkomsten. Ook neem je opdrachten mee naar huis waarmee je samen gaat oefenen in de praktijk.  

Vier themadagen

Er zijn vier boeiende bijeenkomsten, waarin door het verkennen van verschillende thema’s en praktische oefeningen je luisterende kwaliteiten en communicatieve vaardigheden telkens een stapje dieper worden ontwikkeld. Deelname aan deze dagen vraagt naast een holistische mensvisie om een open houding, de bereidheid tot delen en zelfreflectie. Telkens is er een stukje theorie, maar vooral ook veel praktisch oefenen met elkaar. Na afronding van deze leergang ontvang je het certificaat Holistisch Coach’.
Daarna kun je nog verder verdiepen en groeien in de tweede leergang, die je opleidt tot Holistisch Mastercoach.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op! We starten weer met een nieuwe basisgroep in september 2023.   
In de agenda vind je de data van de leergangen en intervisie bijeenkomsten. Locatie: Wijk bij Duurstede.
Kosten: €860,00 voor vier lesdagen met tussentijdse thuisopdrachten, oefeningen en meditaties.  

Ja, ik doe mee!

Professionaliteit en visie

Sinds 2003 leiden wij gemotiveerde mensen op om via de weg van het coachen anderen te begeleiden of leiding te geven – en tegelijkertijd zichzelf te ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk. Voor ons is het essentieel dat deze ontwikkeling van binnenuit plaats vindt. Het gaat ons er niet zozeer om wat de buitenwereld vindt dat er ontwikkeld of veranderd moet worden, maar dat vrijkomt wat van binnenin aan potentieel ligt te wachten om te ontwaken.

We zijn aangesloten bij de beroepsvereniging  NOBCO. Geregistreerd bij CRKBO als Holistisch Opleidingscentrum in Midden Nederland. Gespecialiseerd in holisme, verlies- en rouwverwerking, burnout-begeleiding, levensbestemming vinden, begeleiding in de laatste levensfase (o.a. voor hospices en zorgorganisaties).

Docent: Marleen van Wegberg, heeft ruim 20 jaar ervaring als coach en docent en is oprichter van Holistisch Centrum voor Mensontwikkeling.

Meer mogelijkheden om jezelf holistisch te ontwikkelen