Opleiding Holistisch Coach

Onze opleiding tot Holistisch Coach bestaat uit drie leergangen, met telkens een andere focus op persoonlijke ontwikkeling en groei. Uitgangspunt bij alle leergangen is de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en beïnvloeden elkaar voortdurend. Daarbij zijn niet alleen onze uiterlijke zintuigen van belang, maar maar worden ook intuïtieve zintuigen ontwikkeld, met verrassende resultaten. Zingeving en spiritualiteit zijn de verbindende thema’s in alle leergangen. Bewust bezig zijn met zingeving is een gezonde leefgewoonte en draagt bij aan een gevoel van welzijn en voldoening. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in hun leven aandacht hebben voor zingeving en levensbeschouwing doorgaans een betere (psychische) gezondheid hebben en meer geestelijke veerkracht ontwikkelen. 

Professionaliteit en visie

Sinds 2003 leiden wij gemotiveerde mensen op om anderen te begeleiden of leiding te geven – en tegelijkertijd zichzelf te ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk. Voor ons is het essentieel dat deze ontwikkeling van binnenuit plaats vindt. Het gaat ons er niet zozeer om wat de buitenwereld vindt dat er ontwikkeld of veranderd moet worden, maar dat vrijkomt wat van binnenin aan potentieel ligt te wachten om te ontwaken.

We zijn aangesloten bij de beroepsvereniging  NOBCO. Geregistreerd bij CRKBO als Holistisch Opleidingscentrum in Midden Nederland. Gespecialiseerd in holisme, verlies- en rouwverwerking, Masterclass Holistisch Coachen en palliatieve opleiding voor zorgverleners in de laatste levensfase (o.a. voor hospices en zorgorganisaties).

Docent: Marleen van Wegberg, heeft ruim 20 jaar ervaring als holistisch coach en docent en is oprichter van Holistisch Centrum voor Mensontwikkeling.

Meer informatie over onze holistische opleiding vind je hier:  Brochure holistische leergangen 2024
Je kunt alle holistische leergangen zowel individueel als in groepsverband volgen.

Meer informatie over palliatieve opleiding