Holistische coaching

Holistische coaching gaat uit van de eenheid tussen lichaam, geest en persoonlijkheid van een mens. Deze aspecten van onszelf zijn weliswaar niet te scheiden, maar wel te onderscheiden, zodat meer helderheid kan ontstaan in de verschillende aspecten van een mens.  Zo kunnen we innerlijk de knoop gaan ontwarren waarin we vaak vast lijken te zitten. Hierdoor zijn we geneigd telkens dezelfde keuzes te maken en herhalen patronen zich, waardoor niets werkelijk kan veranderen. We kunnen ook energieverlies, fysieke klachten en uitputtingsverschijnselen gaan ervaren of we verliezen de vreugde in het leven.

Ontwikkeling

Bij holistische coaching halen we stap voor stap de innerlijke ‘wikkels weg ‘die ons belemmeren. Je ontwikkelt jezelf,  waardoor er inzicht ontstaat in je wezenlijke essentie en de mogelijkheden om weer plezier en betekenis te kunnen ervaren. Zo kun je weer het leven gaan leiden zoals dat bij jou past en keuzes maken die daarmee in overeenstemming zijn. Holistische coaching is zeer zinvol bij algemene persoonlijke vraagstukken zoals omgaan met hooggevoeligheid, burn-out, rouwprocessen, bij een gebrek aan zingeving maar ook bij werk gerelateerde vraagstukken.

Wat doen we?

We onderzoeken de oorzaak van  fysieke- of geestelijke belemmeringen, klachten, lusteloosheid, energieverlies, vastlopen in je werkzaamheden of  relatie. We gaan de weg naar binnen en kijken van daaruit naar de mogelijkheden om belemmeringen te transformeren en oude trauma’s te helen. Innerlijke vernieuwing leidt tot nieuwe mogelijkheden in de buitenwereld.  Zo kom je weer in je natuurlijke flow!

Wat kan de aanleiding zijn voor holistische coaching?

  • Je voelt innerlijke onrust en kunt ‘je draai’ niet vinden in je werk of relatie
  • Je loopt telkens weer vast in zich herhalende patronen
  • Je wilt je weer herinneren wie je werkelijk bent
  • Je wilt je levensbestemming vinden en vormgeven op aarde
  • Je wilt je energieniveau blijvend verhogen
  • Je wilt de verbinding met je ziel(skwaliteiten) versterken
  • Je wilt meer vreugde en vervulling vinden in je leven
  • Je wilt je relatie(s) veranderen of verdiepen
  • Je wilt je leven weer op de rit krijgen na verlies van een dierbare
  • Je wilt je leven anders vormgeven na een burn-out, ziekte of ontslag

Kosten
€65,00 voor 60 minuten (voor privé-personen). Meestal neemt een holistisch consult 90 minuten in beslag.
Dit consult kan ook online plaatsvinden.

Voor diepgaande- en blijvende verandering zijn vaak meerdere gesprekken nodig. In overleg kunnen we een ontwikkelplan opstellen om je doelstelling helder te maken. We geven ook aan welke middelen we gebruiken om je ontwikkelingsweg te ondersteunen. Tussen de coachgesprekken in ga je zelf ook thuis aan de slag met praktische opdrachten.

Boek nu een holistisch consult

Coach
Marleen van Wegberg
NOBCO Practitionar  en holistisch therapeut.
Ruim 19 jaar praktijkervaring en tevens docent van onze holistische opleiding. welke is geregistreerd bij CRKBO.

We bieden ook holistische relatiecoaching aan en begeleiden re-integratie trajecten. Neem voor meer informatie svp contact met ons op.