Holistisch consult

In een holistisch consult gaan we uit van de eenheid tussen lichaam en geest. Innerlijke krachten verbonden met het lichaam en met de geest zijn weliswaar niet te scheiden, maar kunnen we ze wel gaan onderscheiden, zodat meer helderheid in onszelf ontstaat. Vaak overheerst een van de krachten van onze persoonlijkheid waardoor we uit balans raken. Hierdoor maken we telkens dezelfde keuzes en herhalen patronen zich, waardoor we het gevoel  krijgen vast te zitten, niet in onze kracht te staan. We kunnen ook energieverlies, fysieke klachten en uitputtingsverschijnselen gaan ervaren als dit langer duurt.

De weg naar binnen

In een holistisch consult onderzoeken we de oorzaak van  fysieke- of geestelijke belemmeringen, klachten, lusteloosheid of gebrek aan zingeving. We gaan de weg naar binnen en kijken van daaruit naar de mogelijkheden om belemmeringen om te gaan zetten naar stromende daadkracht en vernieuwing. Bij langdurige of onverklaarbare fysieke klachten of energieverlies kan een combinatie van holistische coaching en therapie verlichting brengen en helpen bij het anders omgaan met fysieke klachten en ongemakken.

Plek in het grotere geheel

Een holistische visie houdt ook in dat we als mens onderdeel uitmaken van een groter geheel.  Door holistische coaching krijg je inzicht in jouw plek en potentie om bij te kunnen dragen aan de samenleving. Holistische coaching is onder andere zinvol bij het maken van werk gerelateerde keuzes, bij algemene persoonlijke vraagstukken zoals omgaan met hoog gevoeligheid, burnout, rouwprocessen of het ervaren van een gebrek aan zingeving. We begeleiden je om je weer bewust te worden van wie je werkelijk bent en wat je mogelijkheden zijn om je leven vorm te geven overeenkomstig je diepste wens en levensbestemming. Zo ontwikkel je een nieuw perspectief en kom je weer in je natuurlijke flow!

Wat kan de aanleiding zijn voor een holistisch consult?

  • Je wilt je levensbestemming vinden en vormgeven op aarde
  • Je wilt je energieniveau blijvend verhogen
  • Je wilt de verbinding met je ziel(skwaliteiten) versterken
  • Je wilt meer vreugde en vervulling vinden in je leven
  • Je wilt je relatie(s) veranderen of verdiepen
  • Je wilt je leven weer op de rit krijgen na verlies van een dierbare
  • Je wilt je leven anders vormgeven na een burn-out, ziekte of ontslag
  • Je wilt anders omgaan met onbegrepen, vaak chronische klachten

Kosten
€65,00 voor 55 minuten.
Dit consult kan ook online plaatsvinden of met een video verbinding!

Boek nu een holistisch consult

Coach
Marleen van Wegberg
NOBCO Practitionar coach en holistisch therapeut.
Ruim 17 jaar praktijkervaring en tevens docent van onze holistische opleiding. welke is geregistreerd bij CRKBO.