Holistische coaching

Holistische coaching gaat uit van de eenheid tussen lichaam, geest en persoonlijkheid van een mens. Deze aspecten van onszelf zijn weliswaar niet te scheiden, maar wel te onderscheiden, zodat meer helderheid ontstaat.  Zo kunnen we innerlijk de knoop gaan ontwarren waarin we als mens vaak vast lijken te zitten. Hierdoor zijn we geneigd telkens dezelfde keuzes te maken en herhalen patronen zich, waardoor niets werkelijk kan veranderen. We kunnen ook energieverlies, fysieke klachten en uitputtingsverschijnselen gaan ervaren of we verliezen de vreugde in het leven.

Ontwikkeling

Bij holistische coaching halen we stap voor stap de innerlijke wikkels weg, we ontwikkelen,  waardoor er inzicht ontstaat in je wezenlijke essentie en de mogelijkheden om weer plezier te ervaren en zinvol te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit is onder andere nodig bij het maken van werk gerelateerde keuzes, bij algemene persoonlijke vraagstukken zoals omgaan met hooggevoeligheid, burn-out, rouwprocessen of het ervaren van een gebrek aan zingeving. We begeleiden je om je weer bewust te worden van wie je werkelijk bent en wat je mogelijkheden zijn om je leven vorm te geven zoals het bij jou past.  Zodat je keuzes kunt gaan maken die daarbij aansluiten.

Wat doen we?

We onderzoeken de oorzaak van  fysieke- of geestelijke belemmeringen, klachten, lusteloosheid, energieverlies, vastlopen in je werkzaamheden of  relatie. We gaan de weg naar binnen en kijken van daaruit naar de mogelijkheden om belemmeringen te transformeren en oude trauma’s te helen. Innerlijke vernieuwing leidt tot nieuwe mogelijkheden in de buitenwereld.  Zo kom je weer in je natuurlijke flow!

Wat kan de aanleiding zijn voor holistische coaching?

  • Je voelt innerlijke onrust en kunt ‘je draai’ niet vinden in je werk of relatie
  • Je loopt telkens weer vast in zich herhalende patronen
  • Je wilt je weer herinneren wie je werkelijk bent
  • Je wilt je levensbestemming vinden en vormgeven op aarde
  • Je wilt je energieniveau blijvend verhogen
  • Je wilt de verbinding met je ziel(skwaliteiten) versterken
  • Je wilt meer vreugde en vervulling vinden in je leven
  • Je wilt je relatie(s) veranderen of verdiepen
  • Je wilt je leven weer op de rit krijgen na verlies van een dierbare
  • Je wilt je leven anders vormgeven na een burn-out, ziekte of ontslag

Kosten
€65,00 voor 60 minuten (voor privé-personen). Meestal neemt een holistisch consult 90 minuten in beslag.
Dit consult kan ook online plaatsvinden.

Voor diepgaande- en blijvende verandering zijn vaak meerdere gesprekken nodig. In overleg kunnen we een ontwikkelplan opstellen om je doelstelling helder te maken. We geven ook aan welke middelen we gebruiken om je ontwikkelingsweg te ondersteunen. Tussen de coachgesprekken in ga je zelf ook thuis aan de slag met praktische opdrachten.

Boek nu een holistisch consult

Coach
Marleen van Wegberg
NOBCO Practitionar  en holistisch therapeut.
Ruim 17 jaar praktijkervaring en tevens docent van onze holistische opleiding. welke is geregistreerd bij CRKBO.

We bieden ook holistische relatiecoaching aan en begeleiden re-integratie trajecten. Neem voor meer informatie svp contact met ons op.