Palliatieve opleiding

Onze palliatieve opleiding vanuit een holistisch perspectief is bedoeld voor zowel vrijwilligers als zorgprofessionals in hospices en bij palliatieve zorg in de huiselijke omgeving. In deze opleiding richten we ons met name op de begeleiding van emotionele- sociale- en existentiële aspecten in de laatste levensfase. Alles is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten met tussentijdse thuisopdrachten, welke in hoge mate bijdragen aan het teamgevoel en de verbinding in een palliatief team. Dit helpt ook om uitval of (morele)stress bij zorgverleners te voorkomen. De volgende vragen zijn leidend in de vier bijeenkomsten:

  • Durf je jezelf in te zetten als luisterend instrument?
  • Durf je stil te zijn bij de ander?
  • Ben je in staat om te reflecteren op werkelijke ontmoeting met de ander?
  • Ken je jezelf in de wederkerigheid van de relatie?

Lees meer in onze brochure: Palliatieve Leergang 2024.docx