Menselijke Engelen op Aarde

Iedereen komt op deze Aarde met een levensbestemming en levenslessen, om te leren en te groeien als mens en als ziel. Ook al zijn we ons hier meestal niet van bewust, we kiezen voordat we worden geboren wat ons persoonlijke thema zal zijn in het aardse leven. Dat kan bijvoorbeeld geduld betrachten, mededogen tonen, vertrouwen op jezelf of loslaten van controle zijn. Menselijke engelen voelen naast hun persoonlijke opdracht ook dat zij willen bijdragen aan de bewustwording en het geluk van anderen.

Vanuit spiritueel perspectief hebben we naast onze aardse familie ook een zielenfamilie waaruit we voortkomen en waarin we zijn opgegroeid als ziel, nadat we als vonkje van het goddelijke Licht werden afgescheiden. Hoewel hij (of zij) nu een menselijk lichaam bewoont en een echt mens is, voelt een menselijke engel zich vaak niet thuis in zijn lichaam en niet thuis op aarde omdat hij reeds langere tijd in de geestelijke wereld heeft vertoefd. Toch heeft hij er bewust voor gekozen om nu op aarde te incarneren en een zielstaak te vervullen. Veel Menselijke Engelen zijn hier nu als begeleiders, verzorgers, coaches of therapeuten met ervaring in genezing op allerlei gebieden.

Ze hebben vaak onbewust een opdracht aanvaard om nu, in deze tijd van grote energetische veranderingen, helende energie te verspreiden en zo het lijden van anderen te verlichten. Om mee te helpen de energie op aarde als collectief naar een hoger niveau te brengen en de energie van individuele mensen te verhogen en hun bewustzijn te vergroten. Maar ook in huiselijke- of familie situaties kunnen menselijke engelen grote betekenis hebben voor anderen en invulling geven hun innerlijke roeping. Vaak lopen zij in hun leven eerst zelf tegen innerlijke belemmeringen en fysieke- en energetische klachten aan die ze moeten overwinnen om helemaal in hun kracht te kunnen gaan staan.

Wat kenmerkt een Menselijke Engel?

Menselijke Engelen vertonen veel overeenkomsten, maar zijn  ook nog in verschillende categorieën in te delen, afhankelijk van waar de ziel in het niet-aardse leven heeft vertoefd. Zo heb je geïncarneerde engelen, Sterrenmensen, Kristalmensen,  Wijzen en combinaties van deze vormen. Wat zijn nu de algemene kenmerken van Menselijke Engelen:

1. Je hebt het gevoel anders te zijn dan anderen en voelt je vaak vervreemd of afgescheiden van anderen, daarom wilde je je vooral in je jeugd graag aanpassen, vaak ten koste van je eigenheid

2. Je bent (over)gevoelig voor reacties van andere mensen, chemische stoffen en geweld, lawaai en chaos en mensenmassa’s

3. Je hebt het gevoel een opdracht te hebben in je leven op aarde

4. Je hebt vaak frustrerende relatiepatronen die je uitdagen om je kracht op te pakken

5. Je straalt vertrouwen uit waardoor anderen je vaak hun problemen en geheimen vertellen

6. Je ziet er vaak jonger uit voor je leeftijd

7. Je kan een vorm van verslaving hebben of er komt verslaving voor in de familie

8. Je hebt soms oorsuizingen of een hoog geluid in je oor

9. Je bent vaak goed van vertrouwen en vindt het moeilijk om je grenzen te stellen

10. Je hebt vaak last van gezondheidsproblemen, Fibromyalgie, ME of RSI, burn-out of andere energetische klachten.

11. Je probeert ‘kwaad’ te veranderen in ‘goed’ en duisternis in licht.

12. Je volgt je hart, terwijl dat soms het moeilijkste lijkt wat je op dat moment kunt doen.

13. Je hebt beelden van een hemel op aarde en wilt bijdragen aan dit ideaal.

14.  Je bezit de gave om te weten wat er in het hart van anderen omgaat.

15. Je hebt een diep verlangen om jezelf te verbinden met je zielenfamilie hier op aarde.

16. Je gelooft in de helende kracht van universele liefde.

17. Je wilt je levensbestemming vinden en vormgeven in je leven.

Als je veel van deze kenmerken herkent, is de kans groot dat je een ‘Menselijke Engel’ bent, met een specifieke opdracht hier op aarde. Je probeert je misschien te herinneren wie je werkelijk bent en wat je levensbestemming is. Dit te weten kan ervoor zorgen dat je meer kan gaan begrijpen van je karakter, gedrag en persoonlijke eigenaardigheden en je meer thuis kunt voelen op aarde. Je weet dan dat er een reden voor is dat je je anders voelt, dat je er voor hebt gekozen om nu hier te zijn, maar vooral ook dat er in deze tijd meer mensen zijn zoals jij. Dat geeft een gevoel van opluchting en maakt energie vrij om jouw unieke gaven te ontwikkelen en te mogen worden wie je bent.

Wat kan je daarbij helpen?

Alle Menselijke Engelen en andere (hoog)gevoelige mensen hebben baat bij holistische begeleiding en holistische opleiding. Dit helpt je om je te verbinden met de aarde en met anderen, zonder jezelf te verliezen. Je lichaamsbewustzijn ontwikkelen en de verbinding met de Bron versterken zijn daarbij zeer helpend. Als je echt in jouw kracht gaat staan en je innerlijke gaven ontwikkelt, maak je van je kwetsbaarheid een kracht, waarmee je ook anderen kunt ondersteunen en inspireren. Je voelt je gelukkiger, omdat je weer verbonden raakt met je hogere Zelf en de Kosmos.

Zo kan je jouw levensbestemming innerlijk gaan voelen en leven, gaan vormgeven in je leven op jouw unieke wijze. Dit is geen makkelijk pad, maar het brengt je uiteindelijk vervulling en diepe vrede in en met jezelf. Je draagt zo bij aan een toekomst van vrede op Aarde, juist door jezelf te durven en kunnen zijn in deze moeilijke overgangstijd waarin we leven.

Marleen van Wegberg

Ontdek je zelf verder met de Spirituele Lifescan