De Transformatie Leergang Online

Leven vanuit je hogere Zelf

In deze inspirerende, holistische basisopleiding ga je belemmerende, innerlijke patronen transformeren naar helpende patronen, waardoor je ruimte maakt voor een bewuste verbinding met je ziel en hogere Zelf. Je gaat zo ontwaken in een andere dimensie van bewustzijn, gebaseerd op universele liefde en eenheid. Tegelijkertijd blijf je met beide benen op de Aarde, als mens in deze tijd. Aan de hand van ervaringen in je dagelijkse leven, gerelateerd aan universele thema ‘s krijg je steeds meer zicht op je zielskwaliteiten, creatieve vermogens en levensbestemming. Je zult misschien obstakels moeten overwinnen en uitgedaagd worden om vol te houden, vast te houden aan wat jij wérkelijk wilt, diep van binnen.

Wat kan de aanleiding zijn om deze leergang te gaan volgen ?

 • Onrust en onbestemd verlangen, maar waar naar?
 • Je anders voelen dan anderen,  eenzaamheid voelen in het bestaan
 • Een gebrek aan zingeving ervaren in je dagelijkse leven
 • Steeds terugkerende patronen in je leven willen veranderen
 • Anders om willen gaan met je (hoog)gevoeligheid
 • Klaar zijn met het moeten voldoen aan de verwachtingen van anderen
 • Een innerlijk verlangen voelen naar verbinding en verdieping
 • Naar je lichaam wille gaan luisteren
 • Sensitieve weerbaarheid ontwikkelen
 • Vorm willen geven aan je levensbestemming
 • Leren loslaten van angsten of andere belemmeringen

Praktische invulling

Onze holistische opleidingen gaan uit van de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Door voortdurende bezinning aan de hand van universele thema’s ga je jezelf op al deze niveaus van menszijn dieper leren verstaan. Je leert onder andere omgaan met (hoog) gevoeligheid en emotionele kwetsbaarheid. Dit vraagt om te bereidheid tot meditatie en zelfreflectie. Jezelf helemaal onder ogen willen en durven zien. Dit maakt de weg vrij voor wezenlijke en blijvende transformatie van bewustzijn door de instroom van creatieve, scheppende energie vanuit je hogere Zelf, verbonden met de Bron.

Reflecteren, mediteren, energiewerk en schrijven zijn een belangrijk onderdeel van het transformatieproces, omdat ze aanzetten tot verdieping in jezelf en een constante bewustzijnsstroom op gang houden. Je bouwt aan je Pilaren van Meesterschap, de basis voor het ervaren van de verbinding met je ziel en hogere Zelf. Via deze verbinding groei je in het bewustzijn van liefde en eenheid, en komt de scheppende kracht vrij die nodig is om je zelf en je leven daadwerkelijk en blijvend te veranderen.

Na iedere les mail je jouw bevindingen en krijg je verdiepende feedback en antwoord op je mogelijke vragen. Naast de themadocumenten vind je meditaties en oefeningen voor het vergroten van je lichaamsbewustzijn in de digitale leeromgeving. Je kunt starten wanneer jij wilt en deze boeiende ontdekkingsreis in je eigen tempo volgen. 

Voorwaarden

 • Motivatie om je zelf diepgaand te ontwikkelen
 • Bereidheid tot zelfreflectie en meditatie 
 • Willen reflecteren en schrijven over je ontwikkeling

Wat ontvang je?

De Transformatie Leergang bestaat uit 18 online lessen. 
Toegang tot alle bijbehorende online meditaties en helende oefeningen.
Individuele feedback van je holistische docent bij iedere les.
De mogelijkheid tot het stellen van je vragen en advies per mail.
Individuele Transformatiesessies met je persoonlijke docent. 

Docent
Marleen van Wegberg, holistisch coach en erkend NOBCO coach.
Geregistreerd bij CRKBO als holistisch opleidingsinstituut

Meer informatie: Brochure holistische leergangen 2024