Marleen van Wegberg-Visie en missie

De waarde en betekenis van coachen

Coachen is niet alleen een effectieve begeleidingsvorm, maar ook een wijze van samenwerken en communiceren die aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de cliënt. De waarden en de omgangsvormen die het coachen eigen zijn bieden, zeker in deze tijd met zoveel angst, dreiging en conflict in de buitenwereld, een weg waarlangs mensen hun eigen antwoorden kunnen vinden op vragen die in henzelf leven, en in anderen. Wij leiden mensen op in een nieuwe, betekenisvolle stijl van leiden, begeleiden en communiceren, waarbij écht luisteren naar de ander uitgangspunt is. Daarmee proberen wij op onze manier bij te dragen aan een samenleving waarin mensen, vanuit wie ze zelf ten diepste zijn, zichzelf diepgaand ontwikkelen én van waarde kunnen zijn voor anderen.

Visie op zingeving

Onze holistische opleiding biedt veel ruimte voor zingeving en spiritualiteit bij het leren coachen van anderen. Spiritualiteit is nauw verwant aan zingeving. Het is de wijze waarop mensen zin, doel en transcendentie ervaren en manifesteren. Hoe zij zich verbinden in het moment met zichzelf, anderen, de natuur, het betekenisvolle of het allesomvattende. Bij het holistisch coachen van anderen plaatsen we ervaringen in dit licht, waardoor waarde kan worden gegeven aan zowel moeilijkheden als vreugdevolle momenten. Vanuit een holistische visie kan een nieuw perspectief  worden gevonden en kan betekenis worden gegeven aan het leven in het aardse bestaan.  

Visie op de betekenis van gezondheid

Holistische geneeskunde gaat uit van de uniciteit van het menselijk lichaam waarbij lichaam en geest in wisselwerking met elkaar, gezondheid creëren en in standhouden. De mate waarin deze wisselwerking tussen lichaam en geest zich kan manifesteren wordt ook wel het zelfgenezend vermogen genoemd. Dit impliceert lichamelijke activiteit maar vooral ook geestelijke activiteit, op een manier die voor ieder mens anders is. Gezondheid is dus geen statisch gegeven of de afwezigheid van symptomen, maar is dan op te vatten als een dynamisch samenspel van interne en externe factoren waarbij het resultaat van dit samenspel, een bepaald evenwicht weerspiegelt. Dit vertaalt zich in een gevoel van je wel-bevinden, dat zich weerspiegelt in het lichaam als een doorstroming van energie en fitheid.

Aard van de holistische opleiding

Onze opleiding is in de eerste plaats ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat studenten veelvuldig oefenen – zowel plenair tijdens opleidingsdagen als individueel daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke- en professionele leven. Daarnaast worden ook ervaringen en leermomenten bekeken vanuit holistisch perspectief; de ontwikkeling van bewustzijn van zowel de student als de cliënt als mens op aarde. 

Aanbod

Sinds 2003 bieden we holistische opleidingen en begeleiding aan voor individuen en teams. We zijn gespecialiseerd in zingevingsvragen, rouw- en verlies begeleiding en het betekenisvol begeleiden van de laatste levensfase. Wij verzorgen ook training- en themadagen voor hospices en voor zorgorganisaties. We zijn aangesloten bij het NOBCO . Als professionele opleiding bij CRKBO geregistreerd.