Marleen van Wegberg

Achtergrond en opleiding

Marleen heeft Nederlands Recht (Propedeuse) en Spaanse Taal en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij gewerkt bij diverse non-profit organisaties als adviseur, project- en programmamanager op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Later in haar leven is ze zich meer met de ontwikkeling en begeleiding van individuen en teams gaan bezighouden. Na diverse opleidingen en veel praktische ervaring op het gebied van coaching, therapie en lesgeven heeft ze in 2003 Centrum voor Mensontwikkeling opgericht.

Werkzaamheden

Zij is intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het individueel- en collectief menselijk bewustzijn in deze complexe tijd. Op basis daarvan geeft ze invulling aan verschillende rollen in haar werkzame leven:

  • Als coach is ze gemotiveerd om individuen, teams en organisaties weer in hun kracht te zetten. Vanuit een holistische aanpak werkt ze van binnen naar buiten, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingsproces en het resultaat bij de persoon of het team zelf blijft liggen. Een goede balans vinden tussen de innerlijke wereld en vormgeving in de buitenwereld, de organisatie, het gezin of de maatschappij is een rode draad bij haar begeleiding.
  • Als therapeut helpt ze mensen om onbewuste- of onverwerkte trauma’s bewust te worden,  te helen en te integreren in het dagelijkse leven.
  • In haar rol als docent brengt ze haar ervaring en kennis over om anderen te laten groeien en bloeien in hun leven en werkzaamheden.
  • Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zet ze haar ervaring, kennis en kunde als toezichthouder in voor maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg, met speciale aandacht voor participatieprocessen van klanten en cliënten.
  • Als auteur schrijft ze artikelen en lesdocumentatie op het gebied van holistische begeleiding, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling in de context van de tijdsgeest waarin we leven. Recentelijk heeft ze een boek over de mystieke getallenleer, de Numerologie, geschreven.

Accreditatie

Marleen is als coach en mediator aangesloten bij het NOBCO . Als professioneel docent bij CRKBO geregistreerd. Als toezichthouder geregistreerd bij de VTW en VVTZ.