Marleen van Wegberg

Achtergrond en opleiding

Marleen heeft Nederlands Recht (Propedeuse) en Spaanse Taal en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij gewerkt bij diverse non-profit organisaties als adviseur en programmamanager op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Later in haar leven is ze zich meer met de ontwikkeling en begeleiding van individuen en teams gaan bezighouden.

Na diverse opleidingen en veel praktische ervaring op het gebied van holistische coaching en Jungiaanse therapie heeft ze in 2003 Centrum voor Mensontwikkeling opgericht. Bij haar begeleiding gaat ze uit van een holistische mensvisie en aanpak, waarbij lichaam ziel en geest een geheel vormen en elkaar voortdurend beïnvloeden. Ieder mens maakt ook deel uit van een groter geheel en kan daardoor zin en betekenis geven aan zijn leven.

Werkzaamheden

Marleen is gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het individueel- en collectief menselijk bewustzijn in deze complexe tijd. Zin- en betekenis geven aan levenservaringen vormt hierbij de basis van haar holistische begeleiding. Ze leidt coaches, therapeuten en anderen op om te werken vanuit een holistische visie en behandelingsproces. Ze geeft training en workshops voor het begeleiden van de laatste levensfase bij VPTZ organisaties en hospices en vervult toezichthoudende functies bij maatschappelijke instellingen.

Accreditatie

Als coach en mediator aangesloten bij het NOBCO .
Als professioneel docent bij CRKBO geregistreerd.