Marleen van Wegberg

Heeft Spaanse taal en Letterkunde en Bestuursrecht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna gewerkt bij diverse bestuurlijke organisaties als adviseur en projectmanager stedelijke gebiedsontwikkeling. Later in haar leven is ze zich meer met de ontwikkeling van mensen gaan bezighouden. Na opleidingen tot Mastercoach en holistisch therapeut is ze een praktijk voor holistische begeleiding en opleiding gestart.

Met veel plezier begeleidt ze nu ruim 16 jaar mensen, zowel individueel als in groepsverband, om zichzelf te ontwikkelen, helen en leiden door middel van holistische coaching/therapie en mystieke scholing. De laatste jaren is het accent steeds meer op het opleiden en geestelijk begeleiden van  studenten komen te liggen. Recentelijk heeft ze een boek over de mystieke achtergronden van de oude getallenleer, de Numerologie, geschreven.

Marleen is vanuit maatschappelijke betrokkenheid als toezichthouder verbonden aan organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio Utrecht, met speciale aandacht voor de participatie van klanten en cliënten.

‘Ik leef en werk vanuit gnosis, een combinatie van kennis en het volgen van een innerlijke, ervaringsgerichte leerweg om het liefde- en wijsheidsaspect in ons zelf te re-integreren.  In mijn leven en werk word ik sterk geïnspireerd door het Christusbewustzijn en begeleid ik anderen om de diepste essentie in zichzelf te (her)vinden en tot uiting te brengen in de wereld.’

Marleen is aangesloten bij het NOBCO als Practionar Coach. Als holistisch docent bij CRKBO geregistreerd.