Geestelijke oorzaken van fysieke klachten

De meeste fysieke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen, extreme vermoeidheid enz…) zijn lichamelijke uitingen van langdurige, emotionele pijn en hebben dus een dieperliggende geestelijke oorzaak. Wat we niet durven te doorvoelen kan zich uiteindelijk als verharde pijnlijke energie vastzetten in ons lichaam. Dit is vaak een teken dat we niet in overeenstemming met de universele wetten die ten grondslag liggen aan de gehele schepping, dus ook aan ons fysieke lichaam. Ziekte of pijnklachten geven aan dat we gedurende langere tijd de liefdevolle zorg voor onszelf (vaak onbewust) tegen houden. Het lichaam gaat dan als het ware ‘ingrijpen’ om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aandacht nodig heeft en (h)erkend wil worden. Lichaam en geest zijn een eenheid en wisselen voortdurende energie met elkaar uit via onze chakra’s.

Ons lichaam als bewustmaker

Ons lichaam kan ons helpen bewust te worden door een klachtenpatroon te creëren om ons te motiveren bij onszelf stil te staan. Als we innerlijk op emotioneel gebied de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af, waardoor er minder levenskracht onze cellen kan bereiken. Er ontstaat een ‘overspannings’-situatie. Geven we ons lichaam geen uitlaatklep – door ontspanning, emoties uiten, lichaamswerk, vergeving, ed. -, dan wordt de innerlijke druk opgevoerd en komt ons hele energiesysteem onder spanning te staan. Kwetsbare lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze overdruk. Het langdurig onderdrukken van emoties kan ook leiden tot een burnout en andere verschijnselen van energetische uitputting, omdat we dan veel energie kwijtraken een het (vaak onbewust) onderdrukken van onze gevoelens.

Voorbeeld van fysieke klacht met een geestelijke oorzaak

Een ontsteking bijvoorbeeld is een fysiek geworden innerlijk conflict dat zich aan ons kenbaar wil maken door op een pijnlijke wijze van binnen naar buiten te drukken. Zo heeft in feite elk klachtenpatroon een emotionele of psychische boodschap of inzicht die onze relatie met onszelf wil herstellen. Meestal gaat het om onbewuste patronen, iets waar we dus niet bewust voor hebben gekozen en wat vaak tijd en aandacht nodig heeft om te veranderen. Voel je dus niet schuldig als je jezelf niet direct of zonder hulp kunt helen.  Vaak heb je even een spiegel nodig om te kunnen zien wat werkelijk ten grondslag ligt aan patronen die je al je hele leven in stand houdt en hoe je deze kunt doorbreken. Soms zijn ziekten ook een uitwerking van wat we als ziel hebben gekozen om in ons leven tot uiting te brengen of om mee te leren omgaan, dan ligt de oorzaak dus nog dieper verscholen als wat is aangegeven.

Een voorbeeld uit mijn holistische praktijk:

Een persoon voelde zich gevangen binnen starre werkstructuren en wilde in feite niets liever dan uit deze situatie stappen. Hij was voortdurend moe wilde eigenlijk totaal breken met de beknellende werksituatie, maar de moed ontbrak hem om bewust definitieve stappen te ondernemen in deze richting. Op die manier bleef hij innerlijke frustratie, boosheid, weerstand en schuld opbouwen en creëerde hij een steeds groter innerlijk spanningsveld. Aangezien hij bewust alle emoties bleef onderdrukken, ging zijn onderbewustzijn (dat oneindig creatief is) op zoek naar een ‘geforceerde’ manier om het verlangde toch te verkrijgen. Op een bepaald moment verloor hij z’n evenwicht op een ladder en viel hij naar beneden en brak zijn been. Hierdoor kon hij ‘letterlijk’ niet langer ‘verder gaan’. Zijn onderbewustzijn had een manier gevonden om een beknellende situatie abrupt af te breken om tot rust te komen. Deze periode van rust maakte dat hij niet langer kon weglopen bij zichzelf, waardoor hij werd gedwongen om de situatie en zichzelf echt onder ogen te zien. Met behulp van holistische coaching leerde hij om anders om te gaan met zijn emoties en belemmerende gedachten en koos hij er uiteindelijk voor om een nieuwe weg in te slaan en als zelfstandig ondernemer te gaan werken. In deze situatie kon hij zijn levensenergie en emoties veel meer laten stromen en voelde hij zich veel gelukkiger en energieker dan voorheen. 

Lees meer over holistische coaching

Helende Reis