Numerologie: Meestergetal 11

Het Meestergetal 11 is verbonden met spiritualiteit, geestelijk inzicht, openbaring, creativiteit en  intuïtie. Dit getal geeft een groot scheppend potentieel (dubbele 1), sterke mystieke neigingen, grote innerlijke vermogens en aanleg tot leiderschap, vaak een helderziende aanleg. Dit is een dualistisch en geheimzinnig getal (grondgetal is de vrouwelijke 2) dat soms ook excentrieke eigenschappen of uitingen kan geven. Het getal van de begenadigd kunstenaar, (spiritueel) leider, musicus óf een doorgewinterde boef. Een getal van uitersten dus. Dit getal wordt gezien als een lastig getal, met tegengestelde tendensen in zich. Het getal 11 omhelst de tegenstellingen van hemel en hel, de dualiteit op deze Aarde en de innerlijke strijd die ermee gepaard kan gaan om deze tegenstellingen te overbruggen. Maar als de grote kracht van de 11 wordt ingezet voor een hoger doel of ideaal, dan geeft dit getal een immense, creatieve energie waarmee uitstekende resultaten kunnen worden bereikt!

Als tijdelijke trilling (bijvoorbeeld als dag- of maandgetal)

Als tijdelijk getal betekent dit een periode van grote veranderingen, bezieling en vernieuwing. Een elf periode vraagt veel iemand. Emotionele toestanden en hinderpalen kunnen zich voordoen. Het is een tijd om waakzaam te zijn en impulsieve daden te voorkomen. Beoordeel de kansen die zich voordoen met je verstand maar blijf ook ontvankelijk voor intuïtieve ingevingen. Soms moeten angsten worden overwonnen om vernieuwing mogelijk te maken. Dit is ook een creatieve periode waarin een nieuwe levensstijl zeker mogelijk is als je voorzichtig blijft en naar balans streeft. Communicatie is belangrijk en deze periode is dan ook geschikt om aandacht te trekken en jezelf te laten zien in de wereld. Focus je op je doel en je kunt veel bereiken in een 11 periode.

Innerlijke betekenis

Dat geeft in een mens vaak innerlijke strijd, en 11 wordt dan ook als een strijder gezien. De krachtige energie van de 11 moet worden gefocust op een idealistisch doel om de energie te beheersen en kanaliseren. Het getal 11 heeft als kracht nog niet het punt bereikt waarop het duidelijk inzicht heeft in het beste van twee werelden, daardoor is het voor mensen die met deze energie werken vaak lastig om volledig in de materiële wereld te leven zonder het zicht op de geestelijke wereld te verliezen. Dit in tegenstelling tot de overige meestergetallen, die een soort evenwicht hebben bereikt waardoor ze harmonisch in beide werelden kunnen leven. Als het getal 11 van toepassing is op een omstandigheid of situatie duidt het op “passende verlichting”: een grote verschuiving, verandering in de energie met het doel om naar een hoger bewustzijn over te gaan.

Lees meer over dit meestergetal en alle andere getallen in een nieuw, boeiend Numerologie boek

Een nieuw meestergetal in het Aquariustijdperk      

Alles over jouw getallen weten?