~Innerlijke schoonheid~

Sommige mensen zijn hier op aarde gekomen met de kwaliteit niets anders te zien dan schoonheid. Ze zijn altijd op zoek naar schoonheid en naar uitingen van schoonheid op deze planeet. Sommigen doen dat door lichamelijke schoonheid naar anderen terug te spiegelen. Anderen leggen met een camera of penseel fantastische momenten en beelden vast. Velen van hen zullen schoonheid  weerspiegelen, omdat dat hun zielsverlangen en bestemming is. Het kan een heel dankbare taak zijn om schoonheid in al zijn facetten over deze planeet te verspreiden, maar schoonheid kan soms ook weerstand of begeerte bij anderen oproepen.

Vaak gaan de mensen die dat meemaken in hun leven onbewust hun energie een beetje inhouden. Ze gaan een deel van wat ze uitstralen te verbergen, zodat ze niet verkeerd begrepen of misbruikt worden. Ze leren leven met een uitstraling van een zichzelf, waarbij ze slechts een klein deel van hun innerlijk laten zien. Het lijkt alsof er een filter voor hen innerlijke licht wordt geplaatst, waardoor anderen slechts een beperkte hoeveelheid ervan kunnen zien, omdat dat veiliger  voelt. Degenen die opgroeiden met de gewoonte hun licht in te houden, raken vaak teleurgesteld in anderen of in de wereld als een veilige plaats. Ze kunnen echter ook gaan leren hun schoonheid op een totaal andere manier tot uitdrukking te brengen, op een veilige en vervullende manier, namelijk door anderen te inspireren en in hun kracht te zetten.

Herinnering aan Thuis

Als mens hebben we de weerspiegeling van schoonheid nodig als herinnering aan de schoonheid van waar we vandaan komen. Vaak ervaren we die herinnering ook in de natuur.  Wanneer je een mens, dier, plant, kristal of iets anders ziet dat resoneert met het gevoel voor schoonheid in jezelf, dan ervaar je een weerklank die je helpt je werkelijke Thuis te herinneren. Je kunt die herinneringen in je geheugen terugroepen en weer tot leven brengen, om een Nieuwe Aarde te creëren precies op dezelfde plaats waar eens de oude was. Deze Nieuwe Aarde is een prachtige plaats; zij bevat veel meer van de schoonheid en schittering van Thuis.

Bijna op dezelfde manier als we nu in deze tijd fysiek worden herbedraad om meer van ons eigen licht, eigenschappen en energie in ons fysieke lichaam te herbergen, wordt deze planeet verhoogd in energetische trilling om hier meer schoonheid te weerspiegelen en vast te houden. Dit komt doordat de mensheid en de Aarde samen naar een hogere energetische trilling evolueren. Onze Aarde kan pas écht een plaats van schoonheid zijn, als we ook ons bewustzijnsniveau gaan aanpassen en de schoonheid in onszelf, in anderen en in de natuur gaan herwaarderen en terugbrengen op plekken waar deze is vernietigd.

Schoonheid uitstralen

Veel mensen denken dat ze geen schoonheid bezitten, maar dat is echt een illusie. Fysieke schoonheid is niet meer dan een houding, een tijdelijk beeld, en hangt af van het perspectief van waaruit wordt gekeken. Innerlijke schoonheid gaan we uitstralen door te leven vanuit liefde voor onszelf en voor anderen. Door onze innerlijke kwaliteiten te ontwikkelen en daarbij op onszelf en de leiding van onze ziel te vertrouwen kunnen we de volledige schoonheid van Thuis als mens en hier op Aarde gaan manifesteren.

In deze overgangsperiode naar een hoger bewustzijn waarin we nu leven, het Aquarius tijdperk,  kunnen we leren om vanuit die energie, vanuit dat hogere bewustzijn van eenheid en liefde te gaan leven. Door de innerlijke belemmeringen die ons weerhouden om schoonheid te ervaren te transformeren, ontwikkelen we de kracht om schoonheid in onszelf en anderen te hervinden en herinneren we weer waar we vandaag komen, onze essentie,  ons werkelijke Thuis. Dan kunnen we deze innerlijke kwaliteiten gaan weerspiegelen op de planeet waarop we leven en creëren we gezamenlijk een Nieuwe Aarde.

© Marleen van Wegberg

Bron: Mystieke Leergang