Relaties als spiegels tot heelwording

Onze relaties met anderen weerspiegelen onze overtuigingen over onszelf en over de wereld. Relaties zijn de spiegels van onze gedachten, emoties en diepste angsten. Deze spiegels geven ons de kans om onszelf van alle kanten te bekijken. Ongeacht wat ze ons leren, in de omgang met anderen worden ze de triggers voor onze emoties en gevoelens, op precies de juiste momenten in ons leven, om ons te helpen onze diepste pijnen te helen. Ze tonen ons zowel onze vreugde en liefde als onze angst. Iedere relatie, inclusief die met collega’s, studiegenoten en levenspartners en zelfs met onze huisdieren, toont ons iets over onszelf. Als we de wijsheid hebben om de boodschappen te herkennen die naar ons wordt teruggespiegeld, ont-dekken we de belemmerende overtuigingen die problemen in ons leven veroorzaken.

Spirituele tradities geven aan dat onze pijnlijkste gevoelens genezen worden als we ons van de belemmerende patronen in ons leven bewust worden en deze meester worden. Die patronen staan toe dat de angst bestaat. De patronen waarmee we ons het sterkst identificeren zijn vaak de blinde vlekken in ons leven. De spiegels die anderen ons voorhouden maken deze helder, maar zijn vaak moeilijk te aanvaarden. Onze diepe overtuigingen worden weerspiegeld in onze intiemste relaties.

Relaties helpen ons om achter onze belemmeringen en pijn, verbonden met onze overtuigingen, te komen, zodat we die kunnen helen. We weten dat we de gevoelens en gedachten die we over onszelf hebben projecteren in de buitenwereld. Daarom is het belangrijk om te herkennen wat onze relaties ons vertellen over onszelf. Er zijn vijf relatiespiegels te onderscheiden:

  1. Reflecties van het moment

Wanneer we onze overtuigingen in het huidige moment gereflecteerd zien in onze contacten met anderen, ervaren we de eerste van onze spiegels -de spiegel van het moment. Hiervan is sprake als je in de dynamiek met een ander iets over jezelf kan zien, iets dat hij of zij in jou naar voren brengt, vaak is dat een emotie. Een emotie geeft aan dat er iets in jou geraakt wordt, vaak is dat iets dat heling behoeft. De emotie wordt veroorzaakt door je gedachten over jezelf.

  1. Reflecties van onze oordelen

Deze spiegel herkennen betekent dat de genezing begint. Dit is een krachtige sleutel tot transformatie die je kan laten plaatsvinden doordat je je het gevoel van pijn doorvoelt. Daarna laat je de pijn los door te erkennen dat ze er is, maar niet is wie je werkelijk bent. Je kunt in gedachten degenen die je deze spiegel voorhouden zegenen. Je bent dan dankbaar, als is het maar even, voor de spiegel die je er opmerkzaam op maakt dat er iets in jou geheeld mag worden.

  1. Reflecties van wat we hebben verloren

Door ervaringen van gekwetst worden in je leven, vaak al in je jeugd, heb je als bescherming weerstand opgebouwd tegen blootstelling aan een nieuwe pijn. Wanneer je dan een punt in je leven bereikt waarop je je werkelijk wilt openen en jezelf met een ander wilt delen, ontdek je soms dat je de liefde in jezelf nog maar moeilijk kunt vinden, dat je jezelf bent kwijtgeraakt achter je zorgvuldig opgetrokken muur, dat je een grote leegte voelt binnen in jezelf. Toch kan de kern van onze ware aard nooit verloren gaan, liefde is de diepste kern van onze ziel. Van elk stukje in ons dat we hebben weggegeven om te kunnen zijn waar we nu zijn, is er de leegte die achterblijft, wachtend tot hij wordt gevuld.

Wanneer we iemand vinden, die de dingen heeft die we zelf hebben weggegeven, voelt het goed om bij hem of haar te zijn omdat deze persoon onze innerlijke leegte in relatie tot deze aspecten opvult, wat maakt dat we ons weer heel voelen. Wanneer we onze ontbrekende delen in anderen vinden, voelen we ons vaak met kracht tot hen aangetrokken. We kunnen dan zelfs geloven dat we hen nodig hebben in ons leven, totdat we ons herinneren dat we wat ons zo aantrekt in hen, iets is wat we zelf nog steeds binnen in ons hebben. Het besef dat we die eigenschappen nog steeds bezitten, maakt dat we ze kunnen herkennen en weer in ons leven integreren. Wanneer je iemand ontmoet die een gevoel van vertrouwdheid wekt, dan reikt dat moment je iets kostbaars aan: iemand die de stukken heeft bewaard waar jij aldoor naar zocht. Die delen die jij weer wilt toevoegen aan jezelf om heel te worden.

  1. Reflecties van onze grootste angst

In alle soorten relaties kan er een neiging zijn om vastte houden aan de status-quo tot er iets beters voorbij komt. Die gehechtheid kan voorkomen uit onbewustheid of uit angst om in onrustig vaarwater terecht te komen en niet te weten wat de dag van morgen zal brengen. Het kan gaan om een baan, onze levensstijl, een romance, soms zetten we een patroon voort waar we niet echt gelukkig mee zijn. Dat is een patroon dat negativiteit opbouwt. Onze ware gevoelens worden dan vermomd als spanning, emotionele afwezigheid of vijandigheid. En dan opeens duiken plotseling de dingen op waarop we gewacht hebben. De verlokking die je aanzet tot verandering is gewoonlijk iets wat je niet kan weerstaan, anders zou je de sprong nooit maken.

Het leven brengt ons precies wat we nodig hebben, en wanneer we het nodig hebben. Onze ziel brengt zelf die stroom op gang, die het sein is voor het universum om ons met onze grootste angsten te confronteren. Het leven leidt ons dan naar een punt waarop onze emoties zo duidelijk aanwezig zijn dat we ze wel onder ogen moeten zien, voordat we verder kunnen gaan. Zodra we begrijpen waarom we zo lijden, worden we ons bewust van de betekenis, kunnen we patronen herkennen, ervan leren en onszelf gaan helen.

  1. Spiegel van compassie met onszelf en met anderen  

 Deze spiegel geeft aan hoe we onszelf beoordelen. Wat gebruiken wij als onze meetlat? Wat is onze toetsteen als het gaat om onze eigen vermeende successen en mislukkingen in het leven? Wij zijn zelf onze strengste criticus. We beoordelen onszelf door ons te vergelijken met iets buiten onszelf, dat is de enige manier waarop mensen zich kunnen waarderen als succes of mislukking.

Hoe zou het zijn als je jezelf toestond dat alles wat je doet perfect is zoals het is, ongeacht hoe het uitpakt? Als we alles wat we doen naar ons beste vermogen is, hoe kan het dan iets anders dan goed zijn, tenzij we het met iets anders vergelijken? We kunnen altijd leren van onze ervaringen en dingen anders doen, als we dat willen. In het universum wordt het gevoel dat we over onszelf hebben -over onze prestaties, successen en ons uiterlijk- naar ons terug gespiegeld als de realiteit in onze wereld. Vanuit compassie kunnen we leren om onszelf en anderen te accepteren zoals we zijn door te accepteren wat er is en wat we voelen. Dat is de eerste stap op weg naar meer liefde in de relatie met onszelf en de relaties met anderen.

©Marleen van Wegberg

Uit: De Transformatie Leergang

Meer over relaties