Medescheppers van de Aarde

We zijn als mensheid in een overgangsfase, de gouden dageraad van een nieuwe tijd, het Aquariustijdperk.
Een tijdperk waarin we zullen leren leven en laten leven. Waarin we ons steeds vaker zullen herinneren dat we leven wat we creëren. We oogsten wat we zaaien. We zijn medescheppers van onze wereld, of we ons hiervan nu bewust zijn of niet. Hoe we onze menselijke scheppingskracht aanwenden in deze wereld zal de doorslag geven of we als mensheid en aarde overleven of niet. Of onze creatieve vermogen ons ons uiteindelijk maakt of breekt, we de Aarde vernieuwen of vernietigen.  
Om te overleven zullen we moeten terugkeren naar de wijsheid van Liefde en eenheid, wetende dat alles zich eerst innerlijk moet transformeren,  voordat het zich naar buiten kan manifesteren. Om een nieuwe Aarde te creëren zullen we bewust moeten kiezen voor saamhorigheid boven eigenbelang, voor mededogen in plaats van macht. Voor bewust ‘het goede’ scheppen in plaats van onbewust vernietigen of zelfzuchtig creëren.
Laat de kracht van Liefde, die regeneratieve- en creatieve energie in je hart, geest en ziel je innerlijk weer tot eenheid brengen, zodat je een veel hogere en diepere manier van leven kunt omarmen. Dan kunnen we ook in de uiterlijke wereld weer eenheid manifesteren.  Jij bent zowel de schepper, de scheppingskracht als de schepping waarin je leeft. Wij zijn de scheppers van onze eigen innerlijke- en uiterlijke wereld. Laten we met wijsheid een nieuwe Aarde scheppen. Ieder op zijn of haar unieke wijze!
Meer over het Aquariustijdperk