Atlantis en het Aquariustijdperk

Volgens oude spirituele leermeesters bevindt de Aarde en haar bewoners zich in dit Aquariustijdperk in een overgangstijd van de derde naar de vijfde dimensie, waarin vele kosmische processen ten einde lopen. De vijfde dimensie is de frequentie van licht dat resoneert met het hart en de aardse schepsels en planten. Om verbinding te maken met deze vijfde dimensie van licht en liefde moeten we de vierde dimensie overbruggen door ons te richten op de eenheid die er in werkelijkheid is als we gaan denken met ons hart. Tenslotte is het de liefde die het totale frequentiebereik van het universum omvat als de dragende kracht van de schepping.

Dit Aquariustijdperk is in wezen een tijd van grote uitzuivering van alles dat geen liefde is, om naar meer liefde te gaan groeien. Een periode waarin de tijd merkbaar versnelt omdat we naar een hoger bewustzijn, een hoger vibratieniveau van energie toe gaan groeien als we ons bewust gaan worden van de eenheid in de verscheidenheid. Een tijd vol van nieuwe ervaringen, waarbij ook een aantal parallellen te zien zijn met de eindtijd van Atlantis, het verloren continent dat in de golven is verdwenen. De zondvloed die dit continent heeft verzwolgen was een stoffelijke uitzuivering door het element water, omdat de mentale vermogens van een deel van de toenmalige bewoners weliswaar een heel hoog ontwikkelingsniveau had bereikt, maar dit niet voldoende vanuit de liefde en eenheid werd toegepast in het handelen.

Herkansing
We krijgen nu als mensheid weer een nieuwe gelegenheid om onze ontwikkelde mentale vermogens in liefde aan te wenden voor het grotere geheel. De ogenschijnlijke afgescheidenheid die wij hier op aarde ervaren is een illusie gecreëerd om ons weer bewust te worden van die oorspronkelijke eenheid. Mens, dier en natuur als een eenheid in verscheidenheid, slechts op verschillende niveaus van bewustzijn. Oude, karmische processen worden daarom juist nu in deze tijd uitgewerkt, zowel op het niveau van de mensheid in totaliteit als op individueel, innerlijk niveau.

Het is een cruciale tijd voor al het leven, waarbij het nu aankomt op het nemen van de juiste beslissingen voor het voortbestaan van de mensheid op deze planeet. Gaan we door met zelfzuchtig leven en het liefdeloos aanwenden en misbruiken van het schone en goede dat deze aarde ons schenkt of gaan we het bestaan vanuit een hoger perspectief bekijken en zien dan we dat alles en iedereen met elkaar verbonden is ? Als we dat doen dan zien en weten we dat wat we elkaar, de natuur en de aarde aandoen uiteindelijk ook onszelf schaadt.

Opleiding holistisch coach in het Aquariustijdperk

Opleiding holistisch coach

Het Goddelijke Plan
Het doel van de aardse evolutie is om de mensheid naar dat hogere eenheidsbewustzijn te laten ontwikkelen, zodat we  medescheppers op aarde worden, die werken in overeenstemming met het Goddelijke Plan, ofwel de blauwdruk van de schepping. De lessen die we daarvoor moeten leren worden ons aangereikt door de trillingen van getallen, als symbolen voor energiepatronen in de kosmos. Stemmen we af op deze patronen dan dragen we niet alleen bij als een medeschepper van de hemel op aarde, maar voelen we ook een diepe, innerlijke vervulling die we niet zullen bereiken met het najagen en vervullen van materiële doelen.

De essentiële vraag hierbij aan ons is: Willen wij ook echt een bewuste medeschepper van die “nieuwe mensheid” zijn en onze zelfzuchtige behoeften opgeven voor het grotere geheel of blijven we toch vasthouden aan het oude, aan de veilige routine, materialisme of aan gemakzucht? In deze chaotische overgangstijd waarin bestaande oude machtsstructuren wegvallen en materiële doelen centraal lijken te staan, merken we toch ook een toenemende behoefte  aan het geven van betekenis aan het aardse bestaan. Velen van ons worstelen met zingevingsvraagstukken; Wie ben ik ten diepste? Wat kom ik hier eigenlijk doen? Wat is de zin van mijn leven?

Getallen als bakens van stralend Licht
Op deze zoektocht naar zingeving kunnen we ontdekken dat wij als bewoners van deze planeet aarde deel uitmaken van het grote plan der evolutie van de kosmos waarin we zowel de verscheidenheid als de eenheid kunnen ervaren. Alle uiterlijke vormen in de aardse dualiteit zullen uiteindelijk terugkeren naar de Bron van alle schepping, gesymboliseerd door het getal 0. De schepping, weergegeven door het getal 1, de monade, is een projectie van de hoogste geestelijke kracht en heeft tot doel om dit hoogste bewustzijn van de Bron of God, hoe je het wilt noemen, uit te breiden. Dit kan alleen door ervaringen op te doen, waarbij de persoonlijke materie, ons menselijk lichaam, nodig is om op deze aarde, de onpersoonlijke materie, te kunnen leven.

Thuiskomen
Kiezen we voor bewust leven om terug te keren naar de eenheid, dan is de route ernaar toe neergelegd in het systeem van de getallenleer. Het is een ingenieus, mystiek en symbolisch systeem om tot eenheid en liefde te groeien. Getallen zijn dan als het ware bakens van stralend Licht, waarbij Licht dan niet alleen de weerspiegeling is van hoog bewustzijn maar ook van de universele, onvoorwaardelijke liefde. Het ingewijde bewustzijn in de mystieke betekenis van getallen helpt ons om belemmerende, innerlijke patronen te transformeren naar helpende patronen, waardoor onze scheppende liefdeskracht vrij kan komen. Het vergroot het inzicht in zielskwaliteiten, creatieve vermogens en levensbestemming.

Door het ontdekken van deze route gaan we stap voor stap ons eigen wezen met al zijn potentie verkennen om meer heel te worden op het niveau van onze ziel. Wij zijn nu aangekomen op het moment van onze evolutie op de aarde waar wij onze bipolariteit moeten integreren en de kunst moeten ontwikkelen de tegenstellingen te overbruggen in wederzijdse verrijking. Dit maakt ook de weg vrij om de verbinding te gaan maken met geestelijke dimensies en te gaan leven vanuit ons hogere Zelf, ons hogere bewustzijn dat ons weer terug leidt naar Thuis.

Bron

Meer over Aquarius

Meer over het getal 55

Meer over jouw weg terug naar Thuis