Het Christusbewustzijn in het Aquariustijdperk

Het is in deze Aquariustijd de bedoeling het Christusbewustzijn handen en voeten te gaan geven op Aarde. Om het niet te laten bij verheven idealen en mooie uitspraken maar ook praktisch mee te helpen een nieuwe Aarde te scheppen, waarbij Liefde en eenheid weer het uitgangspunt gaan worden. Dat kan op kleine schaal, gewoon in onze eigen omgeving, in onze huidige werkzaamheden, in het dagelijkse leven. Handen en voeten geven kan alleen maar omdat we de beschikking hebben over een menselijk lichaam.

Ons lichaam als middel om te scheppen
Ons menselijke lichaam is de vast geworden, verstoffelijkte vorm van onze geest. Het behoort geheel bij de stoffelijke, tijdelijke wereld en is daardoor onderworpen aan de invloeden van tijd en ruimte. Het is een werktuig om in dit bestaan aan de ene kant ervaringen op te doen met de stoffelijke wereld en in de omgang met anderen.

We kunnen er aan de andere kant ook mee inwerken op onze omgeving door onze woorden en handelingen. Het lichaam kan als werktuig en voertuig door de geest in beweging worden gebracht. Door middel van armen, handen en mond kunnen we ons lichaam als werktuig gebruiken, door middel van benen en voeten als voertuig. Dan kunnen we scheppend bezig zijn in de stoffelijke wereld op deze planeet Aarde.

Acceptatie en transformatie
Het aanvaarden van onze scheppingskracht en het bewust scheppen van onze eigen werkelijkheid helpt ons de overgang naar een hoger niveau van bewustzijn op een liefdevolle manier te beleven.

De Grote Witte Broederschap staat klaar om ons daarbij te helpen, als we ons daarvoor openstellen en afstemmen op de trilling van liefde en eenheid in onszelf. Dat betekent ook alles dat nog geen Liefde is in onszelf onder ogen zien, accepteren en transformeren naar Liefde. Dit is een ontwikkelingsproces dat tijd en aandacht nodig heeft.

Bron: Verdiepingsleergang Mystieke Scholing