Onze aura, de uitstraling van ons wezen

Alles wat bestaat, mensen, dieren, planten en zelfs stenen, maar ook sterren en planeten zendt energiedeeltjes uit en brengt emanaties voort en deze subtiele, fluïdische atmosfeer noemen we de aura. Naast ons fysieke lichaam hebben we als mens dus ook een energetisch lichaam. De aura is dus een soort krans die ieder mens omgeeft en is bij sommigen groot, stralend en krachtig en bij anderen klein, vaal en troebel en alles wat daartussenin kan zitten. Onze aura is de blauwdruk aan de hand waarvan het fysieke lichaam wordt samengesteld. Het woord aura komt uit het Grieks en betekent bries of luchtstroom. Het is een ovale omhulling rondom ons lichaam en is daarmee ook onze belangrijkste bescherming. Onze aura is zowel een zender als een ontvanger, het verbindt ons met de vibraties van de energie om ons heen.

De auralagen of lichamen
Onze aura bestaat uit een aantal emanaties, of uitstralende lagen van onze subtiele lichamen. Elk lichaam straalt zijn eigen energie uit, bestaande uit licht, kleur en geluid. Te samen vormt deze elektromagnetische uitstraling een gekleurd schild dat verschillende kleuren kan aannemen. Het etherisch lichaam van een mens vormt een aura die de aura van zijn fysieke lichaam doordringt en de auralagen van het fysieke en etherische lichaam samen onthullen zijn gezondheid en kracht.

De drie belangrijkste activiteiten, waardoor de mens zich onderscheidt, zijn het denken (waarvan het verstand het werktuig is), het voelen (waarvan het hart het werktuig is) en het handelen (waarvan het fysieke lichaam het werktuig is). Een lange esoterische traditie leert ons dat de drager, het voertuig, van het gevoel het astrale lichaam is en die van het verstand het mentale lichaam. De drie-eenheid: fysiek, astraal en mentaal, vormt onze persoonlijkheid. Diezelfde vermogens tot denken, voelen en handelen kunnen bij ons ook op een hoger niveau teruggevonden worden.

  • Het fysieke lichaam is verbonden met het atmische lichaam dat de goddelijke kracht, macht en wil vertegenwoordigt.
  • Het astrale lichaam, dat de egoïstische en persoonlijke gevoelens en verlangens vertegenwoordigt, is verbonden met het boeddhische lichaam, dat de goddelijke liefde vertegenwoordigt.
  • Het mentale lichaam, dat de gedachten vertegenwoordigt, is verbonden met het causale lichaam, dat staat voor de goddelijke wijsheid.

Het astrale- en het mentale lichaam onthullen de gevoelens en gedachten van een persoon en voegen door hun eigenschappen nog meer kleur toe aan de aura. Als het causale, boeddhische en atmische lichaam (de hogere lichamen) zijn ontwaakt, voegen ze andere, nog meer lichtende kleuren en sterkere trillingen toe. Deze hogere lichamen vormen tesamen het zgn. lichtlichaam. Dit lichaam is de uitdrukking van een zeer intens geestelijk leven en openbaart zich alleen bij grote Meesters. Dankzij dit zuivere en lichtende lichaam kunnen ze overal waar ze gaan zieken genezen, zegeningen brengen en door de ruimte reizen. Hoog ontwikkelde personen ontwikkelen deze lichamen door hun liefde voor God zodat ze een buitengewoon stralende aura krijgen met kleuren en vormen in voortdurende beweging, zoals vuurwerk. Ook is hun aura zeer verreikend, grote meesters kunnen hun aura verbreden zodat zij een hele streek onder hun bescherming kunnen nemen door via hun aura de atmosfeer te reinigen en de schepselen erin te verlichten. Dankzij hun immense aura kunnen ze talloze regionen in het universum bereiken en tot een diepgaand begrip van dingen komen.

Een zuivere aura
Met een zuiver aura ontvang je alle rijkdommen van de natuur en wat slecht is kan niet meer tot je doordringen. Je wordt dan als het ware door een energetisch schild beschermd. De staat van onze aura, haar zuiverheid en helderheid, is afhankelijk van ons bewustzijn en de manier waarop we leven. Een zuivere aura brengt verbeteringen in jezelf tot stand, maar verandert ook je omgeving. Zonder te weten waarom voelen anderen zich prettig in je aanwezigheid. Wat ze in werkelijkheid voelen is de aanwezigheid van lichtwezens die je aura aangetrokken heeft.

Symboliek
De aura  beschermt ons dus tegen negatieve invloeden van buitenaf. Het schild dat een ridder in sprookjes draagt is niets anders dan het symbool van de aura. Het zwaard van de ridder zijn de lichtstralen die van een mens uitgaan. De aura, de mantel die ons omgeeft, staat voor het vrouwelijke principe, het ontvankelijke passieve element. Het zwaard is het symbool voor het mannelijke, actieve element, de gedachte die wordt ondersteund door de wilskracht en als een pijl door de lucht vliegt. In de astrologie is de boogschutter het symbool van de ingewijde, die zijn gedachten projecteert.

Meer over de aura  en andere mystieke thema’s leer je in de Verdiepingsleergang Mystieke Scholing.