Zielcontracten tussen zielsverwanten

Sommige zielen zijn er je hele leven, sommige een deel van je leven en sommige maar heel even.
Belangrijke ontmoetingen en al onze relaties hebben een betekenis in het licht van de ontwikkeling van onze ziel en onze levensbestemming.
Voordat je incarneert, teken je zielcontracten met die zielen die je gaan helpen bij jouw incarnatie op aarde, om je levenslessen te leren en je levensdoel te onthullen. Gehuld in een menselijk jasje kom je hen dan weer tegen,  vaak zijn dit zielsverwanten waarmee je al meerdere levens hebt samengeleefd of gewerkt en daardoor karma hebt opgebouwd.
Karma
Of je nu door oude karmische patronen en kwesties heen gaat, samenwerkt aan een doel of wat dan ook, op de een of andere wijze helpen jullie elkaar, al voelt dit als mens niet altijd zo. Omdat deze zielsverwanten je komen helpen met wat je wilt leren, zijn dit vaak niet de makkelijkste relaties. We leren nu eenmaal het meest van onze grootste uitdagingen in het leven. Zodra de lessen zijn geleerd, mogelijk negatief karma met betrekking tot de relatie is gewist, lossen ook de oude, belemmerende patronen op.
Bevrijding
Wanneer dergelijk negatief karma wordt opgelost, worden beide zielen bevrijd. Het betekent dat ze nu de vrije wil en keuze hebben om de reis samen voort te zetten, of niet. Vaak betekent dit echter dat het gezamenlijke werk is verricht en het tijd is om alleen verder te gaan op je aardse pad. Zegen degenen die je achterlaat en bedank hen voor de zielenlessen die zijn geleerd,  vanuit onvoorwaardelijke liefde, hoe pijnlijk de les misschien ook was.
Jouw levenspad
Dat geeft jezelf en de ander de vrijheid om een andere weg te bewandelen, eigen keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. In werkelijkheid houdt liefde nooit op, er zijn oneindige uitdrukkingsvormen van universele liefde. Dus hecht je niet aan de vorm die liefde kan aannemen, maar zoek de essentie van de liefde, in al zijn manifestaties, en vooral als eerste de liefde in jezelf en voor jezelf. Dan word je vrij om een nieuw leven, een nieuw begin te omarmen, overeenkomstig jouw levenspad en levensbestemming.
Meer over zielsverwanten
Meer over je levensbestemming