Sirius in het Aquariustijdperk

De tijd waarin we nu leven is een overgangstijd naar een nieuwe tijd, het al door mystici in de Oudheid voorspelde ‘Gouden’ Aquariustijdperk. Het belangrijkste kenmerk van deze overgangstijd is dat we als mensheid en als planeet Aarde van de derde dimensie langzamerhand overgaan naar de vijfde dimensie. De energetische trilling van de Aarde en haar bewoners gaat omhoog, naar een hogere frequentie, wat zich vertaald naar een langzaam groeiend ruimer bewustzijn. Van een voornamelijk materialistisch perspectief gaan wij over naar een meer spiritueel perspectief. Vanuit egoïstische belangen gaan we steeds meer ‘wakker worden’, ook gedwongen door de (klimatologische) omstandigheden, in het besef dat we zo niet verder kunnen gaan en uiteindelijk zelfs ten onder gaan als mensheid als we onze koers niet drastisch wijzigen.

Sirius
Deze verhoging van energetische frequentie verloopt via de Sterrenpoorten, afgestemd met de planeet Sirius, onze spirituele zon, het centrum van de spirituele dimensies verbonden met onze planeet Aarde. Deze Sterrenpoorten zijn een soort snelwegen van energie die dag en nacht in de gaten worden gehouden door de intergalactische raad, verbonden met de ‘Oude Wijzen’. Er zijn zeven belangrijke energetische centra op aarde, waarvan de meest krachtige in 2018 geactiveerd is (degene die verbonden is met de Giza piramide in Egypte). Ze fungeren als ankerpunt en ‘doorgeefluiken’ van hogere energetische (spirituele) frequenties naar de Aarde. Het zijn multidimensionale- en multifunctionele centra die ons verbinden met alle 12 dimensies die er zijn in ons Melkwegstelsel.

De vijfde dimensie
De komende drie jaren gaan worden ook de andere energieportalen geactiveerd en wordt een instroom van krachtige energie geïntensifieerd, wat oude, ‘vaste’ driedimensionale energie laat vrijkomen. Daardoor kunnen intense veranderingen in het menselijke bewustzijn gaan plaatsvinden. Als we al dachten dat de transformatie de afgelopen jaren intens was, bereid je dan maar vast voor op nog meer chaos en destructie, alvorens de nieuwe energie van de vijfde dimensie haar opbouwende werk kan gaan doen.

We kunnen nooit onze diepste essentie vinden als we niet bereid zijn om het oude uit elkaar te laten vallen, om in dat proces de ruimte te vinden voor het nieuwe dat in ons en op deze planeet Aarde geboren wil worden. Echter, vanuit Sirius wordt dit transmutatieproces zorgvuldig bewaakt en begeleidt, zodat we niet ten onder gaan aan een te hoge frequentie ineens, wat ons fysieke lichaam niet zou kunnen verdragen. Toch zullen in deze tijd veel zielen de Aarde verlaten, om ruimte te maken voor een nieuwe instroom van zielen, die in hun bewustzijn en in het menselijke DNA al zijn afgestemd op de hogere energie van vijfde dimensie.

De sluier van Isis
De opening van de Sterrenpoorten die ons met Sirius verbinden, stemt ons af en lijnt ons uit met onze ziel en ons hogere Zelf, waardoor de sluiers van Isis, die ook wel de sluiers der vergetelheid worden genoemd, innerlijk opgeheven  zullen worden. Alles wat we zijn ‘vergeten’ als aardse mens zal geleidelijk terugkomen in onze herinnering. Onze blik zal verruimd worden en onze innerlijke visie, verbonden met ons derde oog, wordt kristalhelder. Die visie houdt ook in dat we vanuit mededogen met alles dat leeft, inclusief onszelf, in het leven moeten staan. Dat we niet zelf het centrum van het heelal zijn, maar wel een klein, waardevol onderdeel van het grotere geheel, van de schepping.

Het vrouwelijke principe
Vanaf 2020 zal het vrouwelijke principe, vertegenwoordigd door het archetype Isis, steeds sterker voelbaar worden. Dit proces is nu ook al gaande, maar de vrouwelijk kracht zal nog meer gaan toenemen, ondanks alle tegenwerking vanuit de oude, mannelijke egoische krachten. Dit is nodig om weer een evenwicht te creëren tussen het mannelijke- en het vrouwelijk principe, een sterke creatieve- en elkaar aanvullende verbinding, die nodig is om de Nieuwe Tijd geboren te laten worden op onze planeet. Het Gouden Tijdperk van liefde en wijsheid.

Een geboorteproces
We bevinden ons momenteel in het pijnlijke geboorteproces van een nieuwe mensheid, en de weeën zullen nog sterker gaan toenemen in de komende jaren. Wat helpt in dit proces is ons te realiseren dat dit een noodzakelijk proces is, en ons er aan over te geven. Niet tegenwerken of krampachtig vasthouden aan het oude, maar mee bewegen met de hoogfrequente energetische stromen vanuit de Kosmos, hoe lastig dat ook kan zijn. Tegelijkertijd is het van belang om de verbinding met ons fysieke lichaam en de Aarde te behouden door iedere dag goed te gronden, onder andere door diepe ademhalingsoefeningen te doen en regelmatig in de natuur te verblijven.

De wijsheid van onze ziel
Het is niet alleen de universele Liefde die door ons heen naar de Aarde wil stromen via het vrouwelijke principe, maar ook oeroude wijsheid die in ons wil ontwaken, zodat we ons ten diepste gaan herinneren wie we werkelijk zijn. Als we als ziel innerlijk bereid zijn om oude patronen los te laten dan kan ons het nieuwe worden geschonken. We hebben nu de gelegenheid om ons via de vijfde dimensie weer te gaan verbinden met de zevende centrale zon, het hart van ons universum, die ons hart en onze ziel, ons denken en ons gevoel,  ons hele wezen zal verlichten.

Wij worden getransmuteerd als mens en als mensheid, verbonden met deze planeet Aarde, als wij daarvoor openstaan en toelaten dat niets hetzelfde blijft. We zullen uiteindelijk gezamenlijk als mensheid en Aarde naar een hogere frequentie verschuiven, of we nu willen of niet.  Uiteraard heeft dat veel tijd nodig, in aardse begrippen. Maar de Gouden Dageraad van een nieuwe tijd breekt nu aan. En begint zoals altijd in onszelf, in onze bereidheid om ons perspectief te veranderen en onze vrije wil af te stemmen op eenheid en mededogen, op de kwaliteiten van onze ziel en geleid door hogere Geestkracht.

@Marleen van Wegberg

Lees het boek  ‘Een mystieke reis langs de getallen’.

Meer over Aquarius

Mystieke Leergang