De Bijbel als een schatkamer van getallensymboliek

De Bijbel is het allegorische verhaal van de mensheid en haar ervaringen sinds het begin der tijden. In de Bijbel zien we veel getallen voorkomen die meestal heel letterlijk worden geïnterpreteerd. Dan worden getallen als cijfers geïnterpreteerd, als symbolen voor hoeveelheden. Terwijl we ook heel anders kunnen kijken naar de getallen in de Bijbel en naar de namen van personen in het Oude en het Nieuwe Testament. Deze hebben altijd ook een diepere, verborgen betekenis in het licht van de val vanuit het eenheidsbewustzijn en de mogelijkheid voor de individuele mens en de mensheid als geheel tot terugkeer naar de eenheid en de Liefde, ofwel het Huis van de Vader. Dan hebben we het over de betekenis van getallen in kwalitatieve zin, dan gaat het over kwaliteiten, hoedanigheden en omstandigheden die te maken hebben met de ontwikkeling van bewustzijn.

De Bijbel is dan ook een schatkamer van getallensymboliek en heeft een diepte en mystieke betekenis die de niet-ingewijde lezer volkomen ontgaat. Het bestuderen van de kenmerken en waarden van de getallen en namen in dit in wezen diep mystieke boek komt overeen met het bestuderen van de goddelijke scheppende energieën in verschillende verschijningsvormen. Elke naam en ieder getal geeft een diepere betekenis aan de persoon, situatie of plaats waarmee het in verbinding staat. Naamsveranderingen geven bijvoorbeeld een doorgemaakte spirituele ontwikkeling weer maar ook bepaalde cycli, bijvoorbeeld zeven of negen jaren duiden op het verkrijgen van een bepaald kenmerk of een staat van zijn.

Alles over de mystieke betekenis van getallen lees je hier