Getallen in de Bijbel

De Bijbel is het allegorische verhaal van de mensheid en haar ervaringen sinds het begin der tijden. In de Bijbel zien we veel getallen voorkomen die meestal heel letterlijk worden geïnterpreteerd, of eigenlijk zou je moeten zeggen dat ze als een cijfer worden geïnterpreteerd, een symbool voor een hoeveelheid. Maar we kunnen ook heel anders kijken naar de getallen in de Bijbel en naar de namen van personen in het Oude en het Nieuwe Testament. Deze hebben namelijk altijd ook een diepere, verborgen betekenis in het licht van de val vanuit het eenheidsbewustzijn en de mogelijkheid voor de individuele mens en de mensheid als geheel tot terugkeer naar de eenheid en de Liefde, ofwel het Huis van de Vader.

De Bijbel is dan ook een schatkamer van getallensymboliek en heeft een diepte en mystieke betekenis die de niet-ingewijde lezer volkomen ontgaat. Het bestuderen van de trillingswaarde van de getallen en namen in dit in wezen diep mystieke boek komt overeen met het bestuderen van de goddelijke scheppende energieën in verschillende verschijningsvormen. Elke naam en ieder getal geeft een diepere betekenis aan de persoon, situatie of plaats waarmee het in verbinding staat. Naamsveranderingen geven bijvoorbeeld een doorgemaakte spirituele ontwikkeling weer maar ook bepaalde cycli, bijvoorbeeld zeven of negen jaren duiden op het verkrijgen van een bepaald kenmerk of een staat van zijn. Meer hierover kun je lezen bij de mystieke betekenis van ieder getal afzonderlijk.

Bron: Een mystieke reis langs de getallen

Meer over de Numerologie, de mystieke getallenleer.