Gronden of aarden ~ het eerste chakra

Gronden is een proces van dynamisch contact met de aarde, met haar vormen, grenzen en beperkingen. Als we niet gegrond zijn, zijn we niet stabiel, we missen ons middelpunt, de grond onder onze voeten en verliezen onszelf in dagdromen of fantasieën. Onze aandacht dwaalt makkelijk af en we lijken niet echt aanwezig te zijn. We kunnen ons machteloos voelen, en willen niet in het hier en nu leven. We voelen ons niet verbonden met alle leven om ons heen. De grond vormt onze wortels en daardoor heen krijgen we voeding, kracht en stabiliteit en groeien we. Onze wortels liggen in het verleden, onze herinneringen maar ook de ervaringen die we ons niet meer op een bewust niveau kunnen herinneren, het onbewuste.

Op het niveau van dit eerste chakra is deze draaikolk het meest verdicht en vast. Het minst gevoelig voor tegengestelde krachten. Die mate van vastheid is nodig om te kunnen leven en overleven op deze aarde en dat heeft ook ons lichaam nodig, dat deel van ons dat uit de meest vaste energie bestaat. We hebben ons lichaam zodat we op deze aarde kunnen leven en de ervaringen opdoen die nodig zijn voor de ontwikkeling van onze ziel. Op het niveau van dit chakra is ons bewustzijn voornamelijk gericht op overleven, op veiligheid en vertrouwen en het recht om er te mogen zijn. Hier zetelt ook onze vecht of vluchtreactie, ons instinct. Dit chakra moet in evenwicht zijn voordat we ons op de andere chakra’s kunnen richten. Anders groeien we zonder wortels en zal niets in ons leven een duurzaam karakter hebben. Daarom is het in evenwicht brengen van dit chakra, ook wel gronden of aarden genoemd, zo belangrijk.

Gronden als basis voor vernieuwing
In onze cultuur zijn we niet gewend om goed gegrond te zijn en daardoor meestal ook niet goed verbonden met ons lichaam. De stress, wedijver en de snelheid van ons bestaan geven ons niet de kans om tot rust te komen en de dingen die pijn doen los te laten.Gronden betekent “in contact komen met” en dat betekent ook dat we de pijn die we in ons hebben gaan voelen. Dat is niet leuk maar wel nodig als een eerste stap op weg naar heelheid, genezing en vernieuwing.

Gronden betekent ook dat we moeten accepteren dat we ons beperken en structureren in de energie van dit chakra. Op dit energieniveau is het leven concreet, simpel en tastbaar. Als we bij onze keuzes en activiteiten niet beperkt worden, bereiken we niets omdat we alle kanten opgaan maar niets manifesteren. Beperking leidt tot succes. Onze gedachten kunnen alle kanten uitgaan maar onze daden zijn in het hier en nu. Onze onderste chakra’s zijn het fundament waarop alles wat we doen rust en dat bepaalt of hetgeen we later doen al of niet succesvol is. Gronden is het leggen van een fundering op basis waarvan we kunnen creëren. Door concentratie en herhaling worden energieën zo verdicht dat ze zich kunnen manifesteren.

Als we te maken zouden hebben met voortdurende verandering blijven we steken op het overlevingsniveau, omdat we telkens een nieuw fundament moeten opbouwen. Als we bedreven raken op een bepaald gebied kunnen we onze aandacht op andere, hogere doelen gaan richten. Gronden is tevens een middel om overmatige spanning te kanaliseren en ontladen waardoor psychische overbelasting kan worden voorkomen zodat je voldoende stabiliteit krijgt om met je sensitiviteit om te gaan. Door gronden raakt je astrale lichaam stevig verbonden met ons fysieke lichaam en worden je zintuigen scherper en helderder. Door gronden raak je in het hier en nu en heb je contact met alles wat er in jezelf afspeelt. Je gaat het spirituele en emotionele deel van jezelf intenser ervaren. Als je gegrond bent, kan je niet vallen, wat een gevoel van innerlijke veiligheid geeft. In het eerste chakra worden je ideeën in realiteit omgezet.

Om op een prettige manier te overleven is het belangrijk dat we het vermogen ontwikkelen om dingen te hebben en vast te houden. Als we dit vermogen goed ontwikkelen zal ook ons gevoel van eigenwaarde groeien. Naarmate we onszelf meer toestaan en gaan leven met het idee van overvloed in plaats van schaarste groeit ons gevoel van eigenwaarde en hebben we er minder moeite mee om de middelen die daarvoor nodig zijn aan te trekken. Dat gaat op voor materiële zaken, maar ook voor bijvoorbeeld jezelf toestaan ergens van te genieten en jezelf rust en ruimte gunnen, goed voor jezelf zorgen. Als je niet goed voor jezelf zorgt, zal je altijd op zoek gaan naar compensatie op een ander vlak of naar anderen die dit gemis moeten goed maken. Om volledig hier aanwezig te zijn, zullen we in staat moeten zijn om voor onszelf op te komen, om ons overleven veilig te stellen. Ook moeten we ons vermogen om dingen te bezitten zo ontwikkelen dat het past bij onze behoefte. Als we onbewust denken dat we iets niet verdienen, ontstaat er een obstakel in onze onbewuste geest dat we moeten overwinnen.

De overgang naar en nieuw tijdperk betekent niet dat we het oude achter ons laten, maar dat we het nieuwe moeten integreren. Als we de spirituele niveaus van de bovenste chakra’s wil bereiken zullen we ons ook bewust moeten worden van de spirituele kant van ons aardse bestaan. De planeet waarop we leven is een mooi voorbeeld van de schoonheid, harmonie en spiritualiteit die door de materie tot uitdrukking kan worden gebracht. Als we hiervoor oog krijgen zullen we beter in staat zijn de schoonheid binnen ons eigen materiële bestaan te ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen. Het eerste chakra is de plek van waaruit we beginnen en waar we aan het einde van onze reis langs de chakra’s weer tot rust komen.

Ons lichaam is onze persoonlijke aarde
Ons lichaam is de woning van onze geest en het voertuig waarmee onze ziel ervaringen opdoet in deze wereld. Ons lichaam staat in wisselwerking met de wereld, het is onze persoonlijke microkosmos van die wereld. Alles wat we doen, doen we met ons lichaam en wordt erin gegrift. Het in evenwicht brengen van het eerste chakra betekent dat we ons lichaam moeten leren accepteren, voelen, waarderen en liefhebben. De taal van het eerste chakra is die van de vorm, ons lichaam is de fysieke expressie van onze persoonlijke vorm. Om ons lichaam te begrijpen moeten we ons lichaam zijn en luisteren naar wat ons lichaam ons vertelt. Alles wat ons lichaam uitdrukt is een expressie van onszelf, van onze emoties, gevoel en gedachten. Door goed naar ons lichaam te luisteren en het goed te verzorgen, zorgen we goed voor onszelf en leren we onszelf beter kennen doordat elk gevoel een lichamelijke gewaarwording heeft. De emotionele en fysieke structuur zijn afhankelijk van elkaar. Verandering in de fysieke structuur, bevordert het ontstaan van een nieuwe emotionele reactie. Dit vraagt om bewust-wording van je lichamelijke reacties zodat je onderliggende patronen kunt herkennen en je je reacties kunt veranderen, waardoor de energie in je lichaam anders gaat stromen.

Door middel van eten nemen we vaste materie op in ons lichaam. Het betekent ook gronding, voeding en het instandhouden van de fysieke vorm. Het voedsel dat we verteren is de materie die we in energie omzetten. Het eten van gezond voedsel is dan ook een belangrijk onderdeel voor een gezonde basis voor onze onderste chakra’s. Lichaamsbeweging, (voet-)massage, touwtje-springen, joggen, yoga, balanceren, rusten en slapen zijn ook manieren om beter in contact te komen met je lichaam en de energie in het eerste chakra beter te laten stromen.

Vragen die je kunnen helpen om je bewust te worden van de energie van je eerste chakra.

In welke mate gun jij jezelf tijd om te genieten van de dingen die je leuk vindt?

Hoe kijk je naar je lichaam? Ben je blij met je lichaam? Neem je de tijd het goed te verzorgen?

Luister je naar je lichaam als je pijn voelt? Wat doe je daar dan mee?

Wat voel je in je lichaam bij een emotie, bv. verdriet, blijdschap of boosheid? Waar voel je dat precies? Wat doe je daar vervolgens mee?

In hoeverre kan jij in je eigen behoeften voorzien? Vind je dat je voldoende of ruim voldoende materiële zaken hebt, of ervaar je een tekort?

Kan jij  grenzen stellen naar andere mensen toe of aan jezelf?

In welke mate voel je je thuis op deze aarde?

Bron: De Transformatie Leergang  We starten weer met deze leergang in oktober 2015.

© Marleen van Wegberg