Verzoening~ wie liefheeft is meester over de dood

Verzoening met alle schepselen bij het verlaten van de aarde

“Het is belangrijk dat een ieder zich in harmonie voelt met alle schepselen, op het ogenblik dat hij de aarde verlaat. Als er enkele zijn met wie hij nog in conflict is, moet hij die situatie niet laten voortduren, maar zich ook met hen verzoenen en hen vergeven. Anders zal het in hem worden opgetekend als een schuld, die nog betaald moet worden. Je zult zeggen: ‘Maar er zijn personen die we nooit meer zullen terugzien en anderen die nooit zullen toestemmen om vrede te sluiten. Ja, dat is waar, maar in gedachten kun je die personen opzoeken en je in je hart, in je ziel, met hen verzoenen. Zelfs als je bij het naderen van de dood niet meer in staat bent om wat dan ook te doen, heb je nog altijd de mogelijkheid gevoelens van liefde, welwillendheid, te beleven ten aanzien van heel de schepping en de wezens die je omringen. Besef dat wie liefheeft, meester over de dood is.”    ~Omraam Mikhael Aivanhov

De Transformatie Leergang