Yin en Yang

Vanuit zuiver fysiek oogpunt is de mens ofwel een man of een vrouw, hij draagt daarvan de specifieke en onmiddellijk herkenbare kenmerken. Maar vanuit psychisch oogpunt is dit veel complexer, want ieder mens bezit van binnen beide principes, mannelijk en vrouwelijk, en je kunt de man niet herleiden tot enkel het mannelijk principe noch de vrouw tot enkel het vrouwelijk principe.

In de Chinese taoïstische filosofie wordt deze idee voorgesteld door het symbool van yin en yang: het yin deel, zwart, van de figuur die het vrouwelijk principe voorstelt, bevat een wit punt, en het yang deel, wit, dat het mannelijk principe voorstelt, bevat een zwart punt, om uit te drukken dat het mannelijke altijd een vrouwelijk deel en het vrouwelijke altijd een mannelijk deel in zich draagt.

Mannen en vrouwen zijn geen abstracte principes, maar levende combinaties van mannelijk en vrouwelijk in ongelijke verhoudingen, en zij kunnen van de ene incarnatie naar de andere veranderen van geslacht. In feite moet ieder mens de ervaring opdoen van deze twee condities, om ten volle de kwaliteiten van het mannelijk principe en van het vrouwelijk principe te verwerven.

Meer over het mannelijke en vrouwelijke verenigen ( tweelingzielen)