Mystieke symbolen en hun betekenis

Mystieke symbolen dienen om een kosmische wet of mystiek begrip over te brengen. Deze symbolen maken het mogelijk om waarheden over te brengen aan een beperkte groep van ingewijden, maar die voor anderen te verhullen. Ze raken de ziel van degenen die bewust zijn geworden en openstaan voor de mystieke betekenis. Een voorbeeld hiervan zijn de Reiki symbolen, maar ook de Davidster, de Lemniscaat, het Yin-Yang teken en andere bekende symbolen hebben een mystieke betekenis.

De betekenis van mystieke symbolen is niet in een oogopslag duidelijk, het is nodig om de werking ervan te ervaren, leren kennen en doorgronden, door aandacht, contemplatie of meditatie bijvoorbeeld. Deze symbolen hebben vaak een beeldende kracht die via onbewuste patronen werkzaam kan worden gemaakt, bv. de Reiki symbolen “werken”  ook als je niet weet hoe ze eruit zien (onbewust in de aura) maar door de bewuste toepassing ervan (in de tweede Reiki graad) wordt de werkingskracht wel sterker.

Getallen

Ook getallen hebben naast de gebruikelijke betekenis op materieel niveau (als symbool voor een hoeveelheid) een betekenis op mystiek niveau, als symbool voor bepaalde hoedanigheden, ideeën of kwaliteiten. Door ons bewust te worden van die betekenis kunnen we werking ervan in ons leven ervaren, er bewust mee omgaan en ervan leren. We krijgen meer inzicht in onszelf en in anderen en kunnen op deze wijze ook onze intuïtie stimuleren.

Getallen zijn niet alleen maar instrumenten tot het tellen en meten van hoeveelheden maar het zijn ook archetypische voorstellingen van ons innerlijke leven, ze spelen een rol in sprookjes, in de mythologie, in de Bijbel en in onze dromen en visioenen waarbij ze vooral een symbolische betekenis hebben. Ze helpen om zowel de ruimte om ons heen te onderzoeken en begrijpen als wel onze eigen innerlijke ruimte.

Onze persoonlijke getallen zijn geen op zichzelf staande sleutels, maar in elkaar passende stukjes van de geweldige puzzel van het bestaan. Ze geven aan hoe wij met onze ziel en levensbestemming passen in die puzzel, wat zin en betekenis geeft aan ons leven. Getallen  zijn in wezen universele codes, die ons een nieuw beeld van onszelf kunnen bieden als we openstaan voor hun betekenis.

Lees meer over  jouw getallen